Arkiv för February, 2011

Lästips: Emils tankar

Postad i kategorin: Allmänt den 14 February, 2011

1 people like this post.

Tänkte passa på att tipsa om en trevlig hemsida för oss som är intresserade av samhällsdebatten – Emils tankar. Just nu har de ett tema som kretsar kring kommunpolitik, och hur man i framtiden ska få fram förtroendevalda till just kommunpolitiken. Jag och Richard Öhrvall bidrar med perspektiv från vår rapport Politikens villkor.


 

Konsten och konsumtionssamhället

Postad i kategorin: Allmänt den 9 February, 2011

0 people like this post.

Lördag 12 februari invigs utställningen Konsumera Mera på Norrköpings Konstmuseum. Svenska och utländska konstnärer bidrar med sina bilder av konsumtion, identitetsskapande och attraktion. I samarbete med handeln i Norrköping kommer konstevenemang också att äga rum i stadens shoppinggallerior och utställningen har redan lämnat spår i externhandelns parkeringshus.

Den 5 april är CKS medarrangör till paneldebatten Den attraktiva staden, om konsten och handelns plats i stadsrummet. Mer info om detta kommer att finnas här.

Konsumera Mera – vernissage och program


 

Kultur som kraft i mindre kommuner

Postad i kategorin: Seminarier den 7 February, 2011

2 people like this post.

Kultur betonas idag i allt högre grad som en nyckel till kommuners framgång och utveckling. Samtidigt kan kultur förstås på många olika sätt. Har kulturen främst en instrumentellt värde för ekonomisk tillväxt eller är det andra värden som gör den till en resurs för utveckling och välfärd? Kan man ur ett resursperspektiv beskriva kulturen som en avgränsad samhällssektor eller bör den ses som något som genomsyrar alla samhällssektorer?

Den 11 mars arrangerar CKS tillsammans med Söderköpings kommun och Tema Kultur och Samhälle ett seminarium där vi med utgångspunkt i exemplet  Söderköping kommer att diskutera mindre kommuners arbete med kultur som en viktig resurs i samhällsutvecklingen.

Läs mer här!


 

Lokalsamhället och vardagens transporter – viktigt för regionala transportplaner!

Postad i kategorin: Publikationer den 2 February, 2011

4 people like this post.

Decennier av regionförstoring som strategi för regional utveckling har medfört ökade förväntningar på individen att dagligdags förflytta sig långa sträckor mellan jobb och bostad. Fortfarande är dock lokalsamhället, det vill säga staden, stads­delen eller orten man bor på ett mycket viktigt sammanhang för människor.

I rapporten “Lokalsamhället och vardagens transporter – berättelser från Vadstena, Åtvidaberg och Ljura i Norrköping” presenteras resultaten från en CKS-finansierad studie.  I rapporten ställs en rad frågor om lokalsamhällets roll i regionförstoringens tider: Hur beskriver människor lokalsamhällets kvaliteter – varför har de valt att bo där de bor? Vilka transportstrategier har de utvecklat för att få vardagen att fungera? Hur tar de sig till arbete, studier, service, fritidsaktiviteter och nöjen? Hur ser de på dessa transporter? Hur resonerar de kring val av färdmedel? Vad anser de är viktigt för att utveckla lokalsamhällets kvaliteter och för ortens utveckling mer generellt?

Studien bygger på intervjuer med invånare i tre olika orter i Östergötland: Vad­stena, Åtvidaberg samt stadsdelen Ljura i Norrköping. I studien tydliggörs indi­viders starka lokala förankring på sin hemort. Vidare framgår att både regionala och lokala transportsystem är centrala utvecklingsfrågor för respektive ort.

Studien visar också på behovet av att komplettera dagens regionalt framtagna transport­planer och transportstrategier med lokalt förankrade planer och program!

Rapporter kan beställas från CKS genom Christine Erlandsson
tel 011-36 34 51
e-post christine.erlandsson@liu.se

Ladda ner rapporten här!


 

Torsdagsseminarier i Norrköping och Linköping!

Postad i kategorin: Seminarier den 2 February, 2011

0 people like this post.

En nyhet för våren 2011 är att vi ger hälften av torsdagsseminarierna i Linköping på campus Valla! Läs mer om våra seminarier och anmäl dig här!


 

Du tittar just nu i CKS nyhetsbloggs arkiv för February, 2011.

CKS nyhetsblogg

På CKS nyhetsblogg skriver CKS medarbetare om vad som är på gång kring CKS verksamhet och intresseområden.


Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat om

boxholm CKS CKS Lärande Forskningsprojekt forskningsrapport Gissur Ó Erlingsson Josefina Syssner Kerstin Johansson kommundagen kommuner kommunforskning Kultur kunskap politik samhällsplanering Seminarium Välfärd

Arkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.CKS nyhetsblogg drivs av WordPress