Wasa i Antarktis – ny utställning på Campus Norrköpings bibliotek

År 1988 reste Dag Haugum, som till vardags är universitetsadjunkt på Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) och undervisar i byggteknik, till Antarktis för att bygga upp den svenska forskningsstationen Wasa. Två gånger har han varit tillbaka, senast nyåret 2019/2020. På CNB visas nu en utställning om hans forskningsarbete och hans fantastiska bilder från en avlägsen, svårtillgänglig miljö som få har möjlighet att besöka. Den 28 mars klockan 16–17 erbjuds också en guidad visning av utställningen med Dag Haugum.

Syftet med resorna har varit att bygga ett hus i trä, modell svensk fjällstuga, för att studera hur ett trähus klarar ett så tufft klimat som i Antarktis. Vid senaste återbesöket konstaterades att huset och konstruktionen hade klarat sig ganska bra, men var lite väderbitet. Takpapp hade blåst bort, drivsnö hade letat sig in i springor i huset, men även i stålkonstruktionen som huset står på. Snön har sedan omväxlande tinat och frusit och orsakat sprickbildning som försvagat konstruktionen.

En vägg var också full med vad som såg ut som skotthål. Det visade sig vara grus som i orkanvindarna blåst mot väggen. Det kan blåsa upp till 60 meter per sekund, säger Dag Haugum och visar en brädbit som finns med i utställningen och som onekligen ser beskjuten ut.

Trähus unikt för Antarktis

Det är Energimyndigheten som finansierat, och forskningen handlar om att ta reda på vad som händer med ett hus i ett framtida förändrat klimat. För klimatet i Antarktis kan variera. Under sommarperioden, december till februari, är det mellan 15 och 20 minusgrader på natten och mellan minus 10 och noll under dagen. Samtidigt kan det bli plus 40 grader i solen mot husväggen.

Foto: Magnus Johansson

När solen ligger på kan det vara plus 14 grader inomhus, utan uppvärmning, säger Dag Haugum. För att utnyttja den värme som solstrålningen ger, tas ventilationsluften i huset in via ytterväggarnas luftspalter. På så sätt kan energi sparas genom att luften förvärms.

En byggnad i trä är helt unikt i Antarktis. Andra länders forskningsstationer är byggda i andra material. Man skulle kunna tro att mikroorganismer som mögel inte existerar i ett så här kallt klimat. Men drivsnö letar sig in överallt, i minsta springa. När solen sen ligger på smälter snön och mögel kan växa till när temperaturen stiger.

En annan observation som Dag Haugum gjort är att trä, som är ett levande material, normalt sett torkar efter några år. Wasa är bemannat endast ett par månader per år och i ett välisolerat hus som står ouppvärmt under en längre tid verkar uttorkning inte ske. Resultatet blir att fukt och därmed risk för mögeltillväxt kvarstår.

Fram till den 3 maj kan besökare på biblioteket på Campus Norrköping (CNB) ta del av utställningen Wasa i Antarktis – trähus i tufft klimat. Där visas också information om polarforskning i allmänhet och om naturen i området. Och inte minst; här finns, som sagt, också Haugums mycket vackra bilder från ett område på jorden som få människor får möjlighet att uppleva.

En guidad visning med Dag Haugum äger rum den 28 mars klockan 16.00–17.00.

Skrivet av Elisabet Wahrby och Britt Omstedt

Use the extended opening hours Meröppet to spread out the visits to the library.

What do Norrköping students think of Meröppet, the extended opening hours?

**This post is also available in Swedish**

Wednesday 8 December at 9.30 pm

We visit Campus Norrköping library to see how the new, extended openings hours called Meröppet in Swedish are working out. Meröppet was introduced on November 8th without much ado and now about a month later we want to find out what students, and possibly LiU employees think.

Visiting figures show that about 1100 persons have visited the library in the course of the extended, un-staffed openings hours during evening time. About 130 persons  have been early risers and visited the library between 7 and 8 in the morning, before regular hours.

On this late Wednesday evening, we first meet John and Isak who are just about to leave for the night. John has spent the whole day, since 9 am, in the library and he is a big fan of Meröppet which makes it possible to stay on and study and also to arrange meetings with his fellow students in the environmental science programme. Both John and Isak mean the library is a natural center for their course as they use  a lot of literature. Right now they are preparing for examinations. två studenter

-It’s a lot more comfortable to sit here among the books in a quiet, peaceful atmosphere than to book a impersonal, anonymous group study room in Kopparhammaren. This library is very good for studying and it is nice with the different areas where we can sit.

How did you find out about Meröppet?

We saw a poster and then asked library staff who explained. The first evening we were here the security guard was also very helpful and friendly and explained how it all worked.

Up stairs  in the library, at one of the individual study tables, we find Teodor who is studying construction engineering.

-I got a tip from the library staff about Meröppet and found more information on the web site . Since than I have been here several times during the last two weeks and stayed about two hours each time to prepare for an exam.

Wednesday 15 December at 7.45 pm

One week later, during the week long charity event Musikhjälpen, we visit again to find that all the activities around Musikhjälpen not necessarily competes with the chance to put in some extra hours on one’s course work. Some ten students are still here and we get to chat with four cheerful “decentralized med school students”, as they present themselves, who all live in Norrköping.

To sit here is the best, says Mattias Saliba and John Youssef, Gihan Lafta and Ali Mohsen instantly agree. Nice to be able to stay on late, before we had to move to other places in Kåkenhus, which are OK  but not as study friendly. Here you can sit among books and that creates a good atmosphere which spreads tranquility. 

How did you find out about Meröppet?

-We read a news letter from the medical faculty and since then we have been here many times. 

 

 

 

Close by sits Vivi Malki, who studies industrial engineering and management on Campus Valla, Linköping, but lives in Norrköping.

I was told by friends who study here in Norrköping that you have long opening hours and that it is so nice and peaceful to work here. Now I have been here every night the passed weeks, she says.

In the arm chairs by the terrace exit we find Noreen Hassan and Kelly Usabimana, students of nursing and foundation year in science respectively.

-We saw the posters, and now we have been here several times to study for our January exams. It is very useful to be able to do it this way.

On these two visits we did not identify anyone we recognize as staff or faculty but Meröppet is open for anyone with a LiU card who wants to pick up literature, study or print articles and pieces of work.

Meröppet has also been introduced at the Medical library, Campus US, Linköping.

Read more about the arrangements here.

 

Written by Britt Omstedt, librarian  Campus Norrköping library

Studenter om Meröppet

**This post is also available in English**

Meröppet – ett sätt att sprida närvaron i biblioteket?

Prova gärna Meröppet nu när det  är önskvärt att vi inte klumpar ihop oss för många  människor åt gången.  Det ger en möjlighet att  sprida ut besöken under fler av dygnets timmar.

Vad tycker studenter i Norrköping om Meröppet?

Onsdag 8 december 2021, klockan är 21.30

Redaktören besöker Campus Norrköpings bibliotek för att se hur det fungerar med Meröppet, som  har varit igång en månad, sedan 8 november, då det smögs i gång utan något större ståhej. Någon vecka senare började marknadsföringen och nu vill vi se hur det har mottagits av studenterna och möjligen de anställda.

Statistiken visar på att omkring 1100 personer har besökt biblioteket utanför de bemannade öppettiderna på vardagskvällar. Cirka 130 personer har varit morgonpigga och kommit redan kl. 7 innan biblioteket öppnar ”på riktigt” vid åttatiden.

Denna sena onsdagskväll stöter vi först på John Norberg och Isak Stjerngren som just har packat ihop för att dra sig hemåt. John har tillbringat hela dagen, sedan kl. 9 på morgonen, på biblioteket och är en stor fan av Meröppet, som gör att han kan sitta kvar och plugga och också ha möte med sina studiekamrater på Miljövetarprogrammet. Både Johan och Isak menar att biblioteket är en samlingspunkt för deras kurs eftersom de använder mycket litteratur. Just nu förbereder de sig för en hemtenta.

– Det är mycket mysigare att sitta här bland böcker i skön och rogivande stämning än att boka ett tomt, opersonligt grupprum i Kopparhammaren. Man pluggar så bra på det här biblioteket och det är fint med de olika avdelningarna där man kan sitta. två studenter

Hur fick ni reda på att Meröppet finns?

-Vi såg en affisch, sedan frågade vi bibliotekspersonal i disken som förklarade. Första kvällen vi var här var också väktaren väldigt trevlig och hjälpsam och förklarade bra och tydligt hur det funkar.

 

Längre upp i biblioteket, vid de enskilda studieplatserna sitter ikväll Teodor Eriksson som läser byggnadsteknik.

-Jag fick ett tips från personalen om Meröppet och läste sedan mer på hemsidan hur det fungerar. Sedan dess har jag varit här flera gånger under två veckor och stannat så där två timmar varje gång för att plugga till en tenta.

Onsdag 15 december, kl. 19.45

En vecka senare, mitt under brinnande Musikhjälpsvecka, besöker vi  CNB igen  och konstaterar att alla aktiviteterna kring Musikhälpen inte alltid konkurrerar ut möjligheten att sitta och arbeta lite längre.  Vid åttatiden på kvällen sitter ett tiotal studenter och pluggar och vi får en pratstund med fyra glada, “decentraliserade” läkarstudenter (som de själva presenterar sig) som alla bor  i Norrköping.

Att sitta här är det bästa, säger Mattias Saliba och John Youssef, Gihan Lafta och  Ali Mohsen instämmer genast. Bra att man kan sitta kvar längre, förr fick man flytta sig till andra platser i Kåkenhus, som också fungerar , men inte är lika studievänliga. Här är det böcker och trevlig stämning som ger lugn runtomkring. 

Hur fick ni reda på att biblioteket har Meröppet?

Vi läste det i ett veckobrev från MedFak och sedan dess har vi varit här ofta. 

Alldeles intill sitter Vivi Malki, som pluggar industriell ekonomi på Valla men bor i Norrköping.

Jag hörde från kompisar som pluggar här i Norrköping att det är öppet längre och att det är så lugnt och skönt att sitta här, nu har jag varit här varje kväll senaste veckan, berättar hon.

Noreen Hassan och Kelly Usabimana sitter tillsammans i fåtöljerna vid terrassen  men de pluggar helt olika program; sjuksköterska respektive tekniskt basår.

Vi såg affischer om Meröppet och nu har vi varit här  flera gånger sedan det började för att plugga till januaritentorna. Det är väldigt bra att kunna göra så här, säger de.

Någon som vi känner igen som anställd träffar vi inte på denna kväll men Meröppet gäller för alla med LiU-kort och gör det möjligt att komma in, hämta böcker, sitta och plugga eller skriva ut arbeten.

Meröppet tillämpas också på Medicinska biblioteket, Campus US.

Läs mer hur det fungerar: Universitetsbiblioteket inför Meröppet

 

 

Skrivet av Britt Omstedt, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek

 

Self-service opening hours at the library

**Detta blogginlägg finns också på svenska**

The library now offers self-service opening hours, Meröppet in Swedish, to LiU students and faculty/staff. This means the libraries at Campus Norrköping and Campus US will be open to LiU students and faculty/staff outside of ordinary openings hours even when the library is un-staffed. Special arrangements for access apply on the Medical library, see under rules below.

To enter the library, visitors must swipe their LiU card and use their pin code at the reader just outside the library entrance. This service applies only to members of the LiU community, the entry is individual, no unauthorized persons should be let in. Campus security guards will do regular rounds and check ID:s. Special arrangements for access apply on the Medical library, see under rules below.

The self-service hours are available at: Library self-service hours

Rules during self-service hours

Of course, all regular library rules apply during self-service hours, with some additions:

 • Visitors use their own LiU-card to enter.
 • You may not let anyone else in.
 • Use the machines to check out and return books.
 • The zoning for noise levels must be observed, as well as the general library rules, which are displayed by the check-out machine.
 • Printing, scanning, and copying service is available.
 • Digimaker and the terrace cannot not be used.
 • Group study rooms are free to use but cannot be booked.
 • To  get entry to the Medical Library during self-service hours you must be a student at the Faculty of Medicine and Health Sciences, Campus US or registered for a course given there. As employee you must have your work place at Campus US.

What if there is a problem?

When the check-out machine is out of order or loan is denied, books must not be taken out of the library. Leave the book in the library and contact the staff during regular opening hours.

When the book return machine is out of order, books shall be returned in the book drop outside the library. 

Security and safety

Campus security guards can be reached on tel: 013 –  28 58 88

In an emergency like fire, accident or threat contact 112

 

Written by  Britt Omstedt, Librarian, Campus Norrköping library

Universitetsbiblioteket inför Meröppet

 

** This post is also available in English**

Nu inför universitetsbiblioteket Meröppet på Campus Norrköpings bibliotek och Medicinska biblioteket. Meröppet som begrepp har funnits ett tag inom biblioteksvärlden, främst på folkbibliotek, och innebär att biblioteket är tillgängligt utanför ordinarie, bemannade öppettider.

För att kunna utnyttja universitetsbibliotekets meröppettider ska du vara LiU-student eller LiU-anställd med giltigt LiU-ID.

På Medicinska biblioteket gäller särskilda villkor för insläpp, se under regler nedan.

För att komma in i lokalerna drar du ditt LiU-kort och slår din pinkod i kortläsaren vid entrén. Inga obehöriga ska få tillgång, det är inte tillåtet att släppa in någon annan utan insläppet är helt individuellt.

Väktare kommer att gå ronder i biblioteket och kontrollera ID.

Tiderna för Meröppet hittar du här: Meröppet på biblioteket

Regler under Meröppettiderna

Ordinarie ordnings- och trivselregler gäller förstås även under meröppettiderna med några tillägg.

 • Tillgången är individuell. Det är inte tillåtet att låta någon annan gå in med ens kort. Var och en drar sitt kort i läsaren.
 • Böcker lånas och lämnas i maskinerna.
 • Ljudnivåerna i bibliotekets olika zoner ska respekteras.
 • Utskrifter, kopiering och skanning fungerar som vanligt.
 • Grupprum kan användas men är inte bokningsbara.
 • Mer exakt vad som gäller på respektive bibliotek kommer att anslås där. 
 • För tillgång till Medicinska biblioteket under Meröppet måste du vara student vid MedFak, Campus US eller vara registrerad på en kurs som går där.  Som LiU-anställd gäller att du ska ha din arbetsplats helt eller delvis vid Campus US.

Vid problem

Om det uppstår problem med utlåningsmaskinen eller om utlån nekas kan boken inte tas med ut ur biblioteket utan måste lämnas kvar tills personal finns på plats. Vid problem med återlämningsmaskinen ska böcker lämnas tillbaka i bokinkastet utanför bibliotekets entré.

Säkerhet och akuta situationer

Campusväktare nås på tel: 013 – 28 58 88

Vid akuta händelser som brand, olycksfall, hot ring 112 

Frågor om Meröppet kan skickas till biblioteket@liu.se

 

Britt Omstedt, Bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek