Brittiska medborgare undantas från studieavgifter efter brexit

0 people like this post.

Tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgifter vid universitet och högskolor införs för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal.
Brittiska medborgare är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) befriade från anmälnings- och studieavgift för studier vid universitet och högskolor i Sverige. Om Storbritannien lämnar EU den 30 mars utan utträdesavtal omfattas brittiska medborgare av de regler som gäller för tredjelandsmedborgare. Tillfälliga undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor införs därför för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna vid utträde.
Regeringens beslutade förordningsändringar föreslås träda i kraft den 30 mars 2019. Om utträdet sker vid ett senare tillfälle tillämpas bestämmelserna efter utträdet.

Alumn skrev böcker i New York – nu är båda utgivna

0 people like this post.

Gymnasieläraren och LiU-alumnen Katja Hvenmark-Nilsson har romandebuterat med feelgoodäventyret ”Manhattan Transfer”. Boken är en av två hon skrev medan hon bodde i New York under ett år. Den andra, fackboken ”Välkommen in i mitt klassrum”, kom ut 2016 och har delats ut av Lärarförbundet som examensgåva till tusentals lärarstudenter.

LiU magasin träffade Katja Hvenmark-Nilsson medan hon var i New York och intervjuade henne om skrivandet: Balanskonstnär i New York, ur LiU magasin nr 3 2015

Nytt nätverk ska stötta studiehandledare

0 people like this post.

Samtliga kommuner i Östergötland har tillsammans med Linköpings universitet startat nätverket Röst för studiehandledare som i sitt arbete stöttar elever som behöver stöd i undervisningen på andra språk än svenska. Till att börja med kommer nätverket att drivas som ett tvåårigt projekt med konferenser och tematräffar. Länsstyrelsen Östergötland har beviljat projektet drygt 700 000 kronor.

Social snedrekrytering

0 people like this post.

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i alla OECD-länder, och kvinnornas utbildningsnivå stiger mer än männens. Trots generöst studiestöd och ett flexibelt system är den sociala snedrekryteringen till högskolan större i Sverige än i många andra länder. Det är några av resultaten i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) studie baserad på internationell statistik.

Psykiatriöverläkaren Åsa Kastbom får Kandidat Kork-priset

1 people like this post.

Åsa Kastbom, överläkare i psykiatri och expert inom barnmisshandel och sexuella övergrepp, får läkarprogrammets Kandidat Kork-pris för sina inspirerande föreläsningar. I motiveringen står det bl a att “Åsa lyfter svåra och emellanåt känsloladdade ämnen om barn, ungdomar, sexualitet och övergrepp samt utmanar oss studenter till att förstå vikten av ett gott patientbemötande”. Kandidat Kork delas ut sedan 1975 till en handledare eller föreläsare som “kan få även den mest korkade studenten att förstå”. Det är studenterna på sista terminen på läkarprogrammet som genom nomineringar och sluten omröstning utser vinnaren.