Biblioteken och pandemin

Vad säger pandemin och allt det den fört med sig om bibliotekens betydelse? Niklas Ferdinand Carlsson, bibliotekarie på Campus Norrköpings bibliotek, har gått igenom rapporter från myndigheter och organisationer som tangerat denna fråga. Här redovisar han de viktigaste slutsatserna.

Bibliotekets roll har under pandemin både utvecklats och befäst sin ställning som en viktig aktör i människors liv. I universitetsvärlden kan vi se att många studenter upplevt mer stress, oro och ensamhet som en följd av det påtvingade distansläget. För många är de sociala delarna av studietiden en viktig faktor och detta har blivit tydligt under pandemin.

Vi kan även konstatera att det akademiska fusket blivit påtagligare i det strikt digitala lärorummet och antalet studenter som blivit föremål för disciplinär åtgärd ökade dramatiskt under 2020. I en strikt solitär och digital läromiljö är det enklare att både plagiera och ta till otillåten hjälp via exempelvis appar och internetforum.

Folkbiblioteken – en viktig samhällstjänst

Inom folkbibliotekssektorn så kan vi se att biblioteket erhållit en ställning av ett flerfunktionellt samhällsnav. När biblioteken stängde så försvann inte bara ett offentlig och socialt rum utan även praktiskt viktiga funktioner såsom tillgång till datorer, internet, utskriftsmaskiner, kursböcker m.m. Biblioteket är inte bara ett viktigt kulturellt mötesrum utan även viktig samhällstjänst. Dessa utfall av pandemin sätter ytterligare ljus på bibliotekets viktiga roll.

Student på Campus Norrköpings bibliotek

Foto: Thor Balkhed

Universitetsbiblioteken som pedagogisk resurs

Som ett universitetsbibliotek så är det fysiska rummet en plats för studier, grupparbeten och forskning men även numera en plats för skapande och lärande. Bibliotekets roll har utvecklats både rumsligt och digitalt men det kanske viktigaste vi märkt under pandemin är att biblioteket har en viktig roll som stöd, som en pedagogisk resurs och som en utvecklande kraft i studenternas vardag.

Biblioteket behövs som ett socialt och fysiskt rum, men också som en stimulerande, pedagogisk och kunnig kraft i det stora utbudet av både fysiska och digitala resurser och möjligheter. Bibliotekarien kommer så i fokus som bibliotekets förvaltare och utvecklare.

Efter pandemin

Efter pandemin så kommer bibliotekariens anpassningsbara natur att komma till sin fulla rätt och ett nytt och utvecklat bibliotek kommer möta låntagarna, besökarna, studenterna, forskarna och resten av allmänheten. Nya metoder för digitalt lärande, handledning och service kommer att komplettera det fysiska rummets möjligheter på nya och innovativa sätt. Biblioteket blir en multimodal pedagogisk resurs med full tillgänglighet både i det fysiska och det digitala rummet och nyckeln till alltihopa blir bibliotekarien och dess breddade (och vässade) kompetenser.

Nya funktioner som tillåter eget skapande och utvecklande av kunskap blir i sin tur anpassade till att bli en mer vardaglig del av bibliotekets utbud. Ytor för skapande såsom DigiMaker – Linköpings universitetsbiblioteks digitala labb och makerspace – kommer tillsammans med medskapande workshops att ytterligare ge studenterna syfte, social närvaro och en närhet till kunskap. Psykisk ohälsa och fusk kan vi därmed motarbeta med en positiv, kreativ och pedagogisk närvaro där vi tar fasta på biblioteksrummets möjligheter och bibliotekariens expertis och kunnande.

Bibliotekets roll har under pandemin visat sig vara viktigare än någonsin och detta ansvar ska vi ta fullt fasta på och vidare utveckla vår verksamhet tillsammans med våra användare.

 

Skrivet av Niklas Ferdinand Carlsson, bibliotekarie, Campus Norrköpings bibliotek

Länkar till textens underlag:

Universitetskanslersämbetets pandemiuppdrag – Delrapportering 1

SFS rapport: Hur påverkar coronapandemin studenterna

Folkhälsomyndigheten: Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin?

Svensk Biblioteksförening: Biblioteken och pandemin

Impacts of the Covid-19 pandemic on the health of university students – The International Journal of Health Planning and Management

CNBC – How college students learned new ways to cheat during Covid

 

 

New student – welcome to the Library this spring

**Detta blogginlägg finns även på svenska**

During the present Coronavirus pandemic, many things are out of the ordinary. But even if you can´t study on campus in the way that you are used to, you can still use Linköping University Library online. We are also open for quick errands, so it is possible to pick up books on hold, return library items etc. We are continuously working to offer as many of our services as possible digitally.

Borrowing books and making reservations

Your student LiU card functions as a library card. At the self-service borrowing machines, you can use your LiU card to borrow books and renew your loans. The loan period for books is normally three weeks, but if there is a reservation on the book when you borrow it, the loan period is reduced to one week. The maximum limit of library books that you can have on your account is 50.

When making reservations on books online, log in with your LiU-ID (xxxxx-123). Borrowing books and making reservations are free of charge.

Textbook reference copies

The library has copies of the books on your required reading list, both as home loan copies and as reference copies. If possible, we also acquire course literature as e-books. A textbook reference copy for short-term loan is marked with a red label that says “REFKURS”.

The Library online

In the library search service UniSearch, you can search for books, scholarly articles, and many other types of publications. You can place reservations on books and access our collections of e-journals, e-books and databases.

You can learn more about library services, library news and events on our blog and in social media.

To access library e-resources, you just need your student LiU-ID. Please note that you have to register for your course before your LiU-ID can be used to access library e-recources. Read more: Checklist for starting a course at LiU

Library website

More about the Library online

Library blog

The Library on Instagram

The Library on Twitter

Welcome to the Library

Contact us

There are many ways to contact us: via email, phone, online chat and virtual enquiry desk in Zoom.

Email

biblioteket@liu.se

Phone numbers

Campus Norrköping Library: 011-36 30 60 (phone hours: Mondays–Fridays 8 am–4 pm)

Medical Library: 013-28 19 91 (phone hours: Mondays–Fridays 8 am–4 pm)

Valla Library: 013-28 19 10 (phone hours: Mondays–Fridays 8 am–6 pm)

Online chat and virtual enquiry desk

Chat with us online Mondays–Fridays 10 am–4 pm or talk to us via our virtual enquiry desk in Zoom Mondays–Fridays 10 pm-noon. Both channels can be accessed via the Library Web.

The Library and Covid-19

As a consequence of the national and local restrictions that are in force to prevent the spread of infection, Linköping University and the Library have introduced several measures. As the Covid-19 situation might change, new measures might be introduced. Keep yourself up to date:

Stricter restrictions in force at LiU until 30 June

Measures taken at Linköping University Library

Ny student – välkommen till biblioteket VT 2021!

**This blog post is also available in English**

Inget är riktigt som vanligt men biblioteket finns kvar för er! Vi vill här tipsa om hur du kan använda våra resurser både digitalt och fysiskt. Våra bibliotek är fortfarande öppna för korta ärenden, till exempel upphämtning av reserverade böcker, och vi jobbar hårt för att erbjuda så många tjänster som möjligt digitalt.

Vill du veta mer? Besök oss på liu.se/biblioteket

Låna med ditt LiU-kort / Reservera med ditt LiU-ID

Ditt LiU-kort fungerar som lånekort och ditt LiU-ID (xxxxx-123) fungerar som användarnamn när du loggar in till våra e-resurser och reserverar böcker i bibliotekets söktjänst. I bibliotekets utlåningsautomater kan du använda LiU-kortet för att låna böcker och förnya dina lån. Lånetiden är normalt tre veckor, men är det kö på boken när du lånar den blir lånetiden en vecka istället.

Mer om att söka och låna

Reservera böcker – hur funkar det?

Kursböcker

Biblioteket har exemplar av dina kursböcker, dels som hemlån, dels som referensexemplar för korttidslån. Kursreferensexemplaren finns på biblioteket vid det campus där kursen ges. Då det är möjligt skaffar vi kursböckerna även i elektroniskt format.

Biblioteket på webben

Pandemin gör att det är bra om så många som möjligt kan plugga hemifrån. Via webben kan du använda bibliotekets söktjänst UniSearch för att söka böcker, vetenskapliga artiklar med mera. Du kan också köa på böcker och nå vårt utbud av e-tidskrifter, e-böcker och databaser. I våra ämnesguider hittar du bland annat tips på databaser och hur du söker information inom just ditt ämne.

Du kan även följa vad som händer på biblioteket på vår blogg och i sociala medier, och du kan lära dig mer om biblioteket och dess tjänster på vår kanal på YouTube.

För att komma åt bibliotekets e-tidskrifter och e-böcker loggar du in med ditt LiU-ID. Observera att du måste ha registrerat dig på din utbildning för att ditt LiU-ID ska fungera för att komma åt bibliotekets e-resurser. Läs mer om de olika stegen för att skaffa LiU-ID och registrera sig här: Checklista för dig som är ny student

Ämnesguider

Biblioteket på webben, Biblioteket på Twitter, Biblioteket på Instagram, Blogg: Aktuellt på biblioteket

Filmer om biblioteket på YouTube

 

 

Kontakta oss

Det finns många sätt att kontakta oss: via mejl, telefon, chatt och virtuell informationsdisk i Zoom.

E-post

biblioteket@liu.se

Telefon

Campus Norrköpings bibliotek: 011-36 30 60 (telefontid: måndag-fredag 8.00-16.00)

Medicinska biblioteket: 013-28 19 91 (telefontid: måndag-fredag 8.00-16.00)

Vallabiblioteket: 013-28 19 91 (telefontid: måndag-fredag 8.00-18.00)

Chatt och virtuell infodisk

Bibliotekets chatt (öppen vardagar 10.00-16.00) och informationsdisk i Zoom (öppen vardagar 10.00-12.00) hittar du via biblioteket på webben.

Biblioteket och Covid-19

Under pandemin har LiU och Universitetsbiblioteket vidtagit en rad åtgärder för att minska smittspridningen. Läget kan dock förändras och nya åtgärder kan tillkomma. Håll dig uppdaterad om vad som gäller:

Coronavirus – så agerar Linköpings universitet

Åtgärder på Linköpings universitetsbibliotek

 

TorTalk – ta hjälp av talsyntes i dina studier

 

 

Upplever du att det blir extra mycket att läsa nu under distansläget? Kanske har du svårt att fokusera?

Med TorTalk kan du lyssna på all text på din datorskärm samt e-böcker, låsta PDF-filer och text på inskannade bilder. Det är en talsyntes som är ett bra hjälpmedel för personer som behöver läs- och skrivstöd men även för dig som vill variera din studieteknik eller som har ett annat modersmål än svenska.

Alla studenter och medarbetare vid Linköpings universitet kan ladda ned TorTalk till sin egen dator.

Programmet laddas ner via MinIT och är gratis.

Om du har frågor om läshinder kontakta gärna oss på biblioteket, se kontaktpersoner här.

Bild: Pixabay

Skrivet av Maria Svenningsson, bibliotekarie på Vallabiblioteket

Jobba och plugga hemma

 

 

Vi är många som har fått ta med våra datorer och skärmar till ett provisoriskt hemmakontor för att minska smittspridning. Runt om i Sverige (och världen) sitter folk vid köksbordet i konstiga böjda ställningar och försöker upprätthålla sina rutiner. Vi på bibblan har frågat runt lite om kollegor och studentmedhjälpares bästa tips på att jobba eller plugga hemma.

Ellinor (bibliotekarie på Vallabiblioteket)

– Jag tyckte det kändes väldigt viktigt att få till skaplig ergonomi. Jag har lånat tangentbord, skärm och en mus av min man och så har jag satt skärmen på en låda så den kommer upp lite. Sitter man bara och jobbar med laptopen blir det så konstig vinkel liksom när man sitter och tittar ner på skärmen. Plus att man ser knäpp ut på zoom haha.

Linn (studerande och studentmedhjälpare på Valla)

– Behålla sina vanliga rutiner med att gå upp på morgonen och göra sig i ordning tycker jag är viktigt. Att inte gå omkring i mjukiskläder hela dagen utan göra som man brukar göra. Det är bra att ta pauser också. Så att man inte sitter still framför datorn i flera timmar.

Catrin (bibliotekarie Medicinska biblioteket)

– Jag funderade på vad man skulle komma åt hemifrån. Skulle VPN funka och sånt. Mobilsurfen på jobbtelefonen tog slut ganska fort.

Mitt tips är att kolla upp hur man får tillgång till olika resurser hemifrån och att kanske satsar extra mycket på att få tillgång till bra surf för att slippa krångel. Tillgång till nätet är en ekonomisk fråga utanför eduroam, kanske inte alltid så lätt om man är student t ex. Som det utvecklat sig är man glad över att flera e-resurser öppnats upp.

För fler tips på hur man kan använda biblioteket hemifrån klicka här.