Wipe your s*** stars

Postad i: Uncategorized den 14 December, 2015 av Måns Wadensjö

2 people like this post.

För den som är intresserad av att lära sig mer om hur historiebruk, monument och nationsformering hänger ihop med varandra kan jag rekommendera idéhistorikern Magnus Rodells avhandling från 2002, som har titeln Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt. I den visar han bland annat hur den staty av Engelbrekt som fortfarande står på Stortorget i Örebro när den avtäcktes spelade en viktig roll i den politiska strid som föregick representationsreformen i Sveriges riksdag. De monument som i efterhand kan framstå som uttryck för ett rent intresse för historien och för det förflutna, har i själva verket ofta tjänat flera olika – ibland till och med motstridiga – samtida politiska intressen vid tiden för sitt uppförande.

 

Inte sällan är det monument över krigiska och våldsamma händelser som intar de centrala delarna av våra storstäder, och Australien är därvidlag inget undantag. Precis vid den södra ingången till Hyde Park står Anzac memorial, ett minnesmärke över de australiensiska soldater som stupade i de första och andra världskrigen. Dessa stenar sitter i varsitt hörn av monumentet:

12380093_10153773777941917_1173409096_n

12387838_10153773777776917_865583992_n

Man kan fundera på vilken betydelse det har att dessa symboliska grundstenar lagts av en soldat respektive av en medborgare – men helt klart är att den här typen av symbolik aldrig är neutral, utan också alltid bär med sig en politisk betydelse som inte alltid är möjlig att förstå för den tillfälliga betraktaren.

 

ANZAC står för Australian and New Zeeland Army Corps, och landets deltagande i de europeiska krigen sätter fingret på en central punkt i formerandet av den australiensiska nationen och dess självbild; förhållandet till England, utgångspunkten för de första kolonister, och den forna kolonialmakten. Det är en fråga som är alldeles för stor för att det ska vara möjligt att ens börja reda ut den här och nu – men för att i alla fall ge en fingervisning om dess fortsatta aktualitet kan jag ju nämna att flera australier jag talat med under resan varit tydliga med att de anser att landets flagga, som fortfarande till en del består av Union Jack, borde bytas ut. Varför, frågar de, ska vi ha ett annat lands symbol i vår flagga?

 

Och som för att understryka att det här inte är någonting som går obemärkt förbi, ens på andra sidan jorden, berättar de att de engelska rugbyfansen faktiskt håller med. Varje gång länderna möts i en landskamp, säger de, sjunger de nämligen samma sång:  “Wipe your shit stas off our flag!”


 

Kommentera!

The everyday life of research in the Mediatization era

This blog focuses on how media practices more thoroughly permeate the everyday life of researchers. It documents the activities within the three year network project ‘The Everyday Life of Research in the Mediatization Era’ organized by ACSIS and Tema Q at Linköping University in partnership with ICS, University of Western Sydney; and ASCA, the University of Amsterdam. The network is financed by Riksbankens jubileumsfond’s sector committee ‘Mediatisation of Everyday Life’.

Den här bloggen handlar om hur medier på ett genomgripande sätt präglar forskningens vardag. Den dokumenterar aktiviteterna inom det treåriga nätverksprojektet ”Forskningens vardag i medialiseringens era”, som organiseras av ACSIS och Tema Q vid Linköpings universitet i samarbete med ICS, University of Western Sydney och ASCA, the University of Amsterdam. Nätverket finansieras av Riksbankens jubileumsfond genom områdesgruppen ”Vardagslivet och kulturens medialisering”.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat om

förhandling mediatization mobility space Sydney urbanitet utrymme

Arkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.The everyday life of research in the Mediatization era drivs av WordPress