IKT-studion <3 Didacticum = SANT!

Det har varit mer än lovligt tyst i bloggen den här hösten – dels för att föreståndare Anna bloggat en del inom ramen för kursen ONL (Open networked learning) via en extern blogg Learning by doing and failing and doing it again, men dels för att vi just nu står inför en organisatorisk förändring. Detta har gjort att vi har behövt strukturera om höstens projekt, avsluta lösa trådar (där det ens går) och fundera över i vilket format arbetet vi gjort hittills via IKT-studion ska gå att överföra till en lite annan målgrupp: Lärare vid Linköpings universitet, och då även hela Linköpings universitet, inte enbart Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap. Istället för att möta en blandning av anställda och studenter blir det mer renodlat inriktat på IKT-pedagogik i en högskolepedagogisk kontext via Didacticum. Vissa delar kommer tas med (digitalt berättande, presentationsteknik, multimodalt skapande till undervisning, sladdskola m.m.) medan den del som handlat om ett laborativt och undersökande förhållningssätt kring makerkultur och IT som material i ett skapande hamnar efter årsskiftet hos våra vänner på Biblioteket via deras DigiMaker-arena i Vallabiblioteket.

Så, från 1/1 2018 tillhör IKT-studion Didacticum och hjälper på detta sätt lärare vid LiU att utveckla sina pedagogiska idéer med hjälp av IKT – för att i sin tur kunna agera förebilder gentemot sina studenter.

Som student och/eller Makerspace-intresserad är det primärt Vallabiblioteket du vänder dig till efter 1/1.

Det sker samverkan mellan de olika aktörerna (ja, vi pratar med varandra), men detta är våra primära ansvarsområden framöver.

0

Verktygslådan #6: Digitalt berättande – en workshop från IKT-studion

Under hösten har vi arbetat med ett koncept med olika typer av grupper, både studenter, anställda och externa deltagare (från utbildningsväsendet/forskning) och här kommer en grundläggande presentation av vad del 1 i denna workshop innebär. Den följs helst även upp av en workshop med fokus på att använda den digitala berättelse som skapas i att sedan bearbeta det med hjälp av presentationsteknik, augmented reality-tänk och kollaborativ reflektion med hjälp av digitala verktyg. Till detta kommer även ett inspel om Creative commons och Wikipedia.

I slutet av presentationen finns listor över de appar vi använder i dessa workshops.

0

Death by powerpoint

En vanligt förekommande föreläsning/workshop som ges i anslutning till IKT-studion är presentationsteknik. Och det vi främst försöker lyfta fram är presentationer och verktyg som underlättar en annan typ av berättande än det som vi väldigt snabbt formas in i. Glöm allt vad punktlistor och kompakta text-sjok heter!

Hade du tänkt säga något under tiden som publiken försöker läsa all text du presenterar så är det inte helt ovanligt att det du faktiskt säger inte riktigt går fram. Det är få personer som inte sätter igång att läsa en text som projiceras med hjälp av powerpoint/keynote. Och om det som står också är det du säger – varför är då föreläsningen viktig? Hade det räckt att bara skicka ut presentationen med anteckningar?

På fredag kommer min kollega Linnea Björk Timm berätta mer under rubriken: Glöm allt du lärt dig om punktlistor! i bibliotekets föreläsningsserie Trekvart på bibblan.

Tid: 11.00-11.45

Plats: Kilen på Vallabiblioteket, Hus D Campus Valla

0