Using and sharing other’s work when in distance mode. Bonus copyright access agreement.

** denna blogpost finns även på svenska **

Bonus copyright access agreement in distance mode

As a teacher you probably know that thanks to the agreement between Swedish higher education and Bonus copyright access, the rights holders’ organization, we are able to use and share copyright protected material in our teaching and lecturing.

But how does this work in the distance mode we are now in? What are we allowed to do and what can we not do when working and meeting our students digitally?

The agreement gives us the right to use both Swedish and international copyrighted material from web pages, electronic publications, the press, printed books and other material that has been made public.

In this distance mode when we work remotely you and your students can use this material within a closed, pass word- protected, network, such as Lisam, which is only available to faculty, staff and students.

Students and teachers can for educational purposes, in an educational context:

  • scan
  • save digitally
  • post and share in a closed network (like Lisam)
  • display on screen
  • share via e-mail

There are limitations; the 15/15 rule applies even here. You can copy and share 15 %, but not more than 15 pages, from one and the same printed book, per student per calendar half-year. You can copy material corresponding to 15 A4 pages from one and the same digital publication per student per term. For electronic publications the same applies for material corresponding to a maximum of 15 A4 pages. Other agreements are required to use recorded music, films, radio and TV programmes. When it comes to publisher-produced compulsory course literature the 15/15 rule applies, besides this you can copy a small section for a powerpoint or prezi presentation and you are allowed to copy a small section for use in an examinating task

Do not forget to cred and quote as usual

Remember that authors and photographers always own the moral rights and must be quoted with name and from where you have copied the material.

Read more about the  Bonus copyright agreement here: http://en.bonuscopyright.se/pages/HigherEducationInstitutions

You can also use material licensed with Creative commons license, e.g. such texts published Open access, where the author decides how a piece of work can be used by others.

Read more about CC here:  https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-examples/

 

Skrivet av Britt Omstedt, Campus Norrköpings bibliotek

Support for students’ English writing and referencing skills

Academic English support and Campus Norrköping library cooperate in supporting international master students in their academic writing skills. We offer five lunch time workshops on English writing and one on citation techniques and references. Swedish speaking students are of course also welcome to learn more about writing in another language. Almost everyone doing an essay have to provide an abstract in English so come and get some advice on how to do it.  See the full programme for the spring 2020. 

Söka information i arbetslivet

*this post is also available in English*

Kära LiU-alumn i arbetslivet!

Nu har du börja utöva allt det du pluggat in och nu kan du börja förverkliga dina drömmar! Men du kommer tyvärr snart till en punkt där du inser att du inte längre har tillgång till allt ett universitet har att erbjuda – och i synnerhet inte längre ett universitetsbibliotek. Men förtvivla inte! Du har ändå tillgång till en stor mängd information som ligger fritt tillgänglig.

Arbetsgivare efterfrågar personer med analytisk förmåga, problemlösningsförmåga och det som vi inom biblioteks-och informationsvetenskapen kallar informationskompetens. Högskolebibliotekens utmaning ligger inte bara att hjälpa studenter till bra underlag för sina examensarbeten utan också i att förmå dem kunna överföra de erfarenheter de därvid förvärvar under studietiden till sin nya kontext i arbetslivet.(Axelsson, Brage, Gustafsson Åman & Öström 2017).
Med detta blogginlägg vill jag ge dig som alumn några tips om hur du efter examen kan fortsätta att söka information på ett strategiskt vis. Och du student som står inför att gå ut i arbetslivet – du kan också ha stor nytta av detta. Förbered dig!

Kollegan – din viktigaste resurs.

Du kommer full med nya kunskaper men det vanligaste felet en nyutbildad kollega gör är att inte fråga. Dina arbetskamrater kanske har stött på problemet tidigare. Finns det ett dokumentarkiv? Kolla där – det kan finnas liknande uppgifter som gjorts tidigare. Det är inte säkert att den hjälpsamma kollegan bara finns på din egen arbetsplats. Gå med i LiU:s Alumninätverk för att hålla kontakt och ha personer att ställa frågor till.

Google – en bra början – men fastna inte där!

Som du vet speglas dina tidigare sökningar i det du får som träffar i Google – den ger dig det du bör förvänta dig. Men se efter vilka producenter av information som presenteras i träfflistan och sök vidare hos dem t.ex. på deras webbsidor. Eller leta direkt efter de som kan tänkas producera information. Vem bör veta något om detta?

Allt som publiceras och ges ut i Sverige registreras av Kungliga biblioteket i nationalkatalogen Libris. Glöm inte heller att myndigheter och verk, forskningsinstitut samt kommuner, landsting och länsstyrelser som producerar mycket användbart material som ofta finns tillgängligt via deras webbplatser. Kanske kan du få hjälp av ämnesguiden Resurser i arbetslivet.

Open Access -fritt publicerad forskning – en fantastisk källa

Med en viss fördröjning publiceras nästan all svensk forskning fritt tillgängligt. Med några olika tekniker kan du få tag i den. Survival guide är en bra karta som visar hur du kan gå till väga.

Ett sätt är  att installera Unpaywall som hjälper dig att få tag på gratisversionerna av de artiklar du finner med hjälp av Google. Ett annat är att installera Google Scholar button i din webbläsare. Du kan söka i öppna arkiv som PubMedCentral eller Arxiv. Mycket av LiU-forskningen publiceras i vår eget digitala publikationsdatabas DiVA, som är ett bra ställe att söka på.

Rapporter och offentligt material

Allt som publiceras och ges ut i Sverige registreras av Kungliga biblioteket i nationalkatalogen Libris. Glöm inte heller att myndigheter och verk, forskningsinstitut samt kommuner, landsting och länsstyrelser som producerar mycket användbart material som ofta finns tillgängligt via deras webbplatser. Kanske kan du få hjälp av ämnesguiden Resurser i arbetslivet.

Bibliotek

Alla Sveriges folkbibliotek väntar på dig. Har du ett universitetsbibliotek i närheten på din nya ort så är det bara att gå dit, de är offentliga och allt material blir till gängligt för dig när du befinner dig på plats, via avtal med förlagen om s.k. walk in use.

Kajsa Gustafsson Åman , Förste bibliotekarie, avdelningschef Campus Norrköpings bibliotek LiU

Dubbelkvart på bibblan: Föredrag på fredag den 17 januari 2020, klockan 12.15-12.45 i Forskarloungen, plan 4 i Studenthuset på Campus Valla.

Alumni information seeking in working life

*detta inlägg finns också på svenska*

Finding information in your working life

As a recent or not so recent LiU Alumn you have already noticed that all the fantastic information resources that the University library makes accessible to you is no longer as easily available to you outside of our campuses. Do not despair, there are ways to reach freely available resources of high quality.

If you are still in Sweden, all Swedish university libraries, and their resources in the form of journals and databases, are open to the public on a “walk-in-basis” once you have registered for a library card.  If you don’t have a university nearby your local public library can  help you get an inter-library loan from a university library.

If you don’t have time to leave your office there are other solutions and the Survival guide below can be your map.
                                                                                                                                                                One way to access publications is to install Unpaywall which helps you localize free versions of articles you find using Google scholar. Depending on your discipline search in PubMedCentral or Arxiv.

LiU’s repository DiVA, where our researchers register and publish the results of their research, is still available to you of course. In the national version of DiVA you can find research results from most Swedish universities and some research institutes such as Sw. Meteorological and Hydrological Institute, Sw. Environmental Protection Agency, Sw. Transport Administration and Sw. National Road and Transport Research Institute.
Everything published and printed in Sweden is registered in the national catalogue Libris where you also find reports and publications from government agencies and research institutes often as pdf:s in full text.

Kajsa Gustafsson Åman, Senior librarian, head of Campus Norrköping library

“Dubbelkvart” aktuellt från biblioteket om forsknings- och undervisningsstöd

** This blogpost is also available in English **

“Dubbelkvart” kommer till Norrköping

“Dubbelkvart” är namnet på Universitetsbibliotekets korta, öppna lunchföredrag om aktuella frågor inom forsknings- och undervisningsstöd.  På Campus Norrköping blir det fem tillfällen under vårterminen 2020.

Vi håller till i Utsikten, plan 7 i Kåkenhus så ta med din kaffekopp efter lunchen och kom och lyssna. Samtliga tillfällen kl. 12.15 – kl. 12.45. Se datum nedan.

Vårens program tar upp  Bibliometri, Plan S och Open Science, Att sprida sin forskning, Planera undervisning med biblioteket och Alumners tillgång till kvalificerad information.  Föredragen kommer att  hållas på engelska.  Se fullständigt program nedan.

Har du frågor får du gärna vända dig till Kerstin Annerbo eller Britt Omstedt, Campus Norrköpings bibliotek.