Anställd?

 

Är du forskare och verksam vid Linköpings universitet? Vi på biblioteket har en rad tjänster att erbjuda dig, och vill gärna träffa dig. Om du undrar över något svarar vi snabbt på biblioteket@liu.se

** this blogpost is also available in English**

 

 

 

Tillgång till vetenskapliga publikationer. I våra fyra bibliotek har vi böcker och tidskrifter. Ditt LiU-kort fungerar självklart som bibliotekskort! Låna och låna om kan du även göra på våra hemsidor. Vi prenumererar även på ett stort antal tidskrifter, böcker och databaser, som är tillgängliga via nätet, antingen direkt eller via vår söktjänst Unisearch. Survival guide hjälper dig att hitta material som är fritt tillgängligt på nätet. Det du inte kommer åt på annat sätt kan vi ofta fjärrlåna gratis åt dig.

Strukturera dina sökningar. Löpare anlitar en coach för att förbättra sitt löpsteg. På samma sätt kan du som forskare se över din sökteknik genom att boka en bibliotekarie som är sökexpert. Du kan också, tillsammans med en bibliotekarie, göra en sökning exempelvis inför en litteraturöversikt eller forskningsansökan.

Referenshanteringsprogram , som Mendeley och Endnote, är idag mer än bara skapare av referenslistor. De fungerar också som forskarnätverk, samarbetsytor och PDF-bibliotek. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång med grundfunktionerna!

Datahanteringsplan. Ibland kan du bli uppmanad att skriva en datahanteringsplan, exempelvis för en ansökan till Horizon 2020 eller VR. Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång. Via DiVA kan vi hjälpa dig att lagra mindre mängder forskningsdata i samband med publicering och koppla till dina publikationer.

Bibliometri innebär kvantitativ analys av publikationer och används förutom för att mäta forskningens genomslag även för att kunna visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer. Bibliometrisk analys används ofta som ett komplement till peer review vid utvärdering av forskningsmiljöer. Vi informerar gärna om hur bibliometri kan vara ett stöd i arbetet med strategisk publicering, och hur du som enskild forskare kan använda bibliometri i exempelvis forskningsansökningar.

Plagiat och upphovsrätt. Som forskare berörs du i allra högsta grad av upphovsrätten – både när du skriver själv och när du använder dig av andras forskning. Om du är osäker kan vi ge dig råd i frågor rörande upphovsrätt i forskningen. Biblioteket kan hjälpa dig att undvika plagiat och självplagiering. Via oss kan du använda Similarity Check för att kontrollera din publikation mot ofrivillig plagiering. Similarity Check används av många förlag och tidskrifter. Vi informerar också om hur du kan använda Creative Commons-licenser.

Publicera strategiskt. Vi har kunskap om publiceringslandskapet och vetenskapliga tidskrifter. Du kan:
* Få råd om vilka tidskrifter som skulle kunna passa ditt manus genom den öppna tjänsten LiU Journal Inspiration
* Få råd om vilka tidskrifter som är högrankade och vilka som inte är seriösa
* Via tjänsten LiU Journal Check-Up få en snabb överblick över en tidskrift du vill kolla upp.
* Få information om tidskrifter där du som författare får rabatt på publiceringsavgiften (APC) via biblioteket: både via avtal och vårt tillfälliga OA-stöd.

Sprid din forskning! Det är viktigt att andra forskare kan hitta dina publikationer. Det behövs för att de ska bli lästa. Vi kan ge tips om dur du kan formulera titel och abstract för att optimera sökbarheten av din forskning. Om du dessutom registrerar dina publikationer i DiVA är det ännu större sannolikhet att de dyker upp i exempelvis Googlesökningar. Spara alltid författarversionen (sista versionen innan förlagets layout) av ditt manus. Har du registrerat en artikel i DiVA kommer vi att erbjuda dig att lägga upp den versionen i DiVA (parallellpublicera). Här kan programmet Publication Visibility hjälpa dig utifrån dina publikationer!  Det ökar möjligheten till större genomslag för din forskning. Vi kan också informera om hur du – lagligt – kan använda dig av forskarnätverk (som ResearchGate), sociala medier och andra verktyg för att din forskning ska nå potentiella läsare.

LiU E-press är LiUs eget förlag som publicerar open access-tidskrifter, konferensproceedings, serier samt databaser. V i ger professionellt stöd för tidskriftsredaktörerna att utveckla och sprida tidskrifterna och du kan gärna kontakta oss om du står i begrepp att starta en tidskrift. Vi kan ge dig som konferensarrangör ett bra stödsystem för att hantera inskickade abstracts och artiklar. Vi kan även publicera proceedings åt dig. Detta leder till bra exponering av artiklarna och gör att de går att hitta och referera till även efter konferensen. LiU E-press har en informativ webbsida med bra hjälpmedel och tjänster för forskare, tex hur man kan skapa publikationslistor, hur parallellpublicera i DiVA mm. Här finns även genvägar för att söka och registrera i DiVA.

 

Skrivet av Johanna Nählinder, koordinator för forskningsstöd LiUB

1+