Har du en läsnedsättning?

**This blog post in English**

På Linköpings universitetsbibliotek finns stöd att få, främst i form av tillgång till talböcker. I denna intervju med Åsa Falkerby och Solveig Lundin, två av bibliotekarierna som arbetar med dessa frågor, diskuteras den ökande efterfrågan på talböcker och vilka förutsättningar som gäller för studenter för att få ett talbokskonto.

I intervjun påpekades att läsnedsättning är ett brett begrepp som många kan känna igen sig i. Det har också gjort att efterfrågan på talböcker har ökat, då många studenter menar att de har lätt för att tappa fokus och koncentration vid läsning av längre texter.

Enligt Åsa och Solveig är det många studenter som upplever att de är ovana att läsa längre texter. Under intervjun diskuterades om det finns något samband mellan läsovana och en allt större betoning på material i form av ljud och rörlig bild i skolans värld. På universitetsnivå ställs däremot krav på att läsa mer avancerade texter, vilket blir ett stort steg för många nya studenter. Men för att få ett talbokskonto på Legimus krävs att man har läs- och skrivsvårigheter som inte enbart beror på läsovana.

Vad krävs för att få tillgång till talböcker?

Den typ av läshinder som krävs för ett talbokskonto är exempelvis dyslexi och olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt synskada. (se Vem kan skaffa konto). Om detta stämmer in på dig, tveka inte att ta reda på vilken hjälp som finns att få. Vad som kan vara bra att tänka på för dig som har en läsnedsättning är också att vara ute i god tid, säger Åsa och Solveig. Ta reda på vad du ska ha för kurslitteratur och vilka verktyg som finns till hands för att underlätta dina studier.

Kontakta oss

Kontakta oss, gärna via mejl, för att prata med en av våra bibliotekarier som jobbar med läshinder. Förklara gärna och var tydlig med vad du har för läshinder, för att vi lättare ska kunna bedöma dina behov. Du kommer att få träffa oss för mer information om hur Legimus fungerar. Biblioteket tipsar även gärna om TorTalk, som är ett uppläsningsprogram som är enkelt och praktiskt för att få exempelvis vetenskapliga artiklar upplästa på sin dator.

E-post

biblioteket@liu.se

Skrivet av Cia Gustrén, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek

GDR Culture Centre catalogue upgrade

**Detta blogginlägg på svenska**

The GDR collection catalogue at Linköping University Library has been given an overhaul. Info and help texts have been updated. The interface, available in a Swedish version and in English, has been given a new look. The catalogue has also been provided with a new order feature.

A card from the GDR catalogue

An example of a catalogue card with the order feature in the top right corner.

The GDR collection originates from the GDR Culture Centre (DDR-Kulturzentrum) in Stockholm, which was the German Democratic Republic’s official culture institute in Sweden, established in 1967. The institute was closed after the reunification between West and East Germany in 1990. Its collection of books and journals was acquired by Linköping University Library and is today kept in closed stacks at Valla Library in Linköping. Via a digitized card catalogue, available online, it is possible to search and order books included in the collection.

The GDR collection comprises books in German in a wide range of subjects. The fiction section holds many twentieth century classics, but also older fiction. Most of them are by German-language authors, but there are also translations from other languages into German. As a whole, the collection mirrors culture and society in the former German Democratic Republic. Subjects such as history, comparative literature and art history are especially well represented.

The catalogue available online is a scanned replica of the original card catalogue that was used by the GDR Culture Centre. Its book collection was classified according to Klassifikation für Staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken (KAB), a classification system in use in East Germany from 1978. In a similar way to many other classification systems, such as the Dewey Decimal Classification System, the KAB System orders books by subject. As with all classification systems, the historical context is discernible in its structure. For example, the first subject category (A), and presumably the most important subject in the GDR, was Marxism-Leninism. In comparison, the Dewey Decimal System assigns Marxism-Leninism a much lower priority (the equivalent DDC code is 335.43).

The catalogue is a fascinating relic from yesterdays libraries and the GDR itself. By browsing it, you can find out which of your favourite authors that were published in the GDR, or which hobbies the culture centre had books on. You can find guide books to a country that no longer exists. If you are a fan of the iconic East German car Trabant, you can find books on that subject as well.

Search the catalogue

By: Peter Igelström, librarian, Valla Library

DDR-samlingens katalog i ny version

**This blog post in English**

Katalogen över bibliotekets DDR-samling har fått en ansiktslyftning. Hjälp- och informationstexterna har uppdaterats och gränssnittet har fått ett nytt utseende. Det har också tillkommit en beställningsfunktion som gör det enkelt att via varje katalogkort lägga en beställning på respektive bok.

Katalogkort till bok i DDR-samlingen

Exempel på katalogkort ur DDR-samlingens katalog med beställningsfunktionen uppe till höger.

DDR-samlingen består av böcker och tidskrifter från det forna DDR-Kulturcentrum i Stockholm, som var Östtysklands officiella kulturinstitut i Sverige. Kulturcentret inrättades 1967 och upphörde i samband med den tyska återföreningen 1990. Vid nedläggningen köpte Linköpings universitetsbibliotek DDR-Kulturcentrums boksamling. Samlingen förvaras i dag i ett slutet magasin på Vallabiblioteket, men det går alltså att söka och beställa fram böckerna via den inskannade katalogen.

Samlingen innehåller både fackböcker och skönlitteratur på tyska. Bland skönlitteraturen återfinns många välkända klassiker, både från 1900-talet och andra tidsperioder. Åtskilliga tyskspråkiga författare finns representerade, men också författare som översatts från andra språk. Samlingen utgör i mångt och mycket en spegel av det östtyska samhället och innehåller i synnerhet många böcker inom historia, litteraturvetenskap och konstvetenskap.

Den katalog som finns tillgänglig på webben är en inskannad version av den kortkatalog som DDR-Kulturcentrum förde över sitt bestånd. Böckerna klassificerades enligt ett östtyskt system, Klassifikation für Staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken (KAB), vars ämnesstruktur påminner om andra klassifikationssystem såsom det svenska SAB-systemet och det amerikanska Deweysystemet. Men varje klassifikationssystem speglar förstås sin kontext och historia. Som exempel kan nämnas att i det östtyska KAB-systemet utgörs den första kategorin (A) av ”Marxism-Leninism”; i SAB-systemet och Deweysystemet kommer motsvarande ämne betydligt längre ner i hierarkin, under Ocgde respektive 335.43.

Så om du exempelvis är nyfiken på vilka svenska författare som fanns utgivna i DDR, vill hitta guideböcker över ett land som inte längre finns eller litteratur om den kultförklarade bilen Trabant kan du använda dig av den nu uppgraderade katalogen.

Sök i DDR-samlingens kortkatalog

Läs mer om DDR-samlingen och DDR-Kulturcentrum:

DDR-Kulturcentrum och dess bibliotek

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie, Vallabiblioteket

Introducing Byggmästare John Mattson Library – on Lidingö

**Detta blogginlägg finns också på svenska**

What did you say? Byggmästare John Mattson Library? On Lidingö?
Yes, in Stockholm, or on the island of Lidingö to be precise, is LiU’s smallest campus, equipped with its own library.

Situated on Campus Lidingö is Malmstens Linköping University (a division within the Department of Management and Engineering) which offers three bachelor’s programmes: Furniture Design, Cabinetmaking and Upholstery. These programmes have their origins with Carl Malmsten, a designer who started the school that is today Malmstens in 1930. A lot has happened at Malmstens since then. Some education programmes have been added, and some have been cancelled.

Byggnader vid Malmstens Linköpings universitet

Malmstens Linköping University. Photo by: Maria Leijonhielm

Carl Malmsten himself is most famous for furniture designs such as the Windsor-style chair model Lilla Åland and the armchair models Samsas and Farmor. Not equally well known is that he had an interest in pedagogy, which probably stemmed from his own somewhat difficult experiences at school. The pedagogy that is practiced at Malmstens today still has things in common with Carl Malmsten’s motto “hand and mind in creative combination.”

In the autumn of 2000, Malmstens became part of Linköping University. Since then, it is possible to study craft and design in an academic environment at Malmstens and acquire a bachelor’s degree and thereby qualify for master’s studies. At Malmstens, practical and academic elements not only exist side by side but rather dance together in harmony. To learn by doing and to continuously reflect upon one’s work is a hallmark of Malmstens.

What about the library then? When Malmstens outgrew its facilities on Södermalm in Stockholm, an opportunity arose to acquire new facilities perfectly adapted to its needs through the real-estate company John Mattsons Fastighets. Byggmästare John Mattson’s Memorial Foundation was established. The foundation donated funds to the library and is also a contributor to a professorial chair and awards scholarships to students who have excelled in their degree projects. The scholarships are usually handed out every year on Carl Malmsten’s birthday on the 7th of December.

Byggmästare John Mattson Library holds literature in design, craft, materials such as wood and textiles, as well as an array of publications about artisans, designers and artists. It offers a range of Swedish and international journals on these topics as well.

Ett runt bord omgivet av stolar och bokhyllor

Byggmästare John Mattson Library. Photo by: Maria Leijonhielm.

The library also houses Åke Livstedt’s Collection. Åke Livstedt, who donated his collection to the library, was an art and cultural historian with a keen interest in twentieth century design, and especially the Home exhibition at Liljevalchs in 1917, the Stockholm exhibition in 1930 and the H55 exhibition in Helsingborg. The collection comprises print material – searchable in Libris – and items such as porcelain and glass artifacts.

In the library, there is also a piano (recently tuned) that was designed and built by Georg Bolin, who was a teacher and headmaster at the former Carl Malmsten apprenticeship school.

Byggmästare John Mattson Library is open to the public as a reference library on Wednesdays between 1 pm and 5 pm. Only students and personnel at Malmstens Linköping University are eligible to borrow items.

 

By: Maria Leijonhielm, Senior Coordinator at Malmstens Linköping University

Translated by: Peter Igelström

En presentation av Byggmästare John Mattsons bibliotek – på Lidingö

**This blog post is also available in English**

Va sa du? Byggmästare John Mattsons bibliotek? På Lidingö?
Javisst, i Stockholm, eller för att vara exakt på Lidingö, finns LiU:s minsta campus och självklart finns här också ett bibliotek.

På Campus Lidingö huserar Malmstens Linköpings universitet (en avdelning inom IEI) som ger tre kandidatutbildningar: Möbeldesign, Möbelsnickeri och Möbeltapetsering. Utbildningarna har sitt ursprung hos formgivaren Carl Malmsten som 1930 startade den skola som idag är Malmstens. Mycket har hunnit hända genom åren, utbildningar har både kommit och gått.

Byggnader vid Malmstens Linköpings universitet

Malmstens Linköpings universitet på Lidingö. Foto: Maria Leijonhielm

Carl Malmsten är mest känd för möbler som pinnstolen Lilla Åland och fåtöljerna Samsas och Farmor. Det är kanske inte lika känt att Carl Malmsten också hade ett stort intresse för pedagogik. Säkert sammanhänger det med hans egna erfarenheter av skolgången som nog bitvis var lite kämpig. Den pedagogik som praktiseras på Malmstens har fortfarande beröringspunkter med Carl Malmstens kända devis ”hand och tanke i skapande samverkan”.

Hösten 2000 tog Linköpings universitet över som huvudman för utbildningarna och sedan dess är det möjligt att studera hantverk och design i en akademisk miljö och få en kandidatexamen, vilken ger behörighet att studera vidare på masternivå. På Malmstens går inte det praktiska och akademiska sida vid sida utan dansar snarare tillsammans. Att lära genom att göra och att hela tiden reflektera kring sitt görande utmärker i hög grad utbildningarna.

Men biblioteket då? Jo, när Malmstens växte ur sina lokaler på Söder öppnades en möjlighet att flytta till lokaler helt anpassade efter verksamhetens behov och önskemål genom fastighetsbolagets John Mattsons Fastighets försorg. I samband med det instiftades Byggmästare John Mattsons minnesstiftelse som har bidragit med en stor donation till biblioteket. Stiftelsen delfinansierar även en professur och delar ut stipendier till studenter som gjort särskilt excellenta examensarbeten. Stipendierna delas ut vid Malmstens examenhögtid som brukar äga rum på Carl Malmstens födelsedag den 7 december.

Ett runt bord omgivet av stolar och bokhyllor

Interiör från Byggmästare John Mattsons bibliotek. Foto: Maria Leijonhielm

Byggmästare John Mattsons bibliotek rymmer litteratur om design, hantverkstekniker, material som trä och textil och en uppsjö litteratur om hantverkare, designers och konstnärer. Dessutom finns här en rad svenska och internationella tidskrifter inom området.

I biblioteket finns också Åke Livstedts samling. Materialet i samlingen är donerat av Åke Livstedt som var konst- och kulturhistoriker med stort intresse för 1900-talets formgivning och inte minst de stora utställningarna Hemutställningen på Liljevalchs 1917, Stockholmsutställningen 1930 och H55 i Helsingborg. Samlingen innehåller både tryckt material som är sökbart via Libris och föremål som porslin och glas.

I biblioteket finns även ett piano (alldeles nystämt för övrigt) som är byggt och konstruerat av Georg Bolin som en gång i tiden var lärare och rektor på dåvarande Carl Malmstens verkstadsskola.

Biblioteket håller öppet för allmänheten för läsning på plats onsdagar klockan 13.00–17.00. Hemlån är bara möjligt för studenter och anställda på Campus Lidingö.

Skrivet av Maria Leijonhielm, koordinator vid Malmstens Linköpings universitet