Stora skillnader i övergången till högskolan

Andelen ungdomar som väljer att läsa vidare till högskolan variera stor beroende på var man bor och hur högutbildade föräldrar man har. Överlag ökar andelen unga vuxna som läser vidare, visar en ny sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
Statistiken visar att allt fler unga väljer att studera vid högskolan, men att allt färre av dem ör det direkt efter gymnasiet. Kvinnor fortsätter att i större utsträckning läsa vidare och gapet mot männen ökar.
Under förra året hade 44,6 procent av landets 24-åringar påbörjat högskolestudier, den högsta nivån på tio år. Bland 19-åringar var det samtidigt bara 12,6 procent som påbörjat högskolestudier, vilket är den lägsta nivån av årskullarna födda på 1990-talet.

 

 

0
Posted in Allmänt.