Utställning lyfter två folkkära författare

Utställning lyfter två folkkära författare Moa Martinson introducerade något nytt i svensk litteratur och är en av Sveriges mest lästa författare. Tage Danielssons filmer, böcker, musik och revyer roar och manar till eftertanke än idag. Nu lyfts de båda författarnas liv, verk och gärning i en utställning på Campus Norrköping med anledning av LiU:s nya […]

Från fysisk utställning till digital – bibliotekets utställningar under pandemiåret

  Under det senaste årets pandemiläge har möjligheterna att ta del av bibliotekets utställningar inte varit de bästa. Linköpings universitetsbibliotek arbetar aktivt med utställningsverksamhet och i normalläge finns det möjlighet att beskåda en eller flera utställningar på varje campusbibliotek. Här presenterar vi några möjligheter att helt eller delvis ta del av aktuella utställningar i digitalt […]

Digital utställning – vi testar på LiUB!

  **This blog post is also available in English** Den 16 mars i år gick Linköpings universitet över till distansläge på grund av coronapandemin. För många av oss som arbetar vid LiU har detta bland annat inneburit att vi blivit mer digitala än förut, men också att vi fått testa nya arbetssätt. Linköpings universitetsbibliotek har […]

Nyfikenhet, kreativitet och driv möts i biblioteksarbetet

Fyra UB-medarbetare har bidragit till Kungliga bibliotekets antologi När nyfikenhet, driv och kreativitet möts, som presenteras den 15 mars. Det är den sista delen i en trilogi med temat biblioteksutveckling och denna del handlar om bibliotekarier som producenter och utvecklare. I ett kapitel beskriver Mikael Rosell utvecklingen av LiUB:s självstudieguide NoPlagiat som kan införlivas i […]

Coronatider

  Välkommen till LiUBs egen blogg! Här hittar du information om allt möjligt som kan vara bra att ha koll på oavsett om du är student eller anställd på LiU. Här finns mer information om hur du kommer i kontakt med oss. Flertalet av våra inlägg berör hur vi anpassar oss till coronapandemin just nu. […]