“Dubbelkvart” current research and teaching issues

** Detta inlägg finns även tillgängligt på svenska**

“Dubbelkvart” about current research and teaching issues comes to Campus Norrköping

“Dubbelkvart” is the name for the university library’s short, open lunch talks on current issues and tips that facilitates work for our researchers and teachers.

“Dubbelkvart” at Campus Norrköping will take place in the lounge in Utsikten, Kåkenhus, so bring your sandwich and coffee  (BYO) and come to listen.

The programme for the spring semester 2020 will cover the following issues: Bibliometrics, Plan S and Open Science, Disseminating your research, Planning teaching with the library and Information literacy of alumni. See the full programme below.

Kerstin Annerbo or  Britt Omstedt at Campus Norrköping library can answer any questions you may have.

 

 

Vad hände idag för 150 år sedan?

Hur uttryckte man sig om en viss politisk affär när det begav sig? När använde DN första gången ett visst ord?

Foto: Tack till Kungliga biblioteket

Nu finns fina möjligheter att ta reda på detta genom att läsa äldre svenska dagstidningar via datorn.

Den här typen av frågor kan man få svar på i materialet liksom mycket av lokalhistoriskt intresse.

Genom digitaliseringsprojekt Svenska dagstidningar har Kungliga biblioteket i samarbete med Riksarkivet gjort det möjligt att söka i och läsa svenska dagstidningar från 1600-talet och fram till idag via datorn.

Projektet omfattar 400 tidningstitlar och över 20 miljoner tidningssidor som tidigare bara varit tillgängliga vid fysiskt besök på KB eller i viss mån via mikrofilm/fiche. Tidningarna är digitaliserade i olika hög grad men de stora tidningarna Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet finns digitaliserade i sin helhet och uppdateras löpande med nya nummer.

I KB:s samlingar finns över 1200 titlar som nu digitaliseras. Arbetsgången innebär att tidningarna inte behandlas alfabetiskt eller strikt geografiskt utan varje år försöker man sprida ut arbetet på ett rättvist sätt på tidningar från olika landsdelar och olika tider.

Tidningar äldre än 115 år, som inte längre är upphovsrättsskyddade, finns tillgängliga för alla via länken https://tidningar.kb.se/. Dessa kan du läsa från egen dator var du än befinner dig. P.g.a. upphovsrättsliga skäl kan tidningar yngre än 115 år i vanliga fall bara läsas från en dator på Vallabiblioteket respektive Campus Norrköpings bibliotek. Kontakta personalen i informationsdisken för bokning.

En förteckning över alla digitaliserade titlar och vilka år som omfattas finns här: https://feedback.blogg.kb.se/forums/topic/digitaliserade-dagstidningar/

Skrivet av Britt Omstedt, bibliotekarie Campus Norrköpings bibliotek