Viktigt att förstå klimatet

Postad i: Allmän, Forskning, Lärande den 3 August, 2018 av Gunnar

0 people like this post.

Efter denna varma och torra sommar är det nog många som tänker på klimatförändringar och de effekter som det kan få. Även om enstaka väderhändelser inte går att säkert koppla till global uppvärmning så är en av de väntade effekterna en högre sannolikhet för extremt väder. På så sätt tycker jag att helhetsbilden av senare års väder är väldigt skrämmande. För att kunna göra något åt detta så är det viktigt med kunskap, något som jag skrivit ett par texter om på sistone.

Jag har skrivit om ett delvis positivt resultat från en studie av gymnasieelevers kunskap om klimatförändringar. Den visade att elever har en ganska god förmåga att se klimatet som ett system, något som krävs för att kunna förstå de komplexa sambanden som styr klimatet. Ett exmpel är att om isar försvinner på grund av uppvärmning så kan det leda till att mer värme stannar i atmosfären eftersom mindre solstrålning kan reflekteras bort av jordens istäcken.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/elever-ser-inte-individens-roll-i-klimatforandringarna

En mindre positiv text som jag skrivit är ett inlägg i en debatt. Jag stötte på en debattartikel som vände sig emot förslag om ett minskat flygande, och hävdade att vi på bara sex år skulle kunna lösa klimatproblemet genom att plantera skog. För detta sa sig skribenten ha stöd i forskningen. Det lät lite underligt tyckte jag och började gräva. Det visade sig snart att det inte alls var detta som forskningsresultaten sa. Min replik ägnade jag helt enkelt åt att förklara vad forskningsstudien egentligen kom fram till:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bra-att-vara-sant-20737

Det är frustrerande att det är så lätt att nå ut brett med helt felaktiga påståenden utan att någon kollar det. Jag förstår att skribenten gjorde ett ärligt misstag vid sin tolkning av forskningsresultatet, men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att inte personen själv hajade till. Vilken värld lever man i om det verkar rimligt att den globala uppvärmningen skulle kunna vara överspelad redan 2024, om vi bara planterar träd? (Visserligen en väldigt stor mängd träd på en stor yta, vilket nog i sig skulle kräva oerhörda resurser och leda till konflikter.)

I ett svar på min replik skriver debattören att poängen med debattartikeln var “att klimatdebatten behöver de här exemplen på att konkreta lösningsidéer ständigt prövas och läggs till det större pusslet”, eftersom människor blir uppgivna om de tror att det redan är för sent att göra något eller att deras semesterresor är det största problemet. Jag ser visserligen inte riktigt logiken i att människor skulle bli uppgivna om de var övertygade om att de kunde göra stor skillnad genom att skära ned på semesterresorna. Det borde väl snarare göra dem hoppfulla och optimistiska. Men jag kan hålla med om att en allt för negativ bild kan leda till passivitet. Jag menar dock att det gäller minst lika mycket för den typen av överoptimistiska bilder som debattören förmedlar. Faktum är att hon i debattartikeln väldigt tydligt argumenterar för just passivitet eftersom “världen inte behöver räddas”, eller som hon uttrycker det i slutklämmen:

Liljestrand och andra världsförbättrare kan pusta ut, de kommer inte att behöver neka sig sina flygresor särskilt länge. Fotosyntesens förmåga att omvandla det farliga till något livsnödvändigt är så nära ett gudsbevis jag kan komma och Weizmanninstitutets forskning pekar på att världen inte behöver räddas. Lite hjälp på traven och den självläker snabbt. Det är en trösterik tanke under valåret då alarmister annars har tolkningsföreträde.

Även om det är jobbigt att alltid läsa om hur illa ställt det är så måste vi ju ändå förhålla oss till verkligheten. Och det kräver en respekt för problemets omfattning, och en förståelse för hur klimatet fungerar.

0


 

Kommentera!

Dr Hösts blogg om visualisering och lärande

Gunnar Höst
Nyfiken på vad en lektor vid Linköpings universitet gör? Jag jobbar med allt från forskning och undervisning till populärvetenskap och forskningskommunikation. På bloggen berättar jag lite om vad som händer i mitt kontor i Visualiseringscenter C i Norrköping.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.Dr Hösts blogg om visualisering och lärande drivs av WordPress