Avdelningsdialog 2.0

 

Nu är det en vecka sedan det första förslaget på avdelningsindelning presenterades av mig på IS och LSG. Förslaget har fått både ris och ros, och nu pågår samtal kring vad som ska behållas i förslaget och vad som ska förändras. Jag har fått ta del av många kloka tankar och det är tydligt att det är många som är engagerade och som verkligen vill att detta ska bli bra. Väldigt glädjande, tycker jag!

För er som undrar vad som händer nu, så tänker jag gå tillväga ungefär så här;

  1. Jag har kontakt med nyckelpersoner i de miljöer som är berörda av förslaget. Dessa personer är i huvudsak avdelningschefer, enhetschefer och forskningsledare. Det är också personer som engagerat sig i avdelningsfrågan på olika sätt, och som har stöd för detta hos sina kollegor. Jag samlar in deras synpunker och bedömningar och försöker jämka ihop dessa på bästa sätt.
  2. I slutet av denna vecka tänkte jag återkoppla till nyckelpersonerna. I den bästa av världar pekar deras synpunkter och bedömningar i samma riktning och vi kan modifiera förslaget på avdelningsstruktur tillsammans.
  3. Den 10/10 2019 ska handlingarna till Institutionsstyrelsen vara klara – då blir alltså det bearbetade förslaget tillgängligt för alla.

Fortsättning följer och jag vill återigen tacka för allas engagemang!

 

0

Äntligen! Nu finns konkret förslag på IKOS avdelningsstruktur

 

Under de senaste månaderna har jag haft många spännande och informativa samtal om hur IKOS avdelningsstruktur skulle kunna se ut. Vi har pratat, diskuterat, tänkt högt, haft idéer och omvärderat dem. Nu finns det ett konkret förslag som vi kan ha som utgångspunkt i våra fortsatta diskussioner. Förslaget presenterades på dagens LSG och IS, och nu ska vi som sagt diskutera det innan IKOS IS fattar beslut den 17/10 2019.

Nästa steg är att jag bjuder in berörda avdelningschefer och enhetschefer till samtal. Avdelningscheferna bjuder i sin tur med de professorer och ämnesföreträdare/representanter som de tycker är centrala i sammanhanget.

Alla som vill är varmt välkomna att höra av sig till mig för ett enskilt samtal. Jag vill också uppmuntra alla att prata om förslaget på enhetsmöten/avdelningsmöten – för att på så vis förse avdelningschef och enhetschef med viktig input inför våra samtal.

Förslaget och tider för samtal finns i bilagan här nedan. Bilderna är inte självförklarande, så om man studsar över något särskilt så går det alltså bra att kontakta mig.

IKOS Avdelningsstruktur PDF 190916

 

 

 

2+

Uppbyggnaden av IKOS – strukturer, bemanning och arbetssätt

 

I dag den 16/9 har vi haft möte med både LSG och IS. Det var premiär för båda konstellationerna – framförallt i IS var det många som aldrig träffats förut. En av punkterna på både LSG och IS var en lägesbeskrivning av IKOS-projektet. Jag visade några bilder som illustrerar hur vi jobbar med uppbyggnaden i höst, och de finns inlagda här nedan.

IKOS uppbyggnad IS SEPT 2019

3+

Nominering till Proprefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor på IKOS

 

Som ni kanske sett i senaste nyhetsbrevet för IKOS så följer inte Ann-Kari Sundberg med till IKOS som proprefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor. Hon blir i stället vice dekan på Utbildningsvetenskap. Det behöver därför utses en ny Proprefekt med ansvar för grundutbildningsfrågor och vi välkomnar nu nomineringsförslag.

Förordnandetiden: Det är ett uppdrag på i första hand ett år då vi är mitt i ordinarie prefektperioder. Det finns därefter inte krav på att ställa upp eller löfte om att bli nominerad för nästkommande treårsperiod.

Hör av dig senast 27 september med vem/ vilka du vill nominera till uppdraget, gärna med motivering. Du kan också föreslå dig själv.

Vi som koordinerar förslagen till ny proprefekt är:

Du kan lämna dina synpunkter till oss på det sätt du önskar, via mail, telefon, personligt möte eller lägga ett papper i postfacket. DS

/Anita, Karin och Per-Anders

3+

Ann-Kari Sundberg blir vicedekan för Utbildningsvetenskap

Ann-Kari Sundberg, tilltänkt proprefekt på IKOS, kommer inte att följa med in i den nya institutionen. Hon får nämligen ett annat uppdrag vid årsskiftet: att bli vicedekan för Utbildningsvetenskap.

– Det ska bli väldigt intressant och känns spännande med detta nya uppdrag. Jag har tidigare arbetat som programansvarig inom Utbildningsvetenskap och lärarutbildningarna ligger mig varmt om hjärtat. Jag kommer sakna det nära samarbetet med alla medarbetare på IKK väldigt mycket förstås, säger Ann-Kari Sundberg.

Uppdraget som vicedekan går inte att kombinera med att vara proprefekt för IKOS.

– Det känns sorgligt att inte vara delaktig i uppbyggnaden av IKOS i egenskap av proprefekt. Det pågående arbetet tillsammans med Josefina Syssner, Stefan Jonsson och andra löper på väldigt bra och vi är ett bra team. Josefina kommer att bli en utmärkt prefekt – hon är professionell, engagerad och är naturligt både chef och ledare.

Vad innebär detta för IKOS, Josefina Syssner?

– Först och främst är jag väldigt glad, både för Ann-Karis och för Utbildningsvetenskaps del. Det är ett spännande och viktigt uppdrag, och Ann-Kari är helt rätt person för det.

– Samtidigt är det tråkigt för IKOS och för mig naturligtvis. Jag har verkligen uppskattat samarbetet med Ann-Kari hittills, och har känt mig väldigt trygg med att hon kommer att vara en del i IKOS prefektur.

Vad händer nu?

– Vi behöver utse en ny proprefekt, med ansvar för grundutbildning. Hur det ska gå till mer i detalj får jag återkomma till, men min målsättning är att processen ska gå snabbt och smidigt. Det är viktigt att den nya proprefekten får tid på sig att växla över till nya arbetsuppgifter redan under hösten.

1+