13 miljoner euro för studentutbyten

0 people like this post.

Höjd kompetens och bättre möjligheter på arbetsmarknaden – det är ett par positiva effekter för den student som väljer utlandsstudier via programmet Erasmus+. Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu beviljat svenska högskolor drygt 13 miljoner euro, stipendiemedel som ger 5 800 studenter möjlighet att göra ett utbyte i Europa. Av dessa medel får Linköpings universitet får 702 650 euro.

0

32 blir av med högskoleprovsresultatet

0 people like this post.

UHR har beslutat att återkalla resultatet för 32 personer som skrev högskoleprovet våren respektive hösten 2017. Samtliga var listade i det kundregister som Ekobrottsmyndigheten fann vid polisens tillslag mot fuskligan HP-hjälpen våren 2018.
Av de 32 provdeltagare som nu delges beslut av Universitets- och högskolerådet (UHR) har 20 blivit antagna till högskoleutbildning med hjälp av sina högskoleprovsresultat. När beslutet vunnit laga kraft kommer UHR att underrätta de elva universitet och högskolor som är berörda: Göteborgs universitet, Högskolan Halmstad, Karlstad universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Stiftelsehögskolan i Jönköping, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Dessa lärosäten kan då ta tillbaka tidigare beslut om antagning.
Det var när Ekobrottsmyndighetens förundersökning blev offentlig i oktober 2018 som UHR fick tillgång till fuskligans kundregister. I fyra omgångar har UHR nu återkallat högskoleprovsresultatet för totalt 107 personer.

0

CSA:s hedersutmärkelse till LiU-professor

0 people like this post.

Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet och gästprofessor vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, har tilldelats en hedersutmärkelse av Centralförbundet för socialt arbete (CSA).
Margareta Hydén har både arbetat som socialarbetare och legitimerad psykoterapeut innan hon disputerade i socialt arbete vid Stockholms universitet 1992. År 2004 blev hon den första professorn i socialt arbete vid Linköpings universitet.
Hennes forskning spänner över flera olika områden som familjeforskning, forskningsmetodik, samt genusforskning inom områden som kriminologi och socialt arbete.
Margareta Hydén är inte bara en duktig forskare. Hon har också fullföljt universitetens tredje uppgift på ett mycket förtjänstfullt sätt genom att sprida sin forskning genom föreläsningar, populärvetenskapliga artiklar och läroböcker, skriver CSA i ett pressmeddelande.

 

0

Etikprofessor till SMER

1 people like this post.

Göran Collste, professor i tillämpad etik, har utsetts till ledamot i statens medicin-etiska råd, SMER.
Statens medicinsk-etiska råd är ett av regeringen tillsatt organ som arbetar med att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett samhällsperspektiv. I rådet ingår ordförande, åtta företrädare för de politiska partierna och elva sakkunniga. Göran Collste kommer att vara en av de sakkunniga. Hans förordnande sträcker sig fram till 2022.

0

Bättre på att ta poäng

0 people like this post.

Landets studenter har blivit bättre på att ta de studiepoäng som de registrerat sig för, visar Universitetskanslersämbetet som gjort nya tabeller över genomströmningen på högskolan. Också examensfrekvensen är relativt stabil.

Prestationsgraden har ökat till 83 procent 2016/2017, motsvarande siffra för 2008/2009 var 79 procent. Antalet högskolestudenter som tar examen har inte ändrats nämnvärt sedan jämförelseåret 2008/2009, sammanfattar UKÄ.

För LiU:s del tar kvinnliga studenter ut sin examen i högre grad än män. På yrkesexamensprogrammen tog 92 procent av de kvinnorna ut examen läsåret 2016/2017, män 85%. För generella program är siffrorna 91 procent för kvinnorna respektive 84 % för män.

 

UKÄ:s nya tabeller

0