Skönt att avsluta saker

Postad i: Forskning den 24 March, 2017 av Gunnar

0 people like this post.

Många av de projekt vi akademiker håller på med är ganska långa. När de väl är klara känns det då extra bra tycker jag. Under senaste veckorna har flera av de projekt jag jobbar med blivit klara, och jag tänkte berätta om ett av dem här: En artikel som jag varit med och skrivit har blivit publicerad!

Den handlar om tekniklärares attityder till teknikämnet och att undervisa det. Huvudförfattaren är Charlotta Nordlöf som är forskarstuderande, och förutom mig så är Jonas Hallström medförfattare. Extra roligt är att det är Charlottas första artikel, så det är ett stort steg för henne som forskare! (Det är även min första artikel inom teknikdidaktik!)

I artikeln har vi analyserat enkäter från mer än tusen tekniklärare. Enkäten innehöll bland annat frågor om lärarnas inställning till ämnet och undervisning, och vi kunde visa att frågorna tillsammans avspeglade fyra olika dimensioner av attityd. Dessa var hur viktigt de tycker att teknikämnet är, hur bra förutsättningar de tycker att de har på sin skola för att undervisa teknik, hur trygga de känner sig i sin undervisning, samt hur viktig kursplanen är för deras arbete.

Den statistiska analysen visade också att det gick att se tre grupper av lärare som skiljde sig åt i attityder. En grupp hade positiv inställning överlag, medan en annan grupp hade lite mindre positiva eller till och med negativa attityder. Den tredje gruppen hade en blandning av attityder. De tyckte visserligen att teknikämnet som sådant och dess kursplan är viktiga. Men samtidigt kände de sig mindre trygga i sin undervisning, och upplevde att de inte hade så goda förutsättningar för teknikundervisning på sin skola.

Vi ville förstå det här resultatet lite djupare. Därför undersökte vi om det gick att förklara grupperingen av lärare med olika bakgrundsfaktorer kring lärarnas utbildning och skola. Resultatet visade att de viktigaste faktorerna var att vara legitimerad lärare i teknik och att ha genomgått fortbildning, samt att skolan har en undervisningsplan och ett specificerat antal undervisningstimmar för teknikämnet.

Det är spännande vad mycket som går att få ut av en enkät genom att gräva lite djupare!

Länk till artikeln:

Swedish technology teachers’ attitudes to their subject and its teaching


 


Lärande i grupp och tvåspråkighet i skolan – nytt på Skolverkets hemsida

Postad i: Forskning, Lärande den 6 February, 2017 av Gunnar

1 people like this post.

Jag har inte bloggat så mycket på ett tag. Det har varit fullt upp med allt möjligt, så jag har glömt bort det lite grann. Nu ska jag försöka ägna lite mer tid åt det ett tag – jag gillar ju egentligen den här möjligheten att skriva lite mer informellt. Och jag vet ju att det bara är ni som läser det så jag behöver ju inte känna för stor press.

Min forskningsbevakning för Skolverket fortsätter. Jag har skrivit två nya artiklar om svenska forskningsstudier, en från Linnéuniversitetet och en från Stockholms universitet.

Lärande i grupp är vanligt i skolan, och därför är det viktigt att forska om hur detta går till. Forskare från Linnéuniversitetet i Kalmar har undersökt hur attityder i gruppen påverkar hur gymnasieelever lär sig om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll:

Öppen attityd viktigt för lärande i grupp

Många elever är tvåspråkiga, och båda dessa språk är viktiga för dem när de lär sig i skolan. Detta ger möjligheter för deras lärande, men det kan också uppstå problem om de inte får stöd i att använda båda språken i skolan. Forskare från Stockholms universitet har undersökt hur elever använder sina två språk när de lär sig om kemi på högstadiet:

Båda språken viktiga för tvåspråkiga elevers lärande


 


Vem tar mest plats i skolan?

Postad i: Allmän den 13 October, 2016 av Gunnar

1 people like this post.

Min senaste text på Skolverkets forskningssida handlar om en studie som undersökte skillnader i hur mycket plats pojkar och flickor tar i skolans naturvetenskap. Resultatet visade att det, precis som för 30 år sedan, är pojkar som interagerar mest med läraren.

Forskningen ger en bild av läget men säger inte något om hur det kan förändras. Så vad ska lärare göra med den här kunskapen? Forskning kan vara användbar på olika sätt. Då det här gäller subtila mönster, som kan vara svåra att upptäcka själv, så kan resultat som dessa vara viktiga för att lärare ska bli medvetna om problematiken. 

Det är lätt att tro att ens eget klassrum är fritt från mönster som reproduceras på olika nivåer i samhället. När jag var doktorand gjorde jag en intressant övning i en kurs i genus och utbildning som jag gick. En annan person från kursen var med när jag undervisade på labb, och dokumenterade hur ofta jag interagerade med män respektive kvinnor. Bara detta att jag visste att jag blev observerad fick mig att bli uppmärksam på hur jag faktiskt bemöter personer. Nästa steg är förstås att använda den här medvetenheten till att försöka hitta strategier för att inte reproducera mönster som gör att män och kvinnor får olika erfarenheter av naturvetenskap. Men första steget är att bli uppmärksam på att det kan finnas ett problem, och där tror jag att forskning som den jag skrivit om är mycket viktig.

Läs om studien på Skolverkets hemsida:

Pojkar tar fortfarande mer plats än flickor i klassrummet


 


Förskollärares syn på naturvetenskap i förskolan

Postad i: Forskning, Lärande den 18 August, 2016 av Gunnar

1 people like this post.

Barns lärande och intresse kring naturvetenskap påverkas av deras lärares kunskaper och attityder. Det gäller inte minst i förskolan som ju ofta är barnens första kontakt med det naturvetenskapliga området. Jag har skrivit en artikel på Skolverkets hemsida som handlar om en studie från Högskolan i Kristianstad, där forskare undersökt lärarstudenters syn på naturvetenskap. Ni kan gå in och läsa den här:

Samhällets behov förskollärares motiv för naturvetenskap


 


Projekt beviljat av Norrköpingsfond

Postad i: Forskning, Lärande, Visualisering den 23 May, 2016 av Gunnar

1 people like this post.

För några veckor sedan fick vi veta att vår ansökan till Norrköpings fond för forskning och utveckling blivit godkänd. Vi fick 650000 kr för att forska på hur besökare på Visualiseringscenter C använder de pekbord som finns i utställningarna. Vi hade egentligen ansökt om en större summa än vad vi fick. Det betyder att vi får skära ned i projektet och bara göra en del av det vi tänkt från början.

Vi har valt att sätta fokus på bara ett av borden i utställningen. Vårt val föll på bordet “Mikrokosmos”, som är en interaktiv databas med en massa olila typer av visualiseringar av sådant som är för litet för att det ska gå att se med blotta ögat. För de som känner till min forskning så är detta innehåll “hemmaplan”, och samma sak gäller för mina kollegor. En annan anledning som gjorde att vi valde just detta bord är att vi ganska smidigt kommer att kunna göra ändringar i hur bordet fungerar.

Projektet blir alltså en fallstudie, som sedan kan utvecklas till ett större projekt i en annan ansökan i framtiden. Det är inte så ovanligt att det blir såhär. I själva verket kan det vara bra, eftersom det kan bli lättare att övertyga till exempel Vetenskapsrådet om att vi kan utföra ett större projekt när vi redan har visat vad som är möjligt. Fallstudien kan då fungera som en så kallad pilot studie till ett större projekt.

Projektet börjar formellt i januari 2017. Jag kommer givetvis att rapportera om vad som händer i projektet när vi kommit igång.

Här är en lista över de projekt som fick pengar av fonden:
Sju projekt får forskningsmedel från Norrköping


 


Dr Hösts blogg om visualisering och lärande

Gunnar Höst
Nyfiken på vad en lektor vid Linköpings universitet gör? Jag jobbar med allt från forskning och undervisning till populärvetenskap och forskningskommunikation. På bloggen berättar jag lite om vad som händer i mitt kontor i Visualiseringscenter C i Norrköping.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.Dr Hösts blogg om visualisering och lärande drivs av WordPress