Arkiv för September, 2017

Undervisa på golfbanan?

Postad i kategorin: Allmänt den 12 September, 2017

0 people like this post.

Kan golfbanor och deras omgivningar fungera som arena för undervisning och lärande? Det ska nu undersökas i ett projekt som universitetsägda Spetsa AB ingått med Scandinavian Turf Grass Environmental Research Association. Pilotprojektet kommer att utföras vid Karlslunds skola i Motala kommun. I projektet medverkar utomhuspedagogen Anders Szczepanski vid Linköpings universitet.

Tidigare studier har visat att variationsrika utomhusmiljöer minskar stressnivån och ökar koncentrationsförmågan. Det har gett förbättrade resultat i matematik, språk och naturorienterande ämnen.


 

Färre unga studerar vidare direkt

Postad i kategorin: Allmänt den 12 September, 2017

0 people like this post.

Andelen unga som börjar studera på universitet eller högskola direkt efter gymnasiet har minskat tre år i rad, visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Under 2016 var andelen 19-åringar som inlett högskolestudier 12,8 procent, en minskning med 2,6 procentenheter jämfört med 2013. Tittar man däremot på 24-åringar så har andelen legat stabil. Bland dem är det 43 procent som går in i en högre utbildning.

UKÄ:s sammanställning: Färre unga studerar vidare direkt efter gymnasiet


 

Socialt arbete i en glokaliserad värld: Internationellt boksläpp i socialt arbete

Postad i kategorin: Allmänt den 7 September, 2017

0 people like this post.

Docent Mona Livholts, avdelning socialt arbete vid Liu, och Docent Lia Bryant, University of South Australia, Adelaide, har lett arbetet med en internationell antologi om socialt arbete och dess glokala utmaningar. Boken som nyligen kommit ut på Routledge har fått uppmärksamhet som den första i socialt arbete med detta nyskapande bidrag till teori-, metod- och professionspraktik. Mona Livholts framhåller hur kollegor och studenter på kursen ”Global and Transnational Social Work” vid Liu som hon under ett flertal år varit kursansvarig för, haft stor betydelse som inspiration för arbetet med boken. Samarbetet med Lia Bryant vid University of South Australia och kollegorna vid Centre for Social Change har också spelat en nyckelroll. Utgivningen av boken firas vid ett boksläpp i seminarieform.
Boksläpp i seminarieform äger rum 7/9 kl. 13.15-15.00 K7A (Kåkenhus)


 

56 000 vill skriva högskoleprovet

Postad i kategorin: Allmänt den 6 September, 2017

0 people like this post.

Statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR) visar att totalt 55 741 personer har anmält sig till högskoleprovet den 21 oktober. Det är 16 procent färre jämfört med hösten 2016. Två anledningar till minskningen är, enligt UHR, är att de aktuella ungdomskullarna inte är lika stora som tidigare samt att en fortsatt god konjunktur gör att fler väljer jobb före högskolestudier.

Läs hela UHR:s pressmeddelande


 

Du tittar just nu i Notisers arkiv för September, 2017.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.Notiser drivs av WordPress