Diplom för antidopningsarbete – igen

Campushallen har återigen erhållit sin årsmärkning för 100 % ren hårdträning, ett nätverk där Campushallen varit aktiv medlem sedan starten 2013 då man fick sitt första diplom. Östergötlands Idrottsförbund gör årliga uppföljningar och Campushallen fick sitt diplom för 2020 och omdömet ”exemplariskt precis som vanligt”.
100 % ren hårdträning är en arbetsmetod som syftar till att minska användning och tillgång på dopningspreparat.
Campushallen drivs av Linköpings Studenters Idrottsförening (LSIF). Föreningen har cirka 7 500 medlemmar varav 65 procent är studenter.

(Foto: Hanna Söderquist)

0
Posted in Allmänt.