Digital exhibition – testing at LiUB!

**This blog post is also available in Swedish**

On March 16, 2020, Linköping University activated distance mode for all students and employees due to the corona pandemic. For us working at LiU, one of the outcomes was that we have been more digitalized than ever, and also got the chance to try new ways of working.

For some time, Linköping University Library has been producing exhibitions, both big and small. During the distance mode, we started to think about going digital also with our exhibitions.

A digital exhibition can be produced in different ways. We decided to try Sway in this project, which is an easy and interactive program to handle presentations with text and photos. Our aim was to learn more about the creative process when doing a digital exhibition, and the distance mode itself became the subject of this our first experiment.

The theme of the exhibition is the everyday and working life of a selection of LiU employees during the spring of 2020.

Many thanks to those who contributed!

The presentation is mainly visual but texts are in Swedish only.

Written by: Maria Svenningsson, Valla Library

Digital utställning – vi testar på LiUB!

 

**This blog post is also available in English**

Den 16 mars i år gick Linköpings universitet över till distansläge på grund av coronapandemin. För många av oss som arbetar vid LiU har detta bland annat inneburit att vi blivit mer digitala än förut, men också att vi fått testa nya arbetssätt.

Linköpings universitetsbibliotek har sedan lång tid tillbaka producerat utställningar, både stora som små. En tanke som föddes underdistansläget var att även denna verksamhet kunde fortlöpa digitalt.

En digital utställning kan göras på många olika sätt, vissa avancerade och vissa enklare. Vi valde för denna utställning att använda oss av Sway, som är ett smidigt och lättanpassat verktyg för att hantera presentationer i bild och text. Vårt huvudsakliga mål har varit att lära oss mer om hur digitala utställningar kan gestaltas och detta är ett första experiment.

I utställningen skildrar vi några LiU-anställdas vardag under vårens distansläge.

Tack till alla som medverkat i vårt projekt!

Skrivet av: Maria Svenningsson, Vallabiblioteket

Så funkar det – automatiska omlån

**This blog post is also available in English**

 

När du lånar en bok på biblioteket så får du normalt 21 dagars lånetid eller 7 dagar (om det är kö på boken). Ifall det inte är kö på boken när de 21 dagarna gått så förlängs ditt lån automatiskt utan att du behöver göra något.

 

Om någon ställt sig på kö under tiden så görs inget omlån utan du måste lämna tillbaka boken innan lånetiden går ut annars riskerar du att få en förseningsavgift. Automatiska omlån kan ske upp till 15 gånger för studenter och allmänhet och max 25 gånger för anställda vid LiU.

Även om automatiska omlån alltså normalt görs automatiskt så är det ändå viktigt att du håller koll på lånetiden. Böcker som inte lämnas tillbaka kommer att faktureras, och då drabbas du av en förseningsavgift.

Du kan alltid kontrollera återlämningsdatum på dina böcker på Mina lån.

OBS! Automatiska omlån gäller ej kursreferensböcker eftersom de bara kan lånas över dagen.

Kontakta gärna biblioteket om du har frågor!

Skrivet av: Maria Svenningsson, bibliotekarie, Vallabiblioteket

How it works – automatic renewals

**This blog post is also available in Swedish**

 

When borrowing books from the library, the loan period is normally 21 days, or 7 days if someone has placed a reservation on the book. When the loan period ends, your book will be renewed automatically for another loan period at a time, unless another borrower has requested it. 

If someone has requested the book, it will not be renewed and you have to return it before the due date. The maximum number of automatic renewals is 15 for LiU students and 25 for LiU employees.

Even if your loans often will be renewed automatically, make sure to keep track of the due date on your borrowed books. Overdue books will eventually be billed, and then you will have to pay an overdue fee of 200 SEK.

The easiest way to check the due date on your books is by logging in to My loans.

Note! Automatic renewal does not apply to textbook reference copies, which are day loan items only.

Please contact the library if you have any questions!

Written by: Maria Svenningsson, librarian, Valla library

 

 

 

TorTalk – ta hjälp av talsyntes i dina studier

 

 

Upplever du att det blir extra mycket att läsa nu under distansläget? Kanske har du svårt att fokusera?

Med TorTalk kan du lyssna på all text på din datorskärm samt e-böcker, låsta PDF-filer och text på inskannade bilder. Det är en talsyntes som är ett bra hjälpmedel för personer som behöver läs- och skrivstöd men även för dig som vill variera din studieteknik eller som har ett annat modersmål än svenska.

Alla studenter och medarbetare vid Linköpings universitet kan ladda ned TorTalk till sin egen dator.

Programmet laddas ner via MinIT och är gratis.

Om du har frågor om läshinder kontakta gärna oss på biblioteket, se kontaktpersoner här.

Bild: Pixabay

Skrivet av Maria Svenningsson, bibliotekarie på Vallabiblioteket