Välkommen till LiUB – vad gäller nu?

**This blog post is also available in English**

En ny termin är på väg att starta och vi på Linköpings universitetsbibliotek önskar alla välkomna, både nya och gamla studenter! 

Coronapandemin är inte över men vi går förhoppningsvis mot ljusare tider. På biblioteket återgår vi delvis till normala rutiner, bland annat vad gäller lånetid på kursreferensböcker och förseningsavgifter. Fortfarande gäller vissa restriktioner på LiU och det är viktigt att hålla sig ajour med vad som gäller:

Rekommendationer som gäller vid LiU

Kursreferensböcker

Från och med den 23/8 upphör vi med 3-dagarslån på kursreferensböcker och återgår till 1-dagslån (daglån), det vill säga när du lånar ett kursreferensexemplar får du behålla det över dagen men måste återlämna det innan du lämnar campus samma dag.

Förseningsavgifter

Under delar av distansläget och pandemin har vi inte skickat ut nya fakturor för böcker som varit försenade. Från och med den 13/9 återgår vi till normala faktureringsrutiner. Håll koll på återlämningsdatum på dina lån genom att logga in på Mina lån. Observera att gamla avgifter ligger kvar och för fjärrlån gäller särskilda regler.

Öppettider

Öppettiderna varierar på våra olika campusbibliotek och från vecka till vecka under terminsstarten. Kolla webben för aktuella öppettider.

Kontakta oss

Du når oss via e-post biblioteket@liu.se, chatt via bibliotekets webb (vardagar 10-16) eller telefon:

Campus Norrköpings bibliotek

011-36 30 60

Medicinska biblioteket

013-28 19 91

Vallabiblioteket

013-28 19 10

 

 

 

Följ oss gärna på sociala medier!

Twitter: @LiU_Bibliotek

Instagram: linkoping_univbibliotek

Facebook: Linköpings universitetsbibliotek

Ny student?

För dig som är ny student vid LiU hittar du en kort introduktion till bibliotekets tjänster här: Ny student?

 

 

Continue reading

Welcome to the library – good things to know at the start of the new semester!

**Detta blogginlägg är även tillgängligt på svenska**

A new semester is about to begin and Linköping University Library is happy to welcome both new and returning students!

At the start of the new semester, Linköping University Library is partially returning to normal operations, for example regarding loan period for textbook reference copies (day loan items) and overdue fees. Since the corona pandemic is not over yet, it is still very important to follow the restrictions in force:

Recommendations in force at LiU

Course reference copies

From August 23, the temporary measure of extended loan period for textbook reference copies (day loan items) will end. This means that you will have to return the book the same day you borrow it, instead of keeping it for up to three days.

Overdue fines

During the corona pandemic the library did not charge overdue books. From September 13 we go back to regular routines regarding overdue fees. You can always check the due date of your books at My Loans. Please note that older, existing fine charges are still in force and that special rules apply to interlibrary loans.

Opening hours

Please check the web for our current opening hours at our campus libraries.

Contact us

If you have any questions, you are welcome to e-mail us at biblioteket@liu.se, chat with us (weekdays 10 am – 4 pm) or make a phone call.

Campus Norrköping Library

011-36 30 60

Medical Library

013-28 19 91

Valla Library

013-28 19 10

 

 

 

 

We´re also on social media!

Twitter: @LiU_Bibliotek

Instagram: linkoping_univbibliotek

Facebook: @linkoping_univbibliotek

New student?

If you are a new student at LiU, here is a short introduction to the Library and its services.

Continue reading

Summer hours at the Library 2021

Summer’s on its way!

Below you find the opening hours for our libraries this summer.
This message in Swedish.

Valla Library  Floor 1 and 3
June 14 – August 15
Open: Monday – Friday: 12-16
The library is closed on Midsummer’s Eve (June 25)

Phone and e-mail: Monday – Friday, 9-16
Email: biblioteket@liu.se
Phone: 013-28 19 10

Campus Norrköping Library
June 14 – August 22
Open: Monday to Friday 12-16
The library is closed on Midsummer’s Eve (June 25) and weeks 29-31  ( July 26 to August 8)

Phone and e-mail: Monday – Friday, 9-16
No telephone service weeks 29-31 ( July 26 to August 8)

Email: biblioteket@liu.se
Phone: 011-36 30 60

Medical Library
June 14 – August 29
Open: Monday – Friday, 10-14
The library is closed on Midsummer’s Eve (June 25) and 2 August to 8 August.

Phone and e-mail: Monday – Friday, 9-15
No telephone service 2 August to 8 August.

Email: biblioteket@liu.se
Phone: 013-28 19 91

The library live-chat & Zoomchat are CLOSED: June 14 –  August 22
E-mail biblioteket@liu.se is open all summer.

Summer loans!
Books borrowed between 31 May and 20 July have a return date of 10 August, unless the book has a reservation. For books with a reservation, as usual, a 7-day loan period applies.

We wish you a wonderful, sunny summer! See you!

Linköping University Library in social media
Twitter: @LiU_Bibliotek, Instagram: @linkoping_univbibliotek, Facebook: Linköpings universitetsbibliotek

Foto: Gabriella Nilsson, LiU

 

Sommartider på campusbiblioteken från 14 juni

Snart är sommaren här!
Biblioteket finns förstås för dig.

Nedan finner du öppettiderna för våra bibliotek i sommar.
This message in English.

Vallabiblioteket på plan 1 och 3
14 juni – 15 augusti,
Öppet: måndag – fredag: kl 12-16
Biblioteket är stängt på midsommarafton (25:e juni )

Telefon och e-post: måndag – fredag, kl 9-16
E-post: biblioteket@liu.se
Telefon: 013-28 19 10

Campus Norrköpings bibliotek
14 juni – 22 augusti,
Öppet: måndag till fredag kl 12-16
Biblioteket är stängt på midsommarafton (25:e juni ) och v. 29-31

Telefon och e-post: måndag – fredag, kl 9-16
Ingen telefonservice v 29-31

E-post: biblioteket@liu.se
Telefon: 011-36 30 60

Medicinska biblioteket
14 juni – 29 augusti,
Öppet: måndag – fredag, kl 10-14
Biblioteket är stängt på midsommarafton (25:e juni ) och v. 31

Telefon och e-post: måndag – fredag, kl 9-15
Ingen telefonservice v 31

E-post: biblioteket@liu.se
Telefon: 013-28 19 91

Fråga biblioteket & Zoomdisken STÄNGT: 14 juni – 22 augusti
E-post biblioteket@liu.se är öppet hela sommaren.

Sommarlån!
Böcker som lånas mellan 31 maj och 20 juli får återlämningsdatum 10 augusti under förutsättning att ingen köar på boken. För böcker med kö gäller som vanligt 7 dagars lånetid.Vi önskar er en härlig, solig sommar!
Vi ses!

Foto: Gabriella Nilsson, LiU

Följ oss även på sociala medier:
Linköpings Universitetsbibliotek i sociala medier

Twitter: @LiU_Bibliotek, Instagram: @linkoping_univbibliotek, Facebook: Linköpings universitetsbibliotek

Christmas and New Year opening hours

**Detta blogginlägg är även tillgängligt på svenska**

The opening hours for Linköping University Library during Christmas and New Year 2020/2021 are the following:

Campus Norrköping Library

21–23 December: 9.00–13.00
24–27 December: Closed
28–30 December: 9.00–13.00
31 December–3 January: Closed
4–5 January: 9.00–13.00
6 January: Closed

Medical Library

21–23 December: 9.00–13.00
24–27 December: Closed
28–30 December: 9.00–13.00
31 December–1 January: Closed
2–3 January: 11.00–15.00
4–5 January: 9.00–13.00
6 January: 11.00–15.00

Valla Library

Enquiry desk floor 3 and library stacks floor 1

21–22 December: 12.00–16.00
23 December: 9.00–13.00
24–27 December: Closed
28–30 December: 12.00–16.00
31 December–3 January: Closed
4 January: 12.00–16.00
5 January: 9.00–13.00
6 January: Closed

Enquiry desk in Zoom

19 December–10 January: Closed

Library online chat

19 December–10 January: Closed

Email to biblioteket@liu.se

The Library’s email service is closed the following days during Christmas and New Year:

24–27 December: Closed
31 December–3 January: Closed
6 January: Closed