Är tidskriften vetenskaplig? – tips för uppsatsskrivande studenter

Hur vet jag om en tidskrift är vetenskaplig eller inte? Det är det nog många uppsatsskrivande studenter som funderar på. Här följer några tips som hjälper dig att värdera tidskrifter.

Linköpings universitetsbibliotek tillgängliggör cirka 15 000 elektroniska och över 2000 tryckta tidskrifter. Utöver dessa finns många olika sorters tidskrifter fritt tillgängliga på webben. Alla dessa är dock inte likvärdiga. Vetenskapliga tidskrifter syftar främst till att publicera nya forskningsresultat medan andra tidskrifter kan ha helt andra funktioner, såsom att popularisera forskning för en bredare publik, informera aktörer inom en viss bransch eller publicera inlägg i samhällsdebatten.

Somliga tidskrifter utger sig för att vara vetenskapliga men tillämpar i praktiken ingen kvalitetsgranskning av vad de publicerar alls. Ibland kan det vara svårt att skilja trovärdiga tidskrifter från mindre trovärdiga.

Beståndsdelar i en vetenskapliga artikel

Vetenskapliga artiklar är ofta identifierbara genom att de är uppbyggda enligt ett visst mönster. I en vetenskaplig artikel kan man i regel förvänta sig att hitta följande beståndsdelar:

• Abstract (sammanfattning)
• Introduktion
• Metod och material
• Resultat
• Diskussion/slutsatser
• Referenser

Ibland hittar man dessa eller snarlika rubriker i själva artikeln, men exakt hur artikeln är utformad och vilken omfattning den har skiljer sig åt mellan olika discipliner och forskningsområden.

Hjälpmedel 1: Ulrichsweb

Biblioteket erbjuder flera redskap för att hitta och värdera tidskrifter. För att ta reda på om en tidskrift tillämpar vetenskaplig granskning på sina artiklar (peer review) kan du söka upp den i tidskriftsdatabasen Ulrichsweb: global serials directory, där ”refereed” (med en svart-vit domartröja som symbol) anger att en tidskrift använder peer review-förfarande. Sök fram tidskriften via dess titel eller ISSN.

Hjälpmedel 2: Artikeldatabaser

I Ulrichweb kan man inte söka på enskilda artiklar, utan bara på tidskriften som helhet. För att hitta enskilda vetenskapliga artiklar finns det en rad databaser att använda. I exempelvis Scopus och Web of Science hittar du enbart material på vetenskaplig nivå. Du kan också välja söktjänsten UniSearch, som hämtar information från så gott som samtliga bibliotekets databaser. Använd avgränsningen ”Akademiska peer review-tidskrifter” om du enbart vill söka vetenskapliga artiklar i UniSearch.

För den som vill veta mer

Vill du fördjupa dig om tidskriftsvärdering kan du läsa om olika bedömningskriterier på bibliotekets webbsida Publicera strategiskt.

Länkar

Ulrichsweb
UniSearch
Scopus
Web of Science
Publicera strategiskt

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie Vallabiblioteket

0

International student – welcome to the library!

 

As an international student at a university in a new country, some routines might be a bit different than what one is used to. To help you get started using Linköping University Library and its services, we give you the Library 101.

Study in the library

At Linköping University, the campus libraries are popular study places among students. There is a wide variety of individual as well as group study spaces. Group activity rooms can be booked in the system TimeEdit WebReservations. Library staff are there to help you with information seeking and answer your questions regarding library services. Popular among students are the reference copies of course textbooks for one-day use.

There are libraries on all of LiU’s campuses:
Campus Norrköping Library, Medical Library, Valla Library

More on Study in the library

Borrowing books

Your student LiU card also functions as a library card. At the self-service borrowing machines, you can use your LiU card to borrow books and renew your loans. The loan period for books is normally three weeks, but if there is a reservation on the book when you borrow it, the loan period is reduced to one week. The maximum limit of library books that you can have on your account is 50. Borrowing books and making reservations are free of charge.

More on Search and borrow

Textbook reference copies

The library has copies of the books on your required reading list, both as home loan copies and as reference copies. If possible, we also acquire course literature as e-books. A textbook reference copy, always marked with a red label that says “REFKURS”, must be returned on the same day you borrow it.

More on Course textbooks

Printing and copying

The library has printers connected to the university printing system. To be able to print or copy, you will first need to deposit money in the printing system.

More on Printing and copying

Electronic library

At https://liu.se/en/library, you can renew your loans, make reservations on books, get access to e-journals, e-books, and databases. Use your LiU-ID to log in to e-resources and “My loans”. In the library search service UniSearch, you can search for books, articles and more.

More on the Library online

Contact us

If you have questions about the library or its services, you are welcome to chat with us online or email us at biblioteket@liu.se.

by Peter Igelström, librarian, Valla Library

 

0

Hej ny student! Välkommen till biblioteket

 

En ny termin har börjat och vi på biblioteket välkomnar dig som är ny student vid LiU. Oavsett vid vilket av LiU:s campus du studerar har du ett bibliotek nära till hands. Här är det viktigaste du behöver veta för att komma igång med bibliotekets tjänster.

Låna med ditt LiU-kort

Ditt LiU-kort fungerar som lånekort på biblioteket. Vid våra utlåningsautomater kan du använda LiU-kortet för att låna böcker och förnya dina lån. Lånetiden är normalt tre veckor, men är det kö på boken när du lånar den blir lånetiden en vecka istället.

Mer om att söka och låna

Studera i biblioteket

I biblioteken hittar du enskilda läsplatser, grupprum, tysta läsrum och datorer liksom den litteratur du behöver för dina studier nära till hands. Personalen svarar gärna på dina frågor och hjälper till med informationssökning.

Mer om att studera i biblioteket

Det finns ett bibliotek på vart och ett av LiU:s campus. Här hittar du information om det bibliotek som finns närmast dig:

Campus Norrköpings bibliotek, Medicinska biblioteketVallabiblioteketByggmästare John Mattsons bibliotek

Kursböcker

Biblioteket har exemplar av dina kursböcker, dels som hemlån, dels som referensexemplar som kan lånas över dagen. Kursreferensexemplaren finns på biblioteket vid det campus där kursen ges. Då det är möjligt skaffar vi kursböckerna även i elektroniskt format.

Mer om kurslitteratur på biblioteket

Utskrifter och kopiering

På biblioteken finns skrivare/kopiatorer anslutna till LiU:s utskriftssystem. För att kunna skriva ut och kopiera behöver du först sätta in pengar i utskriftssystemet, som är kopplat till ditt LiU-kort.

Mer om att skriva ut och kopiera

Biblioteket på webben

Du hittar oss på webben på liu.se/biblioteket. Där kan du använda bibliotekets söktjänst UniSearch för att söka efter böcker, artiklar med mera. Du kan på webben också förnya dina lån, köa på böcker, nå vårt utbud av e-tidskrifter, e-böcker samt databaser. Du kan följa vad som händer på biblioteket på Facebook, Twitter och Instagram.

Biblioteket på webben, Biblioteket på Facebook, Biblioteket på Twitter, Biblioteket på Instagram

Kontakta oss

Om du har frågor kring informationssökning eller bibliotekets tjänster är du välkommen att chatta med oss eller skicka ett mejl till biblioteket@liu.se.

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie Vallabiblioteket

0