Enkät om biblioteket under distansläget – ni hjälper oss bli bättre

 

Tack alla ni som svarat och svarar på enkäten ”Biblioteket under distansläget”! Ni hjälper oss att bli bättre.

Liksom övriga LiU är biblioteket i distansläge på grund av spridningen av Covid-19. Det har inneburit flera förändringar i bibliotekets verksamhet och service, exempelvis: • minskat öppethållande på de fysiska biblioteken
Bokmagasinet, plan 1 på Vallabiblioteket är stängt för besök. Material därifrån måste reserveras
Möjlighet att behålla kursreferensböcker i upp till 3 dygn
Utökat antal möjliga omlån innan boken måste återlämnas
Biblioteket fakturerar tills vidare inte ej återlämnade böcker. Sjuka låntagare uppmanas att behålla lånade böcker till dess att de är friska, oavsett lånetid
Undervisning och handledning görs på distans
Ny kontaktyta, Informationsdisk via Zoom, testas

Vi behöver lära oss av distansläget, både i syfte att snabbt kunna fånga upp och förändra saker för att möta användarnas behov, men också på lång sikt för att kunna erbjuda ett bra bibliotek för våra användare. Syftet är alltså både kortsiktigt och långsiktigt.

Biblioteket arbetar ständigt för att involvera er som användare i utvecklings- och förbättringsarbetet. Under distansläget är det extra angeläget att inhämta era upplevelser och synpunkter eftersom vi då inte träffar er lika mycket. När vi för några veckor sedan gick vi ut med enkäten hoppades vi på att få in åtminstone några svar, några synpunkter som vi kan arbeta vidare med.

Vi har fått många svar. TACK!
Vi får in så många kloka synpunkter och det är vi mycket tacksamma för.

Vad händer nu och har vi gjort utifrån de svar vi fått in?

Vi läser och tar till oss alla svar vi får in. Vi analyserar svaren och diskuterar dem i olika arbetsgrupper. Ni kan vara säkra på att vi vrider och vänder på svaren, funderar, diskuterar och bearbetar den vidare. Ibland kan vi göra en ändring omedelbart, ibland behöver vi fundera och undersöka mer kring en synpunkt innan vi kan vidta åtgärder. Ibland måste vi tyvärr inse att vi inte kan göra något av olika anledningar.

En del synpunkter har vi direkt kunnat agera på:
de som arbetar med handledning i referenshantering kommer att lägga upp fler bokningsbara tider
i undantagsfall kan man göra överenskommelse via mejl eller telefon för att hämta reserverade böcker utanför öppettiderna
som LiU-anställd kan man nu få sina reserverade böcker skickade med internposten till sin arbetsplats inom LiU om man kontaktar biblioteket
vi kan förlänga tiden på reservationshyllan om man kontaktar biblioteket, och under förutsättning att ingen kö finns på boken

Enkäten fortgår under hela maj

Fortsätt att svara på enkäten till den 31 maj och fortsätt skicka in era synpunkter och frågor till oss. Mejla biblioteket@liu.se så skickas det vidare till rätt personer.

Var rädda om er och varandra, håll avstånd och tvätta händerna!

Skrivet av Emma Burman, Koordinator User Experience, Linköpings universitetsbibliotek

0
Posted in distansläge and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *