Presentation av oss som bloggar

Vi är Didacticum!


Under hösten 2018 kommer fler från Didacticum skriva i den här bloggen:

Per-Anders Forstorp, biträdande professor KSM/ISAK
Ola Leifler, universitetslektor IDA
Gizeh Perez-Tenorio, bitr universitetslektor och IKT-pedagog, IKE
Elaine Sjögren, universitetslektor, IMH
Gun Sparrhoff, universitetslektor, IBL
Lars Westerberg, universitetslektor, IFM
Sally Wiggins Young, universitetslektor, IBL
Stina Hellberg, IKT-pedagog, IMH
Gunvor Larsson Torstensdotter, föreståndare Didacticum, IBL

Och Anna F Söderström och Linnea Björk Timm, tidigare IKT-studion, nu IKT-pedagoger vid Didacticum fortsätter som vanligt skriva om IKT och lärande utifrån vår horisont.

0