Ändrad sökinställning i UniSearch – ”Tillgänglig via LiU” nu förvalt alternativ

 

** This blogpost is also available in English **

I bibliotekets söktjänst UniSearch kan du söka efter alla typer av material (artiklar, böcker, rapporter med mera) som finns i så gott som samtliga databaser biblioteket har tillgång till. Tidigare har den förvalda inställningen i UniSearch varit att man sökt efter allt innehåll oavsett om man som LiU-användare har tillgång till materialet eller inte.

Detta har inneburit att mycket av materialet i träfflistorna har varit sådant som du behövt fjärrlåna eller komma åt på annat sätt.

Nu har sökinställningen ändrats till att initialt omfatta endast sådant material som du som LiU-användare har direktåtkomst till. Om du vill utvidga din sökning till att omfatta även annat material, så kan du enkelt göra det genom att klicka bort krysset vid ”Tillgänglig via LiU” under Avgränsa sökningen.

Förändringen kommer i många fall innebära överskådligare träffresultat när du använder UniSearch. Eftersom LiU har tillgång till ett stort utbud elektroniska tidskrifter, e-böcker och trycka publikationer kommer du sannolikt att få många träffar även när du använder den nya grundinställningen, vilket i de flesta fall kommer att kunna tillfredsställa dina behov. Möjligheten att göra fjärrlån på sådant material som Linköpings universitetsbibliotek inte har kommer förstås att finnas precis som tidigare.

I samband med den förändrade sökinställningen i UniSearch görs även motsvarande förändring i sökrutan på bibliotekets webb under ”Anpassa”.

Gå till UniSearch

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie Vallabiblioteket

Är tidskriften vetenskaplig? – tips för uppsatsskrivande studenter

 

Hur vet jag om en tidskrift är vetenskaplig eller inte? Det är det nog många uppsatsskrivande studenter som funderar på. Här följer några tips som hjälper dig att värdera tidskrifter.

Linköpings universitetsbibliotek tillgängliggör en mängd elektroniska och tryckta tidskrifter. Utöver dessa finns många olika sorters tidskrifter fritt tillgängliga på webben. Alla dessa är dock inte likvärdiga. Vetenskapliga tidskrifter syftar främst till att publicera nya forskningsresultat medan andra tidskrifter kan ha helt andra funktioner, såsom att popularisera forskning för en bredare publik, informera aktörer inom en viss bransch eller publicera inlägg i samhällsdebatten.

Somliga tidskrifter utger sig för att vara vetenskapliga men tillämpar i praktiken ingen kvalitetsgranskning av vad de publicerar alls. Ibland kan det vara svårt att skilja trovärdiga tidskrifter från mindre trovärdiga.

Beståndsdelar i en vetenskapliga artikel

Vetenskapliga artiklar är ofta identifierbara genom att de är uppbyggda enligt ett visst mönster. I en vetenskaplig artikel kan man i regel förvänta sig att hitta följande beståndsdelar:

• Abstract (sammanfattning)
• Introduktion
• Metod och material
• Resultat
• Diskussion/slutsatser
• Referenser

Ibland hittar man dessa eller snarlika rubriker i själva artikeln, men exakt hur artikeln är utformad och vilken omfattning den har skiljer sig åt mellan olika discipliner och forskningsområden.

Hjälpmedel 1: Ulrichsweb

Biblioteket erbjuder flera redskap för att hitta och värdera tidskrifter. För att ta reda på om en tidskrift tillämpar vetenskaplig granskning på sina artiklar (peer review) kan du söka upp den i tidskriftsdatabasen Ulrichsweb: global serials directory, där ”refereed” (med en svart-vit domartröja som symbol) anger att en tidskrift använder peer review-förfarande. Sök fram tidskriften via dess titel eller ISSN.

Hjälpmedel 2: Artikeldatabaser

I Ulrichweb kan man inte söka på enskilda artiklar, utan bara på tidskriften som helhet. För att hitta enskilda vetenskapliga artiklar finns det en rad databaser att använda. I exempelvis Scopus och Web of Science hittar du enbart material på vetenskaplig nivå. Du kan också välja söktjänsten UniSearch, som hämtar information från så gott som samtliga bibliotekets databaser. Använd avgränsningen ”Akademiska peer review-tidskrifter” om du enbart vill söka vetenskapliga artiklar i UniSearch.

För den som vill veta mer

Vill du fördjupa dig om tidskriftsvärdering kan du läsa om olika bedömningskriterier på bibliotekets webbsida Publicera strategiskt. Du kan också läsa om olika typer av publikationer där forskningsresultat publiceras på sidan Vetenskapliga publikationer.

Länkar

Ulrichsweb
UniSearch
Scopus
Web of Science
Publicera strategiskt
Vetenskapliga publikationer

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie Vallabiblioteket

Ordböcker i Nationalencyklopedin

Om du är student eller anställd på Linköpings universitet så har du tillgång till mängder av ordböcker i Nationalencyklopedin (NE). I NE ingår ordböcker till och från svenska och stora internationella språk som engelska, tyska och spanska, men också specialordböcker som Tekniska ordboken. Dessa kommer du åt dygnet runt via webben. Det går också att ladda ner en app för smidig användning på mobiler och surfplattor.

De ordböcker som ingår är:

• NE:s engelska ordbok (svenska-engelska/engelska-svenska)
• NE:s tyska ordbok (svenska-tyska/tyska-svenska)
• NE:s spanska ordbok (svenska-spanska/spanska-svenska)
• NE:s franska ordbok (svenska-franska/franska-svenska)
• NE:s italienska ordbok (svenska-italienska/italienska-svenska)
• NE:s ryska ordbok (svenska-ryska/ryska-svenska)
• NE:s arabiska ordbok (svenska-arabiska/arabiska-svenska)

I paketet ingår också Tekniska ordboken och Svenska synonymordboken samt ordböcker från Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen över 15 minoritetsspråk, exempelvis Svenska-albanska och Svenska-turkiska.

Som student eller anställd vid LiU kan du även använda NE på smarta telefoner och surfplattor. Ladda ner NE-appar i App Store eller Google Play. Sök på Ordböcker. Först behöver du dock skapa ett personligt konto hos NE.

Har du frågor angående Nationalencyklopedin eller annat när det gäller bibliotekets resurser kontakta oss gärna på biblioteket@liu.se.
Gå till ordböckerna i Nationalencyklopedin.

Skrivet av Maria Svenningsson, bibliotekarie Vallabiblioteket

 

Vad hände idag för 150 år sedan?

Hur uttryckte man sig om en viss politisk affär när det begav sig? När använde DN första gången ett visst ord?

Foto: Tack till Kungliga biblioteket

Nu finns fina möjligheter att ta reda på detta genom att läsa äldre svenska dagstidningar via datorn.

Den här typen av frågor kan man få svar på i materialet liksom mycket av lokalhistoriskt intresse.

Genom digitaliseringsprojekt Svenska dagstidningar har Kungliga biblioteket i samarbete med Riksarkivet gjort det möjligt att söka i och läsa svenska dagstidningar från 1600-talet och fram till idag via datorn.

Projektet omfattar 400 tidningstitlar och över 20 miljoner tidningssidor som tidigare bara varit tillgängliga vid fysiskt besök på KB eller i viss mån via mikrofilm/fiche. Tidningarna är digitaliserade i olika hög grad men de stora tidningarna Aftonbladet, Dagens industri, Dagens nyheter, Expressen och Svenska dagbladet finns digitaliserade i sin helhet och uppdateras löpande med nya nummer.

I KB:s samlingar finns över 1200 titlar som nu digitaliseras. Arbetsgången innebär att tidningarna inte behandlas alfabetiskt eller strikt geografiskt utan varje år försöker man sprida ut arbetet på ett rättvist sätt på tidningar från olika landsdelar och olika tider.

Tidningar äldre än 115 år, som inte längre är upphovsrättsskyddade, finns tillgängliga för alla via länken https://tidningar.kb.se/. Dessa kan du läsa från egen dator var du än befinner dig. P.g.a. upphovsrättsliga skäl kan tidningar yngre än 115 år i vanliga fall bara läsas från en dator på Vallabiblioteket respektive Campus Norrköpings bibliotek. Kontakta personalen i informationsdisken för bokning.

En förteckning över alla digitaliserade titlar och vilka år som omfattas finns här: https://feedback.blogg.kb.se/forums/topic/digitaliserade-dagstidningar/

Skrivet av Britt Omstedt, bibliotekarie Campus Norrköpings bibliotek