Premiär på utställningen Bilden och berättelsen – Campus Norrköpings bibliotek den 29 september

Det är på fredag det händer! Utställningen ”Bilden och Berättelsen – Lärande genom serietidningar och populärkultur” har vernissage under Kulturnatten i Norrköping. De medverkande forskarna finns på plats och berättar om betydelsen av serier och populärkultur som ett sätt att lära. Vi på biblioteket har pratat lite med Lars Wallner, en av forskarna vars arbete […]

Wasa i Antarktis – ny utställning på Campus Norrköpings bibliotek

År 1988 reste Dag Haugum, som till vardags är universitetsadjunkt på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och undervisar i byggteknik, till Antarktis för att bygga upp den svenska forskningsstationen Wasa. Två gånger har han varit tillbaka, senast nyåret 2019/2020. På CNB visas nu en utställning om hans forskningsarbete och hans fantastiska bilder från en […]

Utställning lyfter två folkkära författare

Moa Martinson introducerade något nytt i svensk litteratur och är en av Sveriges mest lästa författare. Tage Danielssons filmer, böcker, musik och revyer roar och manar till eftertanke än idag. Nu lyfts de båda författarnas liv, verk och gärning i en utställning på Vallabiblioteket med anledning av LiU:s nya gästprofessursprogram i deras namn. Utställningen har […]

Från fysisk utställning till digital – bibliotekets utställningar under pandemiåret

  Under det senaste årets pandemiläge har möjligheterna att ta del av bibliotekets utställningar inte varit de bästa. Linköpings universitetsbibliotek arbetar aktivt med utställningsverksamhet och i normalläge finns det möjlighet att beskåda en eller flera utställningar på varje campusbibliotek. Här presenterar vi några möjligheter att helt eller delvis ta del av aktuella utställningar i digitalt […]

Digital utställning – vi testar på LiUB!

  **This blog post is also available in English** Den 16 mars i år gick Linköpings universitet över till distansläge på grund av coronapandemin. För många av oss som arbetar vid LiU har detta bland annat inneburit att vi blivit mer digitala än förut, men också att vi fått testa nya arbetssätt. Linköpings universitetsbibliotek har […]