Arkiv för June, 2017

Bygginformation sprängning fredag 30/6

Postad i kategorin: Allmän den 29 June, 2017

1 people like this post.

Under arbetets gång med grunden till Studenthuset har man stött på berg som behöver sprängas. Detta kommer att göras imorgon fredag 30/6. Sprängningarna kommer att föregås av en signal samt en signal efter sprängningen. Detta kan märkas för verksamheter runt om byggområdet, men ska förhoppningsvis inte störa allt för mycket.

I övrigt kommer arbetet på området att ta semester vecka 28-29, och återupptas i mindre skala under vecka 30 och 31. Då kommer skruvpålning att påbörjas, eftersom man kommer skruva ner pålarna och inte slå ner dom ska det inte störa omkringliggande verksamheter.

Från och med vecka 32 kommer arbetet återupptas fullt ut.

Uppdaterad tidplan för störningar finns här: Störningar-tidplan 20170629


 

Utemiljön på D-huset

Postad i kategorin: Allmän den 27 June, 2017

1 people like this post.

Under sommaren kommer utemiljön längs med den norra fasaden ut mot Zenitparkeringen att göras iordning med bänkar, träd och cykelparkeringar.

Under  vecka 26 och 27 kommer entrén ut mot parkeringen att stängas av för plattläggning och iordningställande av ytan. Under vecka 28-31 är det byggsemester och inget arbete kommer pågå, alla entréer kommer att vara tillgängliga.

Sedan fortsätter arbetet längs med hela fasaden, med start in mot corson och delar kommer att stängslas in i olika perioder. Under vecka 45 beräknas hela arbetet vara färdigt.


 

Bygginformation sprängning i block

Postad i kategorin: Allmän den 15 June, 2017

0 people like this post.

Efter lunch idag 15/6 kommer man att genomföra ett mindre sprängningsarbete i några block i bottenplattan på gamla Origo. Detta kommer inte att medföra några större vibrationer eller ljudliga smällar då det inte är sprängning i berg. Man kan komma att höra dova ljud under en kortare period.


 

Tegelsten från Origo

Postad i kategorin: Allmän den 9 June, 2017

0 people like this post.

Under nedmonteringen av Origo sorterades material i olika högar för omhändertagande och återbruk. Ett material var fasaden och tegelstenarna som kommer användas som fyllningsmaterial i nya hus, men Akademiska hus har sparat en liten hög av dessa då vi har fått förfrågningar från medarbetare om att få en sten som en symbol från huset. De medarbetare som är intresserade av att få en sten mailar till Frida Ekman senast den 16/6 och anmäler intresse. Det finns ett begränsat antal så det är först till kvarn som gäller. Det finns bara möjlighet att få en sten per person till att börja med.

tegelstenar


 

Bygginformation vecka 22

Postad i kategorin: Allmän den 2 June, 2017

0 people like this post.

170602

Den här veckan har bestått av fortsatt arbete med att demontera kulverten och källaren på Origo. Detta kommer att pågå fram till vecka 25 och periodvis märks detta av då man behöver bila bort betongen där det inte går att såga bort den. Trots detta oförutsedda ligger bygget fortfarande ungefär en vecka före tidplanen.

 

 

 


 

Du tittar just nu i Campus LiUs arkiv för June, 2017.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.Campus LiU drivs av WordPress