New student – welcome to the Library this spring

**Detta blogginlägg finns även på svenska**

During the present Coronavirus pandemic, many things are out of the ordinary. But even if you can´t study on campus in the way that you are used to, you can still use Linköping University Library online. We are also open for quick errands, so it is possible to pick up books on hold, return library items etc. We are continuously working to offer as many of our services as possible digitally.

Borrowing books and making reservations

Your student LiU card functions as a library card. At the self-service borrowing machines, you can use your LiU card to borrow books and renew your loans. The loan period for books is normally three weeks, but if there is a reservation on the book when you borrow it, the loan period is reduced to one week. The maximum limit of library books that you can have on your account is 50.

When making reservations on books online, log in with your LiU-ID (xxxxx-123). Borrowing books and making reservations are free of charge.

Textbook reference copies

The library has copies of the books on your required reading list, both as home loan copies and as reference copies. If possible, we also acquire course literature as e-books. A textbook reference copy for short-term loan is marked with a red label that says “REFKURS”.

The Library online

In the library search service UniSearch, you can search for books, scholarly articles, and many other types of publications. You can place reservations on books and access our collections of e-journals, e-books and databases.

You can learn more about library services, library news and events on our blog and in social media.

To access library e-resources, you just need your student LiU-ID. Please note that you have to register for your course before your LiU-ID can be used to access library e-recources. Read more: Checklist for starting a course at LiU

Library website

More about the Library online

Library blog

The Library on Instagram

The Library on Twitter

Welcome to the Library

Contact us

There are many ways to contact us: via email, phone, online chat and virtual enquiry desk in Zoom.

Email

biblioteket@liu.se

Phone numbers

Campus Norrköping Library: 011-36 30 60 (phone hours: Mondays–Fridays 8 am–4 pm)

Medical Library: 013-28 19 91 (phone hours: Mondays–Fridays 8 am–4 pm)

Valla Library: 013-28 19 10 (phone hours: Mondays–Fridays 8 am–6 pm)

Online chat and virtual enquiry desk

Chat with us online Mondays–Fridays 10 am–4 pm or talk to us via our virtual enquiry desk in Zoom Mondays–Fridays 10 pm-noon. Both channels can be accessed via the Library Web.

The Library and Covid-19

As a consequence of the national and local restrictions that are in force to prevent the spread of infection, Linköping University and the Library have introduced several measures. As the Covid-19 situation might change, new measures might be introduced. Keep yourself up to date:

Stricter restrictions in force at LiU until 30 June

Measures taken at Linköping University Library

Ny student – välkommen till biblioteket VT 2021!

**This blog post is also available in English**

Inget är riktigt som vanligt men biblioteket finns kvar för er! Vi vill här tipsa om hur du kan använda våra resurser både digitalt och fysiskt. Våra bibliotek är fortfarande öppna för korta ärenden, till exempel upphämtning av reserverade böcker, och vi jobbar hårt för att erbjuda så många tjänster som möjligt digitalt.

Vill du veta mer? Besök oss på liu.se/biblioteket

Låna med ditt LiU-kort / Reservera med ditt LiU-ID

Ditt LiU-kort fungerar som lånekort och ditt LiU-ID (xxxxx-123) fungerar som användarnamn när du loggar in till våra e-resurser och reserverar böcker i bibliotekets söktjänst. I bibliotekets utlåningsautomater kan du använda LiU-kortet för att låna böcker och förnya dina lån. Lånetiden är normalt tre veckor, men är det kö på boken när du lånar den blir lånetiden en vecka istället.

Mer om att söka och låna

Reservera böcker – hur funkar det?

Kursböcker

Biblioteket har exemplar av dina kursböcker, dels som hemlån, dels som referensexemplar för korttidslån. Kursreferensexemplaren finns på biblioteket vid det campus där kursen ges. Då det är möjligt skaffar vi kursböckerna även i elektroniskt format.

Biblioteket på webben

Pandemin gör att det är bra om så många som möjligt kan plugga hemifrån. Via webben kan du använda bibliotekets söktjänst UniSearch för att söka böcker, vetenskapliga artiklar med mera. Du kan också köa på böcker och nå vårt utbud av e-tidskrifter, e-böcker och databaser. I våra ämnesguider hittar du bland annat tips på databaser och hur du söker information inom just ditt ämne.

Du kan även följa vad som händer på biblioteket på vår blogg och i sociala medier, och du kan lära dig mer om biblioteket och dess tjänster på vår kanal på YouTube.

För att komma åt bibliotekets e-tidskrifter och e-böcker loggar du in med ditt LiU-ID. Observera att du måste ha registrerat dig på din utbildning för att ditt LiU-ID ska fungera för att komma åt bibliotekets e-resurser. Läs mer om de olika stegen för att skaffa LiU-ID och registrera sig här: Checklista för dig som är ny student

Ämnesguider

Biblioteket på webben, Biblioteket på Twitter, Biblioteket på Instagram, Blogg: Aktuellt på biblioteket

Filmer om biblioteket på YouTube

 

 

Kontakta oss

Det finns många sätt att kontakta oss: via mejl, telefon, chatt och virtuell informationsdisk i Zoom.

E-post

biblioteket@liu.se

Telefon

Campus Norrköpings bibliotek: 011-36 30 60 (telefontid: måndag-fredag 8.00-16.00)

Medicinska biblioteket: 013-28 19 91 (telefontid: måndag-fredag 8.00-16.00)

Vallabiblioteket: 013-28 19 91 (telefontid: måndag-fredag 8.00-18.00)

Chatt och virtuell infodisk

Bibliotekets chatt (öppen vardagar 10.00-16.00) och informationsdisk i Zoom (öppen vardagar 10.00-12.00) hittar du via biblioteket på webben.

Biblioteket och Covid-19

Under pandemin har LiU och Universitetsbiblioteket vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridningen. Läget kan dock förändras och nya åtgärder kan tillkomma. Håll dig uppdaterad om vad som gäller:

Coronavirus – så agerar Linköpings universitet

Åtgärder på Linköpings universitetsbibliotek

 

Christmas and New Year opening hours

**Detta blogginlägg är även tillgängligt på svenska**

The opening hours for Linköping University Library during Christmas and New Year 2020/2021 are the following:

Campus Norrköping Library

21–23 December: 9.00–13.00
24–27 December: Closed
28–30 December: 9.00–13.00
31 December–3 January: Closed
4–5 January: 9.00–13.00
6 January: Closed

Medical Library

21–23 December: 9.00–13.00
24–27 December: Closed
28–30 December: 9.00–13.00
31 December–1 January: Closed
2–3 January: 11.00–15.00
4–5 January: 9.00–13.00
6 January: 11.00–15.00

Valla Library

Enquiry desk floor 3 and library stacks floor 1

21–22 December: 12.00–16.00
23 December: 9.00–13.00
24–27 December: Closed
28–30 December: 12.00–16.00
31 December–3 January: Closed
4 January: 12.00–16.00
5 January: 9.00–13.00
6 January: Closed

Enquiry desk in Zoom

19 December–10 January: Closed

Library online chat

19 December–10 January: Closed

Email to biblioteket@liu.se

The Library’s email service is closed the following days during Christmas and New Year:

24–27 December: Closed
31 December–3 January: Closed
6 January: Closed

Öppettider under jul och nyår 2020/2021

**This blog post is also available in English**

Under jul- och nyårshelgen 2020-2021 har Linköpings universitetsbibliotek följande öppettider.

Campus Norrköpings bibliotek

21/12–23/12: 9.00–13.00
24/12–27/12: Stängt
28/12–30/12: 9.00–13.00
31/12–3/1: Stängt
4/1–5/1: 9.00–13.00
6/1: Stängt

Medicinska biblioteket

21/12–23/12: 9.00–13.00
24/12–27/12: Stängt
28/12–30/12: 9.00–13.00
31/12–1/1: Stängt
2/1–3/1: 11.00–15.00
4/1–5/1: 9.00–13.00
6/1: 11.00–15.00

Vallabiblioteket

Biblioteksdisken på plan 3 och bokmagasinet på plan 1

21/12–22/12: 12.00–16.00
23/12: 9.00–13.00
24/12–27/12: Stängt
28/12–30/12: 12.00–16.00
31/12–3/1: Stängt
4/1: 12.00–16.00
5/1: 9.00–13.00
6/1: Stängt

Infodisk i Zoom

19/12–10/1: Stängt

Bibliotekets chatt

19/12–10/1: Stängt

E-post till biblioteket@liu.se

E-posten bevakas ej följande dagar under jul- och nyår:

24/12–27/12
31/12–3/1
6/1

 

Bortglömd bokskatt registrerad i databas

 

Under 2018–2019 pågick på uppdrag av länsstyrelserna i Östergötlands, Kalmar och Jönköpings län en inventering av boksamlingar i Linköpings stifts kyrkor. Projektet Kyrkornas böcker visade att stiftets kyrkor sitter på en betydande bokskatt, vilken nu finns registrerad i en databas som är tillgänglig via LiU E-Press webbplats.

De samlingar som inventerades innehåller inte bara böcker med direkt kyrklig anknytning, såsom äldre biblar och psalmböcker, utan även material med medicin-, musik- och utbildningshistoriskt intresse. I många fall finns äldre sockenbibliotek – föregångare till dagens folkbibliotek – bevarade i kyrkornas samlingar.

Bland de böcker som förtecknats är vissa så gamla som 500 år eller äldre. I många fall är det inte bara böckerna i sig som har ett värde utan även de anteckningar som gjorts i dem och som utgör unika dokument som berättar om kyrkligt liv genom århundradena.

En databas över de böcker som inventerades under projektet finns nu tillgänglig via LiU E-Press webbplats. Databasen ”Kyrkornas böcker” innehåller bibliografisk information och proveniensbeskrivningar av närmare 6 000 kulturhistoriskt värdefulla objekt. Efter en avgränsning på respektive pastorat går det att söka på bibliografiska data såsom år, titel, författare eller ämne. Det går även att avgränsa sökningen till en enskild kyrka.

Posterna innehåller även noteringar om exemplarens skick samt andra anmärkningar, exempelvis om eventuella anteckningar i böckerna.

Sök i databasen Kyrkornas böcker

 

Läs mer

Om projektet Kyrkornas böcker – bokinventering i Linköpings stift

Om databasen Kyrkornas böcker