Digitalt berättande – gör din egen film i DigiMaker

 

DigiMaker är bibliotekets makerspace och är öppet för alla med LiU-anknytning. En del av DigiMakers verksamhet fokuserar på att göra det möjligt att spela in och redigera enklare filmer och/eller ljudupptagningar.

Med enkel utrustning, lite tricks och knep kan man utan större svårigheter skapa filmsekvenser och ljudinspelningar. En ihopklippt och redigerad film med eller utan ljud, en inspelad ljudeffekt, en bearbetad ljudinspelning eller bara en kort inspelning mot green screen-bakgrund eller animation – bara fantasin och behoven sätter gränser!

Utrustning som vi har, och som periodvis går att låna kortare tider, är ipads, actionkamera, 360-kamera, podcast-utrustning och mikrofoner med olika anslutningar. Vi har också riggat green screen-tyg med belysning i våra lokaler och vi har material för rekvisita, bakgrunder och animationer. Även med denna enkla utrustning kan man få bra resultat!

Appar och mjukvara vi använder är så långt det går gratis nedladdningsbara, för att våra besökare själva ska kunna ladda ner dem och använda på sina egna enheter.

Vi samarbetar för att tillsammans med våra besökare skapa ett bra resultat! Vi tillhandahåller lokal, utrustning och en del tips för att komma igång med produktion och bearbetning – resten gör vi tillsammans och lär oss av varandra.

 

Använda DigiMaker

Vill du som lärare ha med någon av våra aktiviteter i din kurs? Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning som passar din kontext. Vill du som student eller du och din studiegrupp använda vår utrustning/lokal och/eller ha vår hjälp? Hör av dig så hittar vi en lösning som passar er.

Kontakta oss på biblioteket@liu.se, eller kom förbi på våra Drop in-tider om ni vill prata med oss och se vilken utrustning vi har:

• DigiMaker Valla, plan 5 i Studenthuset: tisdagar kl. 14-17 och torsdagar kl. 12-15
• DigiMaker Campus Norrköping, CNB, Flexsalen plan 4, onsdagar kl. 13-15

Besök gärna vår DigiMaker-guide för att läsa mer.

Vad sysslar vi mer med?  Under den närmsta tiden kommer vi att göra flera djupdykningar i verksamhetens olika delar här på bloggen. Läs övriga blogginlägg om DigiMaker:

DigiMaker – en gränsöverskridande plats med studentfokus
Virtual Reality – en verklighet i DigiMaker
Skriv ut i 3D i DigiMaker
Studenternas DigiMaker

Skrivet av Emma Burman, koordinator DigiMaker

DigiMaker – en gränsöverskridande plats med studentfokus

 

DigiMaker är bibliotekets makerspace och är öppet för alla med LiU-anknytning. Det är en arena där både digitala och analoga metoder kan testas, användas och delas – oavsett institutionstillhörighet.

Studenterna är vår primära målgrupp och verksamheten ska ständigt utvecklas utifrån faktiskt behov och studentmedverkan. För att säkerställa att DigiMaker så långt som möjligt är studenternas arena har vi anlitat studenter för öppethållandet.

Varför gör biblioteket detta? Biblioteket skapar ytor och förutsättningar för lärande och studier och vill med DigiMaker erbjuda en miljö för kreativa och visualiserande metoder som en del av lärandet. Det kan till exempel handla om att skapa enklare filmer med hjälp av green screen, göra utskrifter i 3D eller uppleva exotiska platser i VR.

Låg tröskel och högt i tak – det är DigiMakers motto! Hos oss är ingen expert! Vi arbetar och testar oss fram och lär oss av varandra och av våra misstag. Vi lär oss genom att testa oss fram och ha roligt.

Var finns DigiMaker och hur kommer man i kontakt med oss? DigiMaker finns för närvarande på Campus Valla, plan 5 i Studenthuset och på Campus Norrköpings bibliotek, i flexsalen på plan 4. Vi tar gärna emot studiebesök eller kommer till ett möte och presenterar vår verksamhet – mejla till biblioteket@liu.se för att boka något! Mer om DigiMaker och våra olika aktiviteter finns att läsa på https://guide.bibl.liu.se/digimaker.

Öppettider är tisdagar klockan 14-17 och torsdagar klockan 12-15 i DigiMaker Valla, och onsdagar klockan 13-15 i DigiMaker Campus Norrköping.

Vad pysslar vi med?  Under den närmsta tiden kommer vi att göra djupdykningar i verksamhetens olika delar här på bloggen. På återseende! Läs övriga blogginlägg om DigiMaker:

Digitalt berättande – gör din egen film i DigiMaker
Virtual Reality – en verklighet i DigiMaker
Skriv ut i 3D i DigiMaker
Studenternas DigiMaker

 

Skrivet av Emma Burman, Koordinator DigiMaker

LärarAkuten – studenter samtalar om läraryrkets utmaningar

 

Under hösten 2019 var det premiär för LärarAkuten, en samtalsserie om lärarrollen för studenter på lärarprogrammet vid LiU. Studenterna fick vid varje tillfälle läsa några korta texter och sedan diskutera sina känslor och erfarenheter utifrån vad de läst.

– Det var ett bra sätt att få lufta sina tankar om läraryrket på ett sätt som vi oftast inte gör på utbildningen annars, säger Daniel Lund som var en av de studenter som deltog.

Samarbete i Studenthuset

LärarAkuten arrangeras av biblioteket i samarbete med Studenthälsan och omfattade tre tillfällen under november. En grupp om fyra lärarstudenter hade anmält sig och träffades i Studenthuset för samtal ledda av bibliotekarien Marie Wiberg och psykoterapeuten Sofi Arenius från Studenthälsan.

Även en representant från Lärarförbundet och VFU-ansvarig på lärarutbildningen vid Linköpings universitet deltog i planeringen av LärarAkuten.

– Projektet var ett bra sätt för oss på biblioteket att samarbeta med andra verksamheter i det nya Studenthuset på Valla, berättar Magdalena Öström, som var den som initierade LärarAkuten.

Med texten som utgångspunkt

Paulina Axelsson var en av de studenter som deltog i LärarAkuten hösten 2019.

Paulina Axelsson var en av de studenter som deltog i LärarAkuten hösten 2019. Foto: Peter Igelström

Tanken är att samtalen ska ge studenterna igenkänningskänsla och att de ska veta att de inte är ensamma med sina tankar och känslor.

Vi är naturligtvis nyfikna på vad man diskuterade. Lärarstudenten Paulina Axelsson nämner några av de teman som kom upp i samband med LärarAkuten:

– Vi pratade bland annat om hur man kan ta sig an de första åren som ny lärare då man måste ha femtioelva bollar i luften samtidigt, hur man ska förhålla sig till elevers svårigheter och att se alla elever, hur man blir en bra ledare, hur man hanterar kontakten med föräldrar och blir respekterad i yrket.

Hon berättar vidare att varje text kunde ge upphov till högst olika tolkningar, men det var bara positivt eftersom det öppnade upp många olika tankar och perspektiv.

Biblioterapi

LärarAkuten har hämtat inspiration från konceptet biblioterapi, som under senare år har blivit stort i flera länder, till exempel Finland, Polen, USA och Storbritannien. Inom biblioterapi utgår man från litterära texter för samtal som ska främja hälsa och välbefinnande.

– Men i Sverige ligger vi ännu lite efter på detta område, berättar Marie Wiberg.

Själv förberedde hon sig på rollen som samtalsledare genom att gå en kurs om biblioterapi som gavs av Ersta Sköndal Bräcke högskola. Inför varje tillfälle av LärarAkuten valde hon ut några korta texter – prosa eller dikter – som sedan låg till grund för diskussionerna. Som samtalsledare ska man ha en tillbakalutad roll, främja trygghet i gruppen och hela tiden ha deltagarna i fokus, framhåller Marie.

Magdalena Öström berättar om hur tanken på LärarAkuten väcktes:

– Jag hade hört talas om begreppet biblioterapi sedan tidigare, men stötte på det i några examensarbeten jag råkade få se. Jag hade också läst om att lärarstudenter ofta upplever många känslor i samband med den första praktiken. Det fick mig att tänka att vi skulle göra något för lärarstudenter på universitetet.

Magdalena understryker att LärarAkuten inte handlar om terapi i regelrätt mening:

– Vi ser det mer som att LärarAkuten har en stödjande än en terapeutisk funktion.

Den funktionen tycks ha uppskattats av de studenter som deltog. Reflektion och eftertanke utan examination framhålls som betydelsefullt av studenterna Daniel och Paulina. Paulina Axelsson menar också att det kan vara av stort värde att bolla tankar kring lärarrollen med personer som inte själva är lärare eller verksamma inom skolans värld.

Magdalena Öström och Marie Wiberg från biblioteket jobbar med LärarAkuten. Foto: Peter Karlsson

”Ensam är inte stark”

LärarAkuten kommer förmodligen att återkomma i någon form framöver. Något liknande kan också komma att erbjudas andra grupper än lärarstudenter, avslöjar Marie Wiberg och Magdalena Öström.

Vad tyckte då de deltagande studenterna att LärarAkuten har gett dem inför de fortsatta studierna och det kommande yrkeslivet?

– Just nu läser vi en kurs om skolutveckling och skolutvärdering där jag faktiskt plockat inspiration från en av texterna vi läste i LärarAkuten till ett projekt, berättar Daniel Lund.

Paulina Axelsson menar att LärarAkuten har varit betydelsefull därför att det alltid finns ett behov av att diskutera även det mest vardagliga och uppenbara:

– Det finns kanske inga givna svar, men det är ändå skönt att höra att man inte är ensam om sina tankar kring yrket. Jag tycker sådana här samtal också uppmuntrar en till att jobba kollegialt i sitt framtida yrkesliv. Ensam är inte stark, utan tvärtom. Och det är bra om man får med sig det redan från universitetet.

 

Mer om LärarAkuten

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie, Vallabiblioteket

Är tidskriften vetenskaplig? – tips för uppsatsskrivande studenter

 

Hur vet jag om en tidskrift är vetenskaplig eller inte? Det är det nog många uppsatsskrivande studenter som funderar på. Här följer några tips som hjälper dig att värdera tidskrifter.

Linköpings universitetsbibliotek tillgängliggör en mängd elektroniska och tryckta tidskrifter. Utöver dessa finns många olika sorters tidskrifter fritt tillgängliga på webben. Alla dessa är dock inte likvärdiga. Vetenskapliga tidskrifter syftar främst till att publicera nya forskningsresultat medan andra tidskrifter kan ha helt andra funktioner, såsom att popularisera forskning för en bredare publik, informera aktörer inom en viss bransch eller publicera inlägg i samhällsdebatten.

Somliga tidskrifter utger sig för att vara vetenskapliga men tillämpar i praktiken ingen kvalitetsgranskning av vad de publicerar alls. Ibland kan det vara svårt att skilja trovärdiga tidskrifter från mindre trovärdiga.

Beståndsdelar i en vetenskapliga artikel

Vetenskapliga artiklar är ofta identifierbara genom att de är uppbyggda enligt ett visst mönster. I en vetenskaplig artikel kan man i regel förvänta sig att hitta följande beståndsdelar:

• Abstract (sammanfattning)
• Introduktion
• Metod och material
• Resultat
• Diskussion/slutsatser
• Referenser

Ibland hittar man dessa eller snarlika rubriker i själva artikeln, men exakt hur artikeln är utformad och vilken omfattning den har skiljer sig åt mellan olika discipliner och forskningsområden.

Hjälpmedel 1: Ulrichsweb

Biblioteket erbjuder flera redskap för att hitta och värdera tidskrifter. För att ta reda på om en tidskrift tillämpar vetenskaplig granskning på sina artiklar (peer review) kan du söka upp den i tidskriftsdatabasen Ulrichsweb: global serials directory, där ”refereed” (med en svart-vit domartröja som symbol) anger att en tidskrift använder peer review-förfarande. Sök fram tidskriften via dess titel eller ISSN.

Hjälpmedel 2: Artikeldatabaser

I Ulrichweb kan man inte söka på enskilda artiklar, utan bara på tidskriften som helhet. För att hitta enskilda vetenskapliga artiklar finns det en rad databaser att använda. I exempelvis Scopus och Web of Science hittar du enbart material på vetenskaplig nivå. Du kan också välja söktjänsten UniSearch, som hämtar information från så gott som samtliga bibliotekets databaser. Använd avgränsningen ”Akademiska peer review-tidskrifter” om du enbart vill söka vetenskapliga artiklar i UniSearch.

För den som vill veta mer

Vill du fördjupa dig om tidskriftsvärdering kan du läsa om olika bedömningskriterier på bibliotekets webbsida Publicera strategiskt. Du kan också läsa om olika typer av publikationer där forskningsresultat publiceras på sidan Vetenskapliga publikationer.

Länkar

Ulrichsweb
UniSearch
Scopus
Web of Science
Publicera strategiskt
Vetenskapliga publikationer

Skrivet av Peter Igelström, bibliotekarie Vallabiblioteket