Om: IKT-studion Didacticum

IKT-studion drivs sen 1 januari 2018 i Didacticums regi (Linköpings universitets högskolepedagogiska centrum). Uppdraget är nu att som IKT-pedagoger sätta fokus på kursutveckling med hjälp av pedagogiska idéer och utmaningar i relation till teknik och digitalisering.

Målgrupp är alla som arbetar som lärare vid Linköpings universitet. Under 2018 finns även ett antal nya IKT-pedagoger (med varierande procent i sin tjänst) på olika fakulteter vid LiU – för att svara upp mot satsningar på e-lärande och fortsättningen av den av rektor initierade satsningen på Pedagogiska språnget. Detta kommer under våren bli synligt i Didacticums kursutbud där det utöver Låna en pedagog även ska gå att Låna en IKT-pedagog.

I denna blogg fortsätter Anna F Söderström och Linnea Björk Timm att skriva om sådant en stöter på i sin omvärldsbevakning samt i sitt praktiska arbete som IKT-pedagoger. Förhoppningsvis dyker det även längre fram upp fler skribenter, med perspektiv från olika håll inom verksamheten.

Omvärldsbevakning och nedslag i vår verksamhet sker även via

Instagram @IKTstudion
Twitter @sakletaren och @IKTstudion med #liu_didacticum
Artiklar och länkar IKT-spaningar inom högre utbildning

 

0