Närmare 52 000 vill skriva högskoleprovet

Totalt 51 556 personer har anmält sig till högskoleprovet söndag den 20 oktober. Det är en ökning med över fyra procent jämfört med förra hösten och sannolikt ett tecken på att intresset för högre utbildning ökar efter flera års nedgång, enligt Universitetskanslersämbetets generaldirektör Karin Röding.
Högskoleprovet genomförs av UHR tillsammans med 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige.
Till det kommande provet på Linköpings har 2 143 personer anmält sig, en obetydlig ökning från förra höstens anmälningar som uppgick till 2 114.

 

 

0
Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *