Stor andel personal inom forskning och undervisning tidsbegränsat anställd

0 people like this post.

Hela 33 procent av den forskande och undervisande personalen inom högskolan var tidsbegränsat anställda 2016, jämfört med 17 procent för arbetsmarknaden i stort. Det visar UKÄ:s rapport om tidsbegränsade anställningar bland forskande och undervisande personal.

Se hela rapporten på UKÄ:s webbplats

0
Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *