Välkommen till höstterminen 2020!

Senast uppdaterat: 23 augusti, kl. 10.00

Fotograf: Magnus Johansson

**This blog post is also available in English**

Efter en ovanlig vår med coronapandemi går vi mot en höst som troligen inte heller kommer att bli sig lik. Vi vill här informera allmänt om läget på biblioteket och vad vi gör för att minska spridning av covid-19.

ÖPPETTIDER

Något att tänka på är att öppettiderna varierar på våra campusbibliotek. Kolla webben för aktuella öppettider.

Nytt! Bokmagasinet i Studenthuset (plan 1) öppnar igen den 10/8 och har öppet mellan 12-18 (vardagar). En viss ommöblering med nya tyger och mattor har skett på plan 1.

KURSREFERENS

Från och med måndagen den 10/8 är det återigen 1-dagslån på böcker som är kursreferens. Blir man försenad med dessa får man krav och behöver betala en förseningsavgift på 200 SEK/bok.

AUTOMATISKA OMLÅN

Sedan i våras gäller automatiska omlån på våra böcker (ej kursreferens). Då blir böckerna automatiskt omlånade om det inte är någon som reserverar dem. För studenter gäller max 15 omlån och för anställda max 25 omlån. Håll koll på dina lån genom att logga in på Mina lån.

FÖRSENADE LÅN

Under våren stoppades all fakturahantering på försenade böcker på grund av coronapandemin. Nu återgår vi till vår normala hantering. Då gäller det att lämna tillbaka sina kursreferensböcker (1-dagslån) i tid samt att låna om eller lämna tillbaka böcker som är försenade. Om man inte lämnar tillbaka böcker där lånetiden gått ut och de inte går att låna om så riskerar man att få en förseningsavgift på 200 kr/bok.

ZOOMDISKEN

Det finns många sätt att nå oss på. Zoomdisken är vår nyaste kontaktyta och den är öppen måndag-fredag 10-12. Välkommen att prata med oss virtuellt!

CORONA-ANPASSNINGAR PÅ BIBLIOTEKET

Linköpings UB följer svenska myndigheters och regeringens riktlinjer och rekommendationer kring Covid-19. Universitetsbibliotekets krisledning följer händelseutvecklingen dag för dag och är beredd att göra ändringar i öppethållandet och verksamheten om situationen kräver det. Vi har förberett för biblioteksbesök under trygga former där alla kan visa omtanke om varandra. För att minska risken att smitta andra och att själv bli smittad ska du, så ofta det går, hålla 2 meters avstånd till andra människor som du inte bor tillsammans med.

● För att påminna om  vikten att hålla avstånd finns nu avståndsmarkeringar och skyltar i lokalen.
● Bord och sittplatser har placerats ut med generöst avstånd både inomhus och utomhus.
● Läs- och studieplatser har minskats med 50%.
● Biblioteksdiskarna har försetts med plexiglasskydd mellan personal och besökare för att hjälpa till att hålla avstånd.
● Vår personal stannar hemma vid symtom. Vi ber våra besökare att respektera riktlinjerna och göra detsamma.
● Städning av extra utsatta ytor som toaletter, handtag och räcken har utökats.
● Tvål och vatten finns på våra toaletter.
● Handsprit finns tillgänglig på olika platser i bibliotekslokalerna.
● Endast kontantlösa betalningar accepteras.

Läs mer om hur LiU i stort agerar när det gäller coronaviruset här.

Fortsätt hålla distansen, tvätta händerna och håll dig hemma om du är sjuk!

Skrivet av: Ann Tobin, Maria Svenningsson m fl.

0
Posted in Allmän, corona, På Svenska, studentpåbibblan and tagged , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *