Use the extended opening hours Meröppet to spread out the visits to the library.

What do Norrköping students think of Meröppet, the extended opening hours?

Wednesday 8 December at 9.30 pm

We visit Campus Norrköping library to see how the new, extended openings hours called Meröppet in Swedish are working out. Meröppet was introduced on November 8th without much ado and now about a month later we want to find out what students, and possibly LiU employees think.

Visiting figures show that about 1100 persons have visited the library in the course of the extended, un-staffed openings hours during evening time. About 130 persons  have been early risers and visited the library between 7 and 8 in the morning, before regular hours.

On this late Wednesday evening, we first meet John and Isak who are just about to leave for the night. John has spent the whole day, since 9 am, in the library and he is a big fan of Meröppet which makes it possible to stay on and study and also to arrange meetings with his fellow students in the environmental science programme. Both John and Isak mean the library is a natural center for their course as they use  a lot of literature. Right now they are preparing for examinations. två studenter

-It’s a lot more comfortable to sit here among the books in a quiet, peaceful atmosphere than to book a impersonal, anonymous group study room in Kopparhammaren. This library is very good for studying and it is nice with the different areas where we can sit.

How did you find out about Meröppet?

We saw a poster and then asked library staff who explained. The first evening we were here the security guard was also very helpful and friendly and explained how it all worked.

Up stairs  in the library, at one of the individual study tables, we find Teodor who is studying construction engineering.

-I got a tip from the library staff about Meröppet and found more information on the web site . Since than I have been here several times during the last two weeks and stayed about two hours each time to prepare for an exam.

Wednesday 15 December at 7.45 pm

One week later, during the week long charity event Musikhjälpen, we visit again to find that all the activities around Musikhjälpen not necessarily competes with the chance to put in some extra hours on one’s course work. Some ten students are still here and we get to chat with four cheerful “decentralized med school students”, as they present themselves, who all live in Norrköping.

To sit here is the best, says Mattias Saliba and John Youssef, Gihan Lafta and Ali Mohsen instantly agree. Nice to be able to stay on late, before we had to move to other places in Kåkenhus, which are OK  but not as study friendly. Here you can sit among books and that creates a good atmosphere which spreads tranquility. 

How did you find out about Meröppet?

-We read a news letter from the medical faculty and since then we have been here many times. 

 

 

 

Close by sits Vivi Malki, who studies industrial engineering and management on Campus Valla, Linköping, but lives in Norrköping.

I was told by friends who study here in Norrköping that you have long opening hours and that it is so nice and peaceful to work here. Now I have been here every night the passed weeks, she says.

In the arm chairs by the terrace exit we find Noreen Hassan and Kelly Usabimana, students of nursing and foundation year in science respectively.

-We saw the posters, and now we have been here several times to study for our January exams. It is very useful to be able to do it this way.

On these two visits we did not identify anyone we recognize as staff or faculty but Meröppet is open for anyone with a LiU card who wants to pick up literature, study or print articles and pieces of work.

Meröppet has also been introduced at the Medical library, Campus US, Linköping.

Read more about the arrangements here.

 

Written by Britt Omstedt, librarian  Campus Norrköping library

Studenter om Meröppet

Meröppet – ett sätt att sprida närvaron i biblioteket?

Prova gärna Meröppet nu när det  är önskvärt att vi inte klumpar ihop oss för många  människor åt gången.  Det ger en möjlighet att  sprida ut besöken under fler av dygnets timmar.

Vad tycker studenter i Norrköping om Meröppet?

Onsdag 8 december 2022, klockan är 21.30

Redaktören besöker Campus Norrköpings bibliotek för att se hur det fungerar med Meröppet, som  har varit igång en månad, sedan 8 november, då det smögs i gång utan något större ståhej. Någon vecka senare började marknadsföringen och nu vill vi se hur det har mottagits av studenterna och möjligen de anställda.

Statistiken visar på att omkring 1100 personer har besökt biblioteket utanför de bemannade öppettiderna på vardagskvällar. Cirka 130 personer har varit morgonpigga och kommit redan kl. 7 innan biblioteket öppnar ”på riktigt” vid åttatiden.

Denna sena onsdagskväll stöter vi först på John Norberg och Isak Stjerngren som just har packat ihop för att dra sig hemåt. John har tillbringat hela dagen, sedan kl. 9 på morgonen, på biblioteket och är en stor fan av Meröppet, som gör att han kan sitta kvar och plugga och också ha möte med sina studiekamrater på Miljövetarprogrammet. Både Johan och Isak menar att biblioteket är en samlingspunkt för deras kurs eftersom de använder mycket litteratur. Just nu förbereder de sig för en hemtenta.

– Det är mycket mysigare att sitta här bland böcker i skön och rogivande stämning än att boka ett tomt, opersonligt grupprum i Kopparhammaren. Man pluggar så bra på det här biblioteket och det är fint med de olika avdelningarna där man kan sitta. två studenter

Hur fick ni reda på att Meröppet finns?

-Vi såg en affisch, sedan frågade vi bibliotekspersonal i disken som förklarade. Första kvällen vi var här var också väktaren väldigt trevlig och hjälpsam och förklarade bra och tydligt hur det funkar.

 

Längre upp i biblioteket, vid de enskilda studieplatserna sitter ikväll Teodor Eriksson som läser byggnadsteknik.

-Jag fick ett tips från personalen om Meröppet och läste sedan mer på hemsidan hur det fungerar. Sedan dess har jag varit här flera gånger under två veckor och stannat så där två timmar varje gång för att plugga till en tenta.

Onsdag 15 december, kl. 19.45

En vecka senare, mitt under brinnande Musikhjälpsvecka, besöker vi  CNB igen  och konstaterar att alla aktiviteterna kring Musikhälpen inte alltid konkurrerar ut möjligheten att sitta och arbeta lite längre.  Vid åttatiden på kvällen sitter ett tiotal studenter och pluggar och vi får en pratstund med fyra glada, “decentraliserade” läkarstudenter (som de själva presenterar sig) som alla bor  i Norrköping.

Att sitta här är det bästa, säger Mattias Saliba och John Youssef, Gihan Lafta och  Ali Mohsen instämmer genast. Bra att man kan sitta kvar längre, förr fick man flytta sig till andra platser i Kåkenhus, som också fungerar , men inte är lika studievänliga. Här är det böcker och trevlig stämning som ger lugn runtomkring. 

Hur fick ni reda på att biblioteket har Meröppet?

Vi läste det i ett veckobrev från MedFak och sedan dess har vi varit här ofta. 

Alldeles intill sitter Vivi Malki, som pluggar industriell ekonomi på Valla men bor i Norrköping.

Jag hörde från kompisar som pluggar här i Norrköping att det är öppet längre och att det är så lugnt och skönt att sitta här, nu har jag varit här varje kväll senaste veckan, berättar hon.

Noreen Hassan och Kelly Usabimana sitter tillsammans i fåtöljerna vid terrassen  men de pluggar helt olika program; sjuksköterska respektive tekniskt basår.

Vi såg affischer om Meröppet och nu har vi varit här  flera gånger sedan det började för att plugga till januaritentorna. Det är väldigt bra att kunna göra så här, säger de.

Någon som vi känner igen som anställd träffar vi inte på denna kväll men Meröppet gäller för alla med LiU-kort och gör det möjligt att komma in, hämta böcker, sitta och plugga eller skriva ut arbeten.

Meröppet tillämpas också på Medicinska biblioteket, Campus US.

Läs mer hur det fungerar: Universitetsbiblioteket inför Meröppet

 

 

Skrivet av Britt Omstedt, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek

 

Self-service opening hours at the library

**This post is also available in Swedish**

The library now offers self-service opening hours, Meröppet in Swedish, to LiU students and faculty/staff. This means the libraries at Campus Norrköping and Campus US will be open to LiU students and faculty/staff outside of ordinary openings hours even when the library is un-staffed. Special arrangements for access apply on the Medical library, see under rules below.

To enter the library, visitors must swipe their LiU card and use their pin code at the reader just outside the library entrance. This service applies only to members of the LiU community, the entry is individual, no unauthorized persons should be let in. Campus security guards will do regular rounds and check ID:s. Special arrangements for access apply on the Medical library, see under rules below.

Campus Norrköpings library Medical library
All days during term time: Fridays:
7.00 am – 10.00 pm 4.30 pm – 8.00 pm
Saturdays and Sundays:

8.00 am – 11.00 am

3.00 pm – 8.00 pm

Self-service hours during Christmas and New Year 2021-2022

Campus Norrköping Library have self-service opening hours during Christmas and New Year. At Medical Library, there are no self-service hours between 20 December 2021 and 6 January 2022 – self-service hours start again on 7 January.

Rules during self-service hours

Of course, all regular library rules apply during self-service hours, with some additions:

 • Visitors use their own LiU-card to enter.
 • You may not let anyone else in.
 • Use the machines to check out and return books.
 • The zoning for noise levels must be observed, as well as the general library rules, which are displayed by the check-out machine.
 • Printing, scanning, and copying service is available.
 • Digimaker and the terrace cannot not be used.
 • Group study rooms are free to use but cannot be booked.
 • To  get entry to the Medical Library during self-service hours you must be a student at Medical Faculty, Campus US or registered for a course given there. As employee you must have your work place at Campus US.

What if there is a problem?

When the check-out machine is out of order or loan is denied, books must not be taken out of the library. Leave the book in the library and contact the staff during regular opening hours.

When the book return machine is out of order, books shall be returned in the book drop outside the library. 

Security and safety

Campus security guards can be reached on tel: 013 –  28 58 88

In an emergency like fire, accident or threat contact 112

 

Written by  Britt Omstedt, Librarian, Campus Norrköping library

Universitetsbiblioteket inför Meröppet

 

** This post is also available in English**

Nu inför universitetsbiblioteket Meröppet på Campus Norrköpings bibliotek och Medicinska biblioteket. Meröppet som begrepp har funnits ett tag inom biblioteksvärlden, främst på folkbibliotek, och innebär att biblioteket är tillgängligt utanför ordinarie, bemannade öppettider.

För att kunna utnyttja universitetsbibliotekets meröppettider ska du vara LiU-student eller LiU-anställd med giltigt LiU-ID.

På Medicinska biblioteket gäller särskilda villkor för insläpp, se under regler nedan.

För att komma in i lokalerna drar du ditt LiU-kort och slår din pinkod i kortläsaren vid entrén. Inga obehöriga ska få tillgång, det är inte tillåtet att släppa in någon annan utan insläppet är helt individuellt.

Väktare kommer att gå ronder i biblioteket och kontrollera ID.

Tiderna för Meröppet blir:

Campus Norrköpings bibliotek Medicinska biblioteket
Alla dagar under terminstid: Fredagar:
7.00 – 22.00 16.30 – 20.00
Lördagar och söndagar:
08.00 – 11.00 och 15.00 – 20.00

Meröppet under jul och nyår 2021–2022

Campus Norrköpings bibliotek har även meröppet under jul och nyår. Meröppet på Medicinska biblioteket har uppehåll mellan 20 december 2021 och 6 januari 2022 och startar igen den 7 januari.

 

Regler under Meröppettiderna

Ordinarie ordnings- och trivselregler gäller förstås även under meröppettiderna med några tillägg.

 • Tillgången är individuell. Det är inte tillåtet att låta någon annan gå in med ens kort. Var och en drar sitt kort i läsaren.
 • Böcker lånas och lämnas i maskinerna.
 • Ljudnivåerna i bibliotekets olika zoner ska respekteras.
 • Utskrifter, kopiering och skanning fungerar som vanligt.
 • Grupprum kan användas men är inte bokningsbara.
 • Mer exakt vad som gäller på respektive bibliotek kommer att anslås där. 
 • För tillgång till Medicinska biblioteket under Meröppet måste du vara student vid MedFak, Campus US eller vara registrerad på en kurs som går där.  Som LiU-anställd gäller att du ska ha din arbetsplats helt eller delvis vid Campus US.

Vid problem

Om det uppstår problem med utlåningsmaskinen eller om utlån nekas kan boken inte tas med ut ur biblioteket utan måste lämnas kvar tills personal finns på plats. Vid problem med återlämningsmaskinen ska böcker lämnas tillbaka i bokinkastet utanför bibliotekets entré.

Säkerhet och akuta situationer

Campusväktare nås på tel: 013 – 28 58 88

Vid akuta händelser som brand, olycksfall, hot ring 112 

Frågor om Meröppet kan skickas till biblioteket@liu.se

 

Britt Omstedt, Bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek

Utställning lyfter två folkkära författare

Utställning lyfter två folkkära författare

Moa Martinson introducerade något nytt i svensk litteratur och är en av Sveriges mest lästa författare. Tage Danielssons filmer, böcker, musik och revyer roar och manar till eftertanke än idag. Nu lyfts de båda författarnas liv, verk och gärning i en utställning på Campus Norrköping med anledning av LiU:s nya gästprofessursprogram i deras namn.

Möt Moa Martinson och Tage Danielsson i Campus Norrköpings bibliotek mellan den 21 september och 15 december och under Norrköpings kulturnatt. Utställningen Moa och Tage – tid, tankar och tecken ger en bild av, och röster om, de båda författarnas liv, verk och gärning. Utställningen görs i samband med inrättandet och tillsättandet av Linköpings universitets två gästprofessurer i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn, placerade vid Institutionen för kultur och samhälle.

-Vi hoppas att utställningen ska bli ett inspirerande utrymme både för den som är bekant med Moa Martinson och Tage Danielsson och för den som vill veta mer om dem, säger Niklas Carlsson, bibliotekarie och del av utställningsgruppen.

Foto: Per Arne Nyhlén resp. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek

I utställningen finns möjlighet att slå sig ned i Moa Martinsons skrivarlya och bläddra i hennes eller Tage Danielssons böcker, läsa mer om deras verk eller ta del av forskares reflektioner över deras bidrag till svensk litteratur och underhållning.

I utställningen medverkar bland annat Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och expert på Moa Martinson, Hans Nilsson, professor i historia vid Linköpings universitet och engagerad i föreningen Tage Danielssons vänner, Susanna Alakoski, författare, socionom och gästprofessor i Moa Martinsons namn samt Per Holmberg, professor i svenska språket och gästprofessor i Tage Danielssons namn.

-Moa Martinson och Tage Danielsson är starka och goda symboler för de värden som professorsprogrammet är tänkt att värna: bildning, humanism och samhällsengagemang. Det hoppas vi att utställningen ska ge en glimt av och att den ska bli en plats för reflektion och inspiration, säger Josefina Syssner, prefekt, Institutionen för kultur och samhälle.

Utställningen är ett samarbete mellan Institutionen för kultur och samhälle, Universitetsbiblioteket och konstprojektet Lobby.

Tid: 21 september till 15 december (inklusive Norrköpings kulturnatt den 24 och 25 september). Utställningen är öppen under bibliotekets öppettider.

Plats: Campus Norrköpings bibliotek, Kåkenhus, Bredgatan 33, Norrköping

Utställningen är ett samarbete mellan Institutionen för kultur och samhälle, Universitetsbiblioteket och konstprojektet Lobby. Tack till Norrköpings stadsmuseum, Norrköpings stadsbibliotek, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Moa Martinsons litterära sällskap, sällskapet Tage Danielssons vänner, Ebba Witt-Brattström, Hans Nilsson, Susanna Alakoski, Per Holmberg, LiU-tryck och LiU-service.
Amanda Lindström, kommunikatör IKOS och Britt Omstedt, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek