Opening hours over Christmas and New Year 2022–2023

**Detta blogginlägg på svenska**

During the Christmas, New Year and Epiphany holidays, the opening hours for Linköping University Libraries are the following:

Campus Norrköping Library

Student som sitter och läser en bok på Campus Norrköpings bibliotek.

Photo by: Thor Balkhed

22 December
9.00–15.00 (self-service hours: 7.00–9.00, 15.00–22.00)

23 December
9.00–12.00 (self-service-hours: 7.00–9.00, 12.00–22.00)

24–26 December
Closed (self-service hours: 7.00–22.00)

27–30 December
10.00–14.00 (self-service hours: 7.00–10.00, 14.00–22.00)

31 December–1 January
Closed (self-service hours: 7.00–22.00)

2–4 January
9.00–16.00 (self-service hours: 7.00–9.00, 16.00–22.00)

5 January
9.00–14.00 (self-service hours: 7.00–9.00, 14.00–22.00)

6–8 January
Closed (self-service hours: 7.00–22.00)

Self-service hours means that the library is accessible for LiU students and employees with a valid LiU-card with PIN during instaffed hours.

Medical Library

22 December
9.00–15.00 (self-service hours: 15.00–21.00)

23 December
9.00–12.00 (self-service hours: 12.00–21.00)

24–26 December
Closed (self-service hours: 8.00–21.00)

27–30 December
10.00–14.00 (self-service hours: 14.00–21.00)

31 December–1 January
Closed (self-service hours: 8.00–21.00)

2–4 January
9.00–16.00 (self-service hours: 16.00–21.00)

5 January
9.00–14.00 (self-service hours: 14.00–21.00)

6–8 January
Closed (self-service hours: 8.00–21.00)

Self-service hours means that the library is accessible for LiU students and employees during instaffed hours. Only students and employees at the Faculty of Medicine and Health Sciences with a valid LiU-card with PIN have access to Medical Library during self-service hours.

Valla Library

Studenter vid läsplatser.

Enquiry desk, third floor

22 December
9.00–15.00

23 December
9.00–12.00

24–26 December
Closed

27–30 December
9.00–12.00

31 December–1 January
Closed

2–4 January
9.00–15.00

5 January
9.00–12.00

6–8 January
Closed

Library stacks, first floor

22 December–8 January
Closed

Back to regular opening hours for all LiU libraries from 9 January, 2023.

Library chat and email

The library online chat is closed from 23 December to 8 January. We answer emails to biblioteket@liu.se all weekdays between the holidays.

Öppettider över jul och nyår 2022–2023

**This blog post in English**

Vid jul, nyår och trettonhelgen har Linköpings universitetsbibliotek följande öppettider:

Campus Norrköpings bibliotek

Student som sitter och läser en bok på Campus Norrköpings bibliotek.

Foto: Thor Balkhed

22 december
9.00–15.00 (meröppet 7.00–9.00, 15.00–22.00)

23 december
9.00–12.00 (meröppet 7.00–9.00, 12.00–22.00)

24–26 december
Stängt (meröppet 7.00–22.00)

27–30 december
10.00–14.00 (meröppet 7.00–10.00, 14.00–22.00)

31 december–1 januari
Stängt (meröppet 7.00–22.00)

2–4 januari
9.00–16.00 (meröppet 7.00–9.00, 16.00–22.00)

5 januari
9.00–14.00 (meröppet 7.00–9.00, 14.00–22.00)

6–8 januari
Stängt (meröppet 7.00–22.00)

Meröppet betyder att bibliotekets lokaler är tillgängliga för alla LiU-studenter och anställda med ett giltigt LiU-kort med pinkod.

Medicinska biblioteket

22 december
9.00–15.00 (meröppet 15.00–21.00)

23 december
9.00–12.00 (meröppet 12.00–21.00)

24–26 december
Stängt (meröppet 8.00–21.00)

27–30 december
10.00–14.00 (meröppet 14.00–21.00)

31 december–1 januari
Stängt (meröppet 8.00–21.00)

2–4 januari
9.00–16.00 (meröppet 16.00–21.00)

5 januari
9.00–14.00 (meröppet 14.00–21.00)

6–8 januari
Stängt (meröppet 8.00–21.00)

Meröppet betyder att Medicinska bibliotekets lokaler är tillgängliga för studenter och anställda vid Medicinska fakulteten, Campus US, med ett giltigt LiU-kort med pinkod.

Vallabiblioteket

Studenter vid läsplatser.

Biblioteksdisken plan 3

22 december
9.00–15.00

23 december
9.00–12.00

24–26 december
Stängt

27–30 december
9.00–12.00

31 december–1 januari
Stängt

2–4 januari
9.00–15.00

5 januari
9.00–12.00

6–8 januari
Stängt

Bokmagasinet plan 1

22 december–8 januari
Stängt

Ordinarie öppettider på alla biblioteken från och med den 9 januari 2023.

Fråga biblioteket

Chatten är stängd mellan den 23 december och 8 januari. Vi bevakar e-posten alla vardagar mellan helgdagarna: biblioteket@liu.se

GDR Culture Centre catalogue upgrade

**Detta blogginlägg på svenska**

The GDR collection catalogue at Linköping University Library has been given an overhaul. Info and help texts have been updated. The interface, available in a Swedish version and in English, has been given a new look. The catalogue has also been provided with a new order feature.

A card from the GDR catalogue

An example of a catalogue card with the order feature in the top right corner.

The GDR collection originates from the GDR Culture Centre (DDR-Kulturzentrum) in Stockholm, which was the German Democratic Republic’s official culture institute in Sweden, established in 1967. The institute was closed after the reunification between West and East Germany in 1990. Its collection of books and journals was acquired by Linköping University Library and is today kept in closed stacks at Valla Library in Linköping. Via a digitized card catalogue, available online, it is possible to search and order books included in the collection.

The GDR collection comprises books in German in a wide range of subjects. The fiction section holds many twentieth century classics, but also older fiction. Most of them are by German-language authors, but there are also translations from other languages into German. As a whole, the collection mirrors culture and society in the former German Democratic Republic. Subjects such as history, comparative literature and art history are especially well represented.

The catalogue available online is a scanned replica of the original card catalogue that was used by the GDR Culture Centre. Its book collection was classified according to Klassifikation für Staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken (KAB), a classification system in use in East Germany from 1978. In a similar way to many other classification systems, such as the Dewey Decimal Classification System, the KAB System orders books by subject. As with all classification systems, the historical context is discernible in its structure. For example, the first subject category (A), and presumably the most important subject in the GDR, was Marxism-Leninism. In comparison, the Dewey Decimal System assigns Marxism-Leninism a much lower priority (the equivalent DDC code is 335.43).

The catalogue is a fascinating relic from yesterdays libraries and the GDR itself. By browsing it, you can find out which of your favourite authors that were published in the GDR, or which hobbies the culture centre had books on. You can find guide books to a country that no longer exists. If you are a fan of the iconic East German car Trabant, you can find books on that subject as well.

Search the catalogue

By: Peter Igelström, librarian, Valla Library

DDR-samlingens katalog i ny version

**This blog post in English**

Katalogen över bibliotekets DDR-samling har fått en ansiktslyftning. Hjälp- och informationstexterna har uppdaterats och gränssnittet har fått ett nytt utseende. Det har också tillkommit en beställningsfunktion som gör det enkelt att via varje katalogkort lägga en beställning på respektive bok.

Katalogkort till bok i DDR-samlingen

Exempel på katalogkort ur DDR-samlingens katalog med beställningsfunktionen uppe till höger.

DDR-samlingen består av böcker och tidskrifter från det forna DDR-Kulturcentrum i Stockholm, som var Östtysklands officiella kulturinstitut i Sverige. Kulturcentret inrättades 1967 och upphörde i samband med den tyska återföreningen 1990. Vid nedläggningen köpte Linköpings universitetsbibliotek DDR-Kulturcentrums boksamling. Samlingen förvaras i dag i ett slutet magasin på Vallabiblioteket, men det går alltså att söka och beställa fram böckerna via den inskannade katalogen.

Samlingen innehåller både fackböcker och skönlitteratur på tyska. Bland skönlitteraturen återfinns många välkända klassiker, både från 1900-talet och andra tidsperioder. Åtskilliga tyskspråkiga författare finns representerade, men också författare som översatts från andra språk. Samlingen utgör i mångt och mycket en spegel av det östtyska samhället och innehåller i synnerhet många böcker inom historia, litteraturvetenskap och konstvetenskap.

Den katalog som finns tillgänglig på webben är en inskannad version av den kortkatalog som DDR-Kulturcentrum förde över sitt bestånd. Böckerna klassificerades enligt ett östtyskt system, Klassifikation für Staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken (KAB), vars ämnesstruktur påminner om andra klassifikationssystem såsom det svenska SAB-systemet och det amerikanska Deweysystemet. Men varje klassifikationssystem speglar förstås sin kontext och historia. Som exempel kan nämnas att i det östtyska KAB-systemet utgörs den första kategorin (A) av ”Marxism-Leninism”; i SAB-systemet och Deweysystemet kommer motsvarande ämne betydligt längre ner i hierarkin, under Ocgde respektive 335.43.

Så om du exempelvis är nyfiken på vilka svenska författare som fanns utgivna i DDR, vill hitta guideböcker över ett land som inte längre finns eller litteratur om den kultförklarade bilen Trabant kan du använda dig av den nu uppgraderade katalogen.

Sök i DDR-samlingens kortkatalog

Läs mer om DDR-samlingen och DDR-Kulturcentrum:

DDR-Kulturcentrum och dess bibliotek

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie, Vallabiblioteket

Introducing Byggmästare John Mattson Library – on Lidingö

**Detta blogginlägg finns också på svenska**

What did you say? Byggmästare John Mattson Library? On Lidingö?
Yes, in Stockholm, or on the island of Lidingö to be precise, is LiU’s smallest campus, equipped with its own library.

Situated on Campus Lidingö is Malmstens Linköping University (a division within the Department of Management and Engineering) which offers three bachelor’s programmes: Furniture Design, Cabinetmaking and Upholstery. These programmes have their origins with Carl Malmsten, a designer who started the school that is today Malmstens in 1930. A lot has happened at Malmstens since then. Some education programmes have been added, and some have been cancelled.

Byggnader vid Malmstens Linköpings universitet

Malmstens Linköping University. Photo by: Maria Leijonhielm

Carl Malmsten himself is most famous for furniture designs such as the Windsor-style chair model Lilla Åland and the armchair models Samsas and Farmor. Not equally well known is that he had an interest in pedagogy, which probably stemmed from his own somewhat difficult experiences at school. The pedagogy that is practiced at Malmstens today still has things in common with Carl Malmsten’s motto “hand and mind in creative combination.”

In the autumn of 2000, Malmstens became part of Linköping University. Since then, it is possible to study craft and design in an academic environment at Malmstens and acquire a bachelor’s degree and thereby qualify for master’s studies. At Malmstens, practical and academic elements not only exist side by side but rather dance together in harmony. To learn by doing and to continuously reflect upon one’s work is a hallmark of Malmstens.

What about the library then? When Malmstens outgrew its facilities on Södermalm in Stockholm, an opportunity arose to acquire new facilities perfectly adapted to its needs through the real-estate company John Mattsons Fastighets. Byggmästare John Mattson’s Memorial Foundation was established. The foundation donated funds to the library and is also a contributor to a professorial chair and awards scholarships to students who have excelled in their degree projects. The scholarships are usually handed out every year on Carl Malmsten’s birthday on the 7th of December.

Byggmästare John Mattson Library holds literature in design, craft, materials such as wood and textiles, as well as an array of publications about artisans, designers and artists. It offers a range of Swedish and international journals on these topics as well.

Ett runt bord omgivet av stolar och bokhyllor

Byggmästare John Mattson Library. Photo by: Maria Leijonhielm.

The library also houses Åke Livstedt’s Collection. Åke Livstedt, who donated his collection to the library, was an art and cultural historian with a keen interest in twentieth century design, and especially the Home exhibition at Liljevalchs in 1917, the Stockholm exhibition in 1930 and the H55 exhibition in Helsingborg. The collection comprises print material – searchable in Libris – and items such as porcelain and glass artifacts.

In the library, there is also a piano (recently tuned) that was designed and built by Georg Bolin, who was a teacher and headmaster at the former Carl Malmsten apprenticeship school.

Byggmästare John Mattson Library is open to the public as a reference library on Wednesdays between 1 pm and 5 pm. Only students and personnel at Malmstens Linköping University are eligible to borrow items.

 

By: Maria Leijonhielm, Senior Coordinator at Malmstens Linköping University

Translated by: Peter Igelström