Anställd?

Forskningsstöd på Linköpings universitetsbibliotek

Är du forskare och verksam vid Linköpings universitet? Vi på biblioteket har en rad tjänster att erbjuda dig och vill gärna träffa dig. Om du undrar över något svarar vi snabbt på biblioteket@liu.se

** this blogpost is also available in English**

 

Tillgång till vetenskapliga publikationer. LiUB har ett stort utbud av vetenskapliga publikationer. Det mesta tillgängligt via nätet. Det du inte kommer åt på annat sätt kan vi oftast fjärrlåna gratis åt dig.

Strukturera dina sökningar. Vi hjälper dig vässa din sökteknik. Du kan också få hjälp att komma igång med en litteraturöversikt. Boka på nätet!

Referenshantering. Vi kan referenshantering. Boka introduktion till referenshanteringsprogrammen EndNote och Zotero.

Digitala metoder. LiUB:s Digital Lab kan introducera dig för olika digitala verktyg och metoder som kommer att underlätta arbetet med att söka, sortera, analysera, visualisera och sprida data. Du kan också få hjälp med digitalisering, bearbetning, analys och visualisering av större datamängder.

Publiceringsetik. Undvik plagiat, lär dig hantera din upphovsrätt, creative commons och publiceringetik. Via oss kan du använda Similarity Check för att kontrollera att texten du ska publicera inte innehåller några plagiat.

Publicera strategiskt. Publiceringslandskapet förändras snabbt. I många fall betalar vi kostnaden så din artikel blir automatiskt open access. Dessutom kan vi ge råd om val av tidskrift och hjälpa dig undvika “rovtidskrifter.”

E-press är LiUs eget förlag. Förlaget publicerar tidskrifter, konferensproceedings, serier samt databaser. Vi ger professionellt stöd för dig som vill ge ut en tidskrift vid E-press. Du som konferensarrangör kan ge ut proceedings.

Sprid din forskning! Se till att din publikation blir läst. Registrera den i DiVA. Vi hjälper dig att parallellpublicera i DiVA och att komma igång med Twitter, ResearchGate och Wikipedia som verktyg för att sprida din forskning.

Bibliometri. Vi levererar bibliometriska analyser till alla institutioner och avdelningar årligen. Vi kan hjälpa dig som forskar att förstå hur du kan använda bibliometri i exempelvis forskningsansökningar.

Datahantering. Vi kan stödja dig i arbetet med att ta fram en datahanteringsplan och vi kan även hjälpa dig att publicera forskningsdata på DiVA.


Lite tips

Ditt LiU-kort fungerar självklart som bibliotekskort! Låna och låna om kan du även göra på våra hemsidor.
Vi prenumererar även på ett stort antal tidskrifter, böcker och databaser, som är tillgängliga via nätet, antingen direkt eller via vår söktjänst Unisearch. Survival guide 2.0 hjälper dig att hitta material som är fritt tillgängligt på nätet.

Följ oss på Sociala medier: Twitter: @forskningsstod för forskare/forskning på Linköpings universitetsbibliotek ; Facebook: Linköpings universitetsbibliotek

Skrivet av Johanna Nählinder, koordinator för forskningsstöd LiUB