Datalogiskt tänkande = Data + Logik + Tänkande

Postad i: Allmän den 28 April, 2014 av Lars Kåreklint

6 people like this post.

gastbloggaren

fredrik-heintz

Fredrik Heintz, docent
på LiU, gästbloggar på Lärararrummet.

Vår vision är att alla, verkligen alla, ska förstå grunderna i vår digitala värld och kunna utnyttja denna förståelse som ett effektivt verktyg i sin vardag. Idag lär sig alla grunderna i fysik, kemi och biologi för att förstå vår fysiska värld. På samma sätt bör alla lära sig grunderna i datavetenskap och datalogiskt tänkande. Datavetenskap är det vetenskapliga studiet av datorer, deras möjligheter och begränsningar. Datalogiskt tänkande är ett mycket kraftfullt sätta att lösa problem genom att utnyttja datavetenskapliga metoder som att bryta ner komplexa problem i mindre delar, att använda abstraktioner för att fokusera på det viktigaste samt att använda algoritmer för att låta datorer ta hand om delar av problemlösandet. Det handlar också om att inse möjligheterna och riskerna med den digitala tekniken.

Den digitala världen består av datorer sammankopplade i nätverk som styrs av program och används av människor. Ditt liv är fullt av datorer. Dina barns liv är fulla av datorer. Din vardag är till stor del beroende av datorer. En dator är en extremt enkel maskin som kan fås att göra extremt komplexa saker. Det fantastiska med datorer är att de är generella och kan beräkna allt som går att beräkna. Program skrivna för datorer sammankopplade i nätverk gör det möjligt för dig att effektivt ta del av all världens information och kommunicera med människor över hela världen.

Ett program är en serie instruktioner som berättar för en dator vad den ska göra. Allt en dator gör är att följa dina instruktioner. Det är vi människor som styr datorerna. Genom att lära sig programmera tar du kontroll över datorn och kan få den att göra det du vill! Alla kan lära sig programmera. Det är inte svårt, men det kräver träning precis som allt annat.

För att uppnå visionen att alla ska förstå grunderna i vår digitala värld och kunna utnyttja denna förståelse som ett effektivt verktyg i sin vardag har vi satt upp 7 breda delmål som förstärker och stöttar varandra:

1. Datalogiskt tänkande (computational thinking) är en naturlig del av all undervisning i svenska skolan och programmering används som ett effektivt verktyg.

2. Koda är en grundläggande färdighet som läsa, skriva och räkna.

3. Målet är att alla förstår vad datorer, nätverk och programmering är, hur de fungerar och hur de kan användas som väldigt kraftfulla verktyg för att lösa problem, förstå hur saker fungerar och för att skapa nya tjänster och produkter.

4. Våra politiker förstår vikten av datavetenskap och datalogiskttänkande för alla.

5. Datalogiskt tänkande är en integrerade del av lärarutbildningen.

6. Det finns anpassad och tillgänglig vidareutbildning inom datalogiskt tänkande och programmering för lärare på alla nivåer.

7. Det finns utmärkta interaktiva läromedel inom datalogiskt tänkande, datavetenskap och programmering på svenska.

Jag vore väldigt nöjd om vi kan uppnå att lika många 18-åringar kan koda som läsa, skriva och räkna år 2040! Tänk på att koda inte betyder professionell utvecklare. Lika lite som att målet med att lära sig skriva är att alla ska bli författare.

Visionen om digital förståelse för alla är fullt möjlig, men kräver stora insatser på många fronter. Alla har något att bidra med! Linköpings universitet har redan börjat bidra med vår kompetens, resurser och engagemang. Vad kan du bidra med?


 

1 svar till “Datalogiskt tänkande = Data + Logik + Tänkande”

Cissi Dahl

Tack Fredrik för kloka ord. Jag delar vidare. /Cissi

Kommentera!

Lärarrummet

Lärarrummet är en arena för möten mellan forskare och personal i förskolan och skolan om forskning, utbildning och skola och syftar till att möjliggöra spridning av kunskap om angelägna professionsfrågor däraktörer från olika professioner kan mötas, stärkas och utmanas!

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat om

matematik Venue

Arkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.Lärarrummet – en blogg om skolsamverkan drivs av WordPress