Ny bok utvecklar novellformen för akademin

Mona Livholts, docent i socialt arbete vid ISV, har utkommit med boken Situated Writing as Theory and Method. The Untimely Academic Novella. Boken som ges ut av Routledge har ett förord av professor Liz Stanley vid University of Edinburgh och riktar sig till en bred läsekrets inom humaniora, samhällsvetenskap, design och konst. Bokens första del visar vägen till hur feministisk teori om situerad kunskap, situerad intersektionalitet och litterär fiktion samt narrativa genrer som dagbok, brev, och fotografi kan användas som kreativa strategier för litterär gestaltning.

I bokens andra del publiceras en trilogi akademiska noveller som exemplifierar det situerade skrivandet. Novellerna ställer frågor om vad det innebär att skriva på ett sätt som utmanar disciplinens gränser, ritualer och den akademiska traditionens makt. De handlar bland annat om ojämlika genusrelationer, samt om hur klass, genus och vithet formar kvinnors liv i tre generationer.

Den sista novellen i trilogin ställer livserfarenheter i akademin i relation till vardagsliv och familj. Boken avslutas med öppna frågor som vägleder läsare att prova på sitt eget novellskrivande genom en kombination av en eller flera av de strategier som boken innehåller.
https://www.routledge.com/Situated-Writing-as-Theory-and-Method-The-Untimely-Academic-Novella-1st/Livholts/p/book/9780367276027

 

3+
Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *