Vad gör man med en hel hemester?

 

Vad gör man med en hel hemester?

Man får nya tankar förstås!
Här kommer lite tips från oss på LiUB om tankeväckande läsning, tittning och lyssning.

 

Läsning

En mörk historielektion om exploatering:
Muskotkriget av Giles Milton: Den plågsamt fåfängliga jakten på en bot mot pestsjukdomar leder till den yttersta galenskapen på de tre små ostindiska kryddöarna under 1600-talet. Kampen om kryddan får oanade konsekvenser för världshistorien. De stora sjönationerna vid den tiden, England med British East India Company (Brittiska Ostindiska Kompaniet) , Holländare vid Vereenigde Oostindische Compagnie (Holländska Ostindiska Kompaniet) gör allt och lite till för att få kontroll över kryddan. Tänk på det nästa gång du använder muskotnöt.
Muskotkriget: kampen om de ostindiska kryddöarna / Giles Milton; översättning: Annika Persson ; [faktagranskning: Dick Harrison].. - 2001. - ISBN:9189442180

Bandaöarnas skördar av muskot blev eftertraktat i Europa och orsakade förfärliga övergrepp på urbefolkningen.

Verklighetsflykt som går djupare än Alices kaninhåla:
The Eyre Affair
av Jasper Fforde: Boken du inte visste att du behövde lika lite som man är beredd på att stava Fforde med två f. Bara det, typ. Författaren Fforde tar dig med på en resa in i ett alternativt England – där den litterära polisrotelns officer Thursday Nexts uppdrag leder in i en förvecklande värld där alla narratologiska knep används; Krimkriget rasar fortfarande och Wales är en autonom republik. Vad händer när Jane Eyre kidnappas från sin egen roman, Goliath-agenter oskadligörs och Archeon Hades får tag på Mycrofts senaste uppfinning…
The Eyre affair / Jasper Fforde. - 2001. - ISBN: 0340820470

En vetenskaplig analys av våren 2020:
Risksamhället av Ulrich Beck: kan vi förstå Coronakrisen ur en helt annan synvinkel om vi sätter in vår tid i ett sammanhang? Sociologen Ulrich Becks bok om risksamhället, modernitet och postmodernitet är jag intresserad av att läsa om.
Risksamhället: på väg mot en annan modernitet / Ulrich Beck; översättning: Svenja Hums ;  2000. -ISBN:9171731075

Zombieapokalyps?:
Världskrig Z: en muntlig historik över zombiekriget av Max Brooks: även den som inte är intresserad av dystopier eller zombies kan få mycket utbyte av den här fiktiva efterhandsskildringen av katastrofen. Boken består av intervjuer och dokument. När man läst ett tag och lyfter blicken kan man få syn på samtiden, och ser att de frågor boken väcker egentligen inte alls handlar om zombier.

Världskrig Z: en muntlig historik över zombiekriget / Max Brooks; översättning Niklas Darke ; 2012. ISBN: 9789174990973


Dikter

Dikter är egentligen som klippt och skurna för Twitter! Karin Boye följer jag från Twitter, och får en dos Boye när jag minst anar det.

Tv-serie

Vågar du dig in på Rigshospitalet?
Riket av Lars von Trier.
Kalla kårar och mega absurdismondo i sjukhusmiljö efter Lars von Triers recept. Serien Riget utspelar sig på Rigshospitalet i Köpenhamn. Sjukhuset präglas av spänningar mellan vetenskap och det övernaturliga, mellan hierarkiska strukturer och kulturer. Ernst-Hugo Järegårds mästerligt levererade utbrott: – Danskjävlar!

Res digital och kulturellt

The Ultimate Guide to Virtual Museum Resources, E-Learning, and Online Collections

The Ultimate Guide to Virtual Museum Resources, E-Learning, and Online Collections

Besök även Digitalt Museum, över 65 museer från hela Sverige = 3,1 miljoner historier från hela världen att upptäcka!

 

2+

När var du på disputation senast?

 

 

Den akademiska världen kan ibland tyckas ogenomtränglig för den som inte är delaktig. Till och med den offentliga disputationen upplevs som en rit enbart för invigda. Nu i Corona-tid streamas eller zoomas många disputationer av praktiska skäl. Varför inte passa på att vara med på en disputation hemifrån?

Disputationen är ”examen i forskarskolan” och kronan på verket efter flera års forskarutbildning.  Doktoranden dvs den forskningsstuderande har gått kurser, forskat och publicerat sig under handledning av en erfaren forskare. Vid disputationen får doktoranden offentligt försvara sin avhandling och visa vad hen lärt sig. Disputationsakten är mycket uppstyrd men när man gått på ett par disputationer förstår man strukturen.

Minst tre veckor innan disputation SKA avhandling offentliggöras. Detta kallas spikning och är en del i offentliggörandet. För att en doktorand ska bli doktor måste hen vara godkänd på doktorandkurser och bli godkänd vid disputationen. Nu är studenten utbildad forskare och redo att börja utvecklas till att bli självständig forskare.

För att förbereda dig:

Gå in på https://liu.se/forskning/disputationer och välj ut en intressant disputation och se vilka tekniska förutsättningar du har för att delta. Det finns alltid ett namn på en person du kan kontakta. Observera att det är skillnad på licensiatseminarier (seminarium där licensiatavhandling examineras, som är ungefär halvvägs till doktor) och doktorsdisputationer.

Gå in på https://www.ep.liu.se/avhandlingar.aspx och bläddra lite i avhandlingen!  Avhandlingar kan vara av två slag: monografier (en sammanhängande text) eller sammanläggningsavhandlingar (ett antal artiklar eller manuskript som hålls ihop av en längre introducerande text, den så kallade kappan). Abstract är bra för att förstå ämnesområdet. Ett tips: även om man inte förstår ämnet förstår man alltid förordet.

Under tiden:

Man behöver inte fatta allt. Det är intressant ändå att se hur det går till.
Ett tips: Stäng av mikrofonen och gärna kameran också så att du inte stör.

Hur går en disputation till?

Disputationen inleds oftast med att avhandlingen presenteras av doktoranden eller opponenten. Opponentens uppgift är att granska såväl avhandling som forskningsresultat. Efter detta diskuterar opponent och doktorand. Detta är oftast en mycket intressant och lång diskussion. När opponenten är klar med sin diskussion öppnar ordförande upp för frågor från betygsnämnden och sedan från auditoriet (det vill säga alla andra närvarande). När själva disputationsakten är klar drar betygsnämnden sig tillbaka. De bedömer hur doktoranden har försvarat sin avhandling i förhållande till de brister som opponenten har presenterat. Därefter levererar betygsnämnden sitt beslut (som regel: godkänd).  Läs gärna mer  om strukturen på en disputation!

 

Skrivet av Johanna Nählinder, koordinator för forskningsstöd LiUB

1+

Använd öppna läranderesurser!

 

 

 

Som kursansvarig skapar du förutsättningar för att dina studenter ska uppfylla lärandemålen – men du behöver inte skapa allt innehåll själv. Speciellt om du väljer ett upplägg med inslag av flipped classroom är det här en fantastisk möjlighet.

OER – open educational resources – är resurser som är öppna för alla att använda och som du som lärare kan plocka in i din kurs. En grundtanke är att det ofta är smartare att återanvända någon annans föreläsning istället för att känna att man till varje pris måste producera allt material själv. OER kan vara allt från textböcker, undervisningsmoduler, kursupplägg till färdiginspelade föreläsningar.

Upphovsrätten gäller som bekant även på nätet. Bonusavtalet ger dig möjlighet att för undervisningsändamål  använda mycket material. Du kan även söka upp OER som ligger under creative commons-licens. En bra beskrivning på hur du gör finns här: https://www.cccoer.org/learn/find-oer/

Hur hittar man OER?

Första steget är att fundera på vad man letar efter, det vill säga vilket innehåll och vilken funktion det ska spela i din kursdesign.

Andra steget är att botanisera.

* Glöm inte att biblioteket har massor med E-resurser som kan komma till nytta här! Under Coronatiden kan vi också erbjuda extra mycket e-resurser inom medicin.
* Det finns också speciella OER-repositorier.
* Mycket studentlitteratur har också omfattande e-resurser knutna till sig. Gå till förlagets hemsida och se vad du kan ha tillgång till!
* Slutligen – glöm inte att botanisera på nätet! Det finns massor av föreläsningar, långa och korta, att (källkritiskt) överväga.

Skrivet av Johanna Nählinder, koordinator för forskningsstöd LiUB

2+

Corona Times: Working at home using library resources

 

** denna blogpost finns även på svenska **

This page will be kept updated with the latest information regarding library service availibility during Corona crisis. New info in red.

Latest page update: August 5, 3 pm

Virtual library is open as per usual

* You have access to  all library e-resources such as journal articles, databases and e-books. Can’t make it work? Go through our list of databases.
* You can search articles and books as well as manage your loans and reservations as per usual.

        * Use proxy for easy access to e-resources! Go to Library Online.

Getting in touch with us (during the summer 8/6-14/8)

* You can reach your library by phone 9-15 Mon-Fri
(CNB 011-36 30 60 / MB 013-28 19 91 / Valla Library 013-28 19 10)
* We reply to emails (biblioteket@liu.se) as soon as we can Mon-Fri 09.00-15.00

       *8 June–14 August: Library online chat and Zoom enquiry desk are closed

Summer loan period

During summer, we have longer loan period for books. Books borrowed from 1 June 2020 will get the due date 17 August (unless there is a reservation on the item, in which case the loan period will be 1 week).

Physical libraries opening hours:

Valla Library

8 June–7 August: Monday–Friday: 12.00–15.00
Regular opening hours from 10 August: Monday – Friday 8.00 – 18.00 

Campus Norrköping Library

8 June–7 August: Monday–Friday: 12.00–15.00
10 – 14 August: Monday – Friday 9.00 – 16-00
Regular opening hours from 17 August: Monday – Friday 8.00 – 18.00

Medical Library

8 June –14 August: Monday–Friday: 12.00–15.00
17 – 21 August:  Monday – Friday: 9.00 – 16.00
Regular opening hours from 24 August: Monday – Friday 8.00 – 18.00

The following entrances are open to visitors (from April 27):

CNB – Kåkenhus, Bredgatan 33, Norrköping

Vallabiblioteket – Entrances facing Corson, Studenthuset, Campus Valla

MB – Entrance 65, University hospital

Students have access to the buildings weekdays (not Sat – Sun) 7.45 am – 5 pm, using card and code.

* “Bokmagasinet” (floor one) in Vallabiblioteket is closed to visitors until further notice. Books are reserved as usual and will be available for pick up at floor three. Books from Bokmagasinet should be reserved in advance. If you make a reservation before 10 am we’ll do our best to have the book ready for you to pick up when we open 12 o’clock.

* LiU-card will give you access to the the bulidings out of library hours, acording to LiU regulation.

*DigiMaker-Valla and DigiMaker-CNB are still open, but not staffed.

* Are you unable to pick up your reservation during our opening hours? Send us an email or phone us, and we will try to find a working solution. Under certain conditions, you can make an appointment to pick up your reservations outside of opening hours. As a LiU employee, you can contact your library and have us send your book to your office at LiU.

Information regarding your loans and books

* The loan period for reference copies of textbooks (“Day-loan items”) is extended to 3 days.

* We are increasing the number of possible renewals, in order to help our users to avoid unnecessary visits to the library. Students can now renew their loans ut to 15 times; LiU-staff can renew their loans up to 25 times -provided that the books are not requested by another borrower.

* Returning loans: If you have access to the building (LiU-card) you can use the usual facilities for returning loans. It is also possible to mail books (in a padded envelope) to: Linköpings universitetsbibliotek,  581 83 Linköping


* At Valla Library, you can now return library items outside Studenthuset’s opening hours. At the south side of the building (facing Key building), there are two grey post boxes where you can drop your library books.


* No fines for for late return of library books. From March 17th the library will not charge fines or send new invoices. You are thus not forced to come to the library if your only errand is returning a library book. This is a temporary measure to mitigate the diffusion of the corona virus. Existing fine charges are still valid, but no new fine charges are executed. Special rules apply to inter library loans. It goes without saying that we expect you to return books if you are able.

* Automatic renewals. From April 1st, library loans will be renewed automatically. This means that, when possible, a new 21 day loan period will be set automatically when your loan expires. Please note that “Day-loan items”, interlibrary loans and material requested by other borrowers will not be automatically renewed.
When a loan is automatically renewed, you will not receive any message from the library asking you to renew your loan. This is done in order to prevent all unnecessary visits to the library, due to the corona crisis.

4+

Coronatider på biblioteket!

**This blog post is also available in English**

en riktig corona

Den här sidan kommer att hållas uppdaterad med aktuell info om tillgänglighet till bibliotekets tjänster under Coronakrisen. Ny information i rött.

 Senast uppdaterat: 2020-08-05 kl 14:40

Det virtuella biblioteket är öppet som vanligt

* Du kommer åt alla bibliotekets e-resurser såsom vetenskapliga artiklar, databaser och e-böcker. Krånglar det?  Gå via databaslistan eller hör av dig till oss. Se vidare Biblioteket online. 

* Du kan söka artiklar och böcker, reservera och låna om precis som vanligt.

       * För smidig åtkomst! Ladda ner proxy till din webbläsare: Biblioteket online.

Komma i kontakt med oss under sommaren (8/6 – 14/8)

* Du kan nå ditt bibliotek på telefon 9 – 15, måndag -fredag
(CNB*: 011-36 30 60 / MB* 013-28 19 91 / Vallabiblioteket: 013-28 19 10)

* Vi svarar på e-post (biblioteket@liu.se) mellan klockan 9-15 måndag – fredag under sommaren.

Chatten och Zoom-tjänsten är stängd men öppnar igen den 17/8!

Öppettider våra fysiska bibliotek:

VALLABIBLIOTEKET
8 juni – 7 augusti: Måndag-fredag: 12-15

Telefon/e-post: Måndag-fredag: 9-15

Ordinarie öppettider från 10 augusti: Måndag – fredag: 8 – 18

CAMPUS NORRKÖPINGS BIBLIOTEK
8 juni-7 augusti: Måndag-fredag: 12-15
10 augusti – 14 augusti 9.00 – 16.00
Telefon/e-post: Måndag-fredag: 9-15

Ordinarie öppettider från 17 augusti: Måndag – fredag: 8 – 18

MEDICINSKA BIBLIOTEKET
8 juni-14 augusti: Måndag-fredag: 12-15
17 – 21 augusti: Måndag – fredag; 9 – 16
Telefon/e-post: Måndag-fredag: 9-15

Ordinarie öppettider från 24 augusti: Måndag – fredag: 8 – 18

Vilka entréer är öppna för allmänheten?

Campus Norrköpings bibliotek – Besöksingång Kåkenhus: Bredgatan 33, Norrköping

Vallabiblioteket – Entrédörrar vid Corson, Studenthuset Campus Valla

Medicinska biblioteket – Ingång 65, Universitetssjukhuset
Studenter kommer in i byggnaderna vardagar (dvs inte helger) kl. 7.45 – 17.00 med kort och kod.

* Vallabiblioteket i Studenthuset: Bokmagasinet på plan 1 är stängt för besökare. Litteratur därifrån beställer du via bibliotekets hemsida precis som vanligt, och hämtar på plan 3. Lån från Bokmagasinet måste reserveras i förväg. Om du före kl. 10 reserverar en bok som finns inne i Bokmagasinet försöker vi ha den framme för avhämtning kl. 12 när vi öppnar.
* LiU-kort ger dig tillträde till biblioteksbyggnaderna i enlighet med LiUs regelverk.
* DigiMaker-Valla och DigiMaker-CNB är fortfarande öppna men inte bemannade.
*  Hinner du inte hämta reserverade böcker under öppettiderna? Mejla eller ring så försöker vi hitta en lösning. Undantagsvis, efter överenskommelse, kan du hämta på andra tider. Är du LiU-anställd? Hör av dig till ditt bibliotek. Kanske kan lånet skickas via internpost till ditt kontor inom LiU?

Information om böcker och dina lån

SOMMARLÅN TILL DEN 17/8 OM DET INTE ÄR KÖ PÅ DINA LÅN!

* Lånetid för KURSREFERENS ökas till 3 dagar.
* ANTALET MÖJLIGA OMLÅN UTÖKAS. För studenter och övriga gäller 15 omlån och för LiU-anställda gäller 25 omlån, givetvis förutsatt att ingen har reserverat boken.
* Du kan återlämna lånade böcker i biblioteken. Du kan också skicka tillbaka böcker via post (vadderat kuvert): Linköpings universitetsbibliotek,  581 83 Linköping.
* På Vallabiblioteket kan du nu återlämna böcker även när Studenthuset är stängt. Mot Studenthusets södra fasad (mot Key-huset) finns två grå postlådor där du kan lämna dina biblioteksböcker.
* Inga nya förseningsavgifter för ej återlämnade böcker och vi skickar inga nya fakturor. Det betyder att du som är sjuk, eller rädd att bli det, inte behöver komma till biblioteket om ditt enda ärende är att återlämna en bok. Detta gör vi tillfälligt fr o m 17 mars för att hindra spridning av Coronaviruset. Gamla avgifter ligger kvar, men inga nya avgifter kommer till. För fjärrlån gäller särskilda regler. Om du kan ska du givetvis lämna tillbaka böcker du har lånat!
*
AUTOMATISKA OMLÅN. Från 1 april börjar vi göra automatiska omlån. Det innebär att om den bok du lånat kan förnyas får du en ny 21 dagars låneperiod när den föregående låneperioden löper ut, utan att behöva göra något själv. Du kommer då heller inte få någon avisering om att du behöver låna om. Detta gör vi för att undvika onödiga biblioteksbesök i coronatid. Automatiska omlån omfattar vanliga hemlån, men inte kursreferens-böcker eller fjärrlån. 

13+