Christmas and New Year opening hours

**Detta blogginlägg är även tillgängligt på svenska**

The opening hours for Linköping University Library during Christmas and New Year 2020/2021 are the following:

Campus Norrköping Library

21–23 December: 9.00–13.00
24–27 December: Closed
28–30 December: 9.00–13.00
31 December–3 January: Closed
4–5 January: 9.00–13.00
6 January: Closed

Medical Library

21–23 December: 9.00–13.00
24–27 December: Closed
28–30 December: 9.00–13.00
31 December–1 January: Closed
2–3 January: 11.00–15.00
4–5 January: 9.00–13.00
6 January: 11.00–15.00

Valla Library

Enquiry desk floor 3 and library stacks floor 1

21–22 December: 12.00–16.00
23 December: 9.00–13.00
24–27 December: Closed
28–30 December: 12.00–16.00
31 December–3 January: Closed
4 January: 12.00–16.00
5 January: 9.00–13.00
6 January: Closed

Enquiry desk in Zoom

19 December–10 January: Closed

Library online chat

19 December–10 January: Closed

Email to biblioteket@liu.se

The Library’s email service is closed the following days during Christmas and New Year:

24–27 December: Closed
31 December–3 January: Closed
6 January: Closed

Öppettider under jul och nyår 2020/2021

**This blog post is also available in English**

Under jul- och nyårshelgen 2020-2021 har Linköpings universitetsbibliotek följande öppettider.

Campus Norrköpings bibliotek

21/12–23/12: 9.00–13.00
24/12–27/12: Stängt
28/12–30/12: 9.00–13.00
31/12–3/1: Stängt
4/1–5/1: 9.00–13.00
6/1: Stängt

Medicinska biblioteket

21/12–23/12: 9.00–13.00
24/12–27/12: Stängt
28/12–30/12: 9.00–13.00
31/12–1/1: Stängt
2/1–3/1: 11.00–15.00
4/1–5/1: 9.00–13.00
6/1: 11.00–15.00

Vallabiblioteket

Biblioteksdisken på plan 3 och bokmagasinet på plan 1

21/12–22/12: 12.00–16.00
23/12: 9.00–13.00
24/12–27/12: Stängt
28/12–30/12: 12.00–16.00
31/12–3/1: Stängt
4/1: 12.00–16.00
5/1: 9.00–13.00
6/1: Stängt

Infodisk i Zoom

19/12–10/1: Stängt

Bibliotekets chatt

19/12–10/1: Stängt

E-post till biblioteket@liu.se

E-posten bevakas ej följande dagar under jul- och nyår:

24/12–27/12
31/12–3/1
6/1

 

New measures taken at LiUB – reduced opening hours and 3-day loan period of course reference copies

**Detta blogginlägg är även tillgängligt på svenska**

The corona pandemic is still here and we have to continuously adapt our operations depending on the present situation with Covid-19. Right now, the library is not the meeting place we want it to be, but please be patient and try to keep up the good mood.

From 21 December, there are stricter measures in place to prevent the spread of Covid-19. Read more: LiU tightens Corona restrictions

Our opening hours are now adapted only for borrowing and returning books, so it’s a good idea to place reservations on books you want to borrow ahead of your visit. Search for the book you want to borrow and make a reservation. Await the e-mail that will tell you when the book is available for pick-up. You can then pick the book up during the opening hours.

Please note that it is only permitted to be physically present on university premises (including libraries) if this is necessary.

We temporarily extend the loan period for the course reference copies to 3 days.

From December 21st  to January 24th 2021, the library will not charge fines or send new invoices. You are thus not forced to come to the library if your only errand is returning a library book. Existing fine charges are still valid. Special rules apply to interlibrary loans. It goes without saying that we expect you to return books if you are able.

These measures are in force until further notice. Please check this blog for updates.

OPENING HOURS

Please check the web for our current opening hours. An overview of our opening hours during Christmas and New Year can be found here.

CONTACT US

You can reach us via e-mail at biblioteket@liu.se or make a phone call:

Campus Norrköping Library
011-36 30 60

Medical Library
013-28 19 91

Valla Library
013-28 19 10

We´re also on social media!

Twitter: @LiU_Bibliotek

Instagram: linkoping_univbibliotek

From us to you! Please continue to keep distance, wash your hands and stay at home as much as possible!

But, we miss you!Continue reading

Nya åtgärder på LiUB – förändrade öppettider och förlängda lån på kursreferensböcker

**This blog post is also available in English**

Coronapandemin fortsätter och vi får ställa om och ställa in men det är viktigt att inte tappa modet. Just nu kan inte biblioteket vara den mötesplats vi vill att det ska vara.

Från och med den 21 december gäller skärpta nationella restriktioner för att hindra smittspridning av Covid-19. Läs mer: LiU skärper coronarestriktionerna

Det innebär att biblioteket endast är öppet för att låna eller lämna tillbaka böcker. Du söker upp och reserverar böckerna i förväg. När du fått mejl om att de är tillgängliga att hämta kan du komma till biblioteket under öppettiderna.

Observera att bara nödvändig fysisk närvaro i universitetets lokaler får förekomma. Detta gäller även biblioteken.

På kursreferensböcker gäller temporärt 3-dagars lån.

Från 21 december till 24 januari lägger vi inte på nya förseningsavgifter för ej återlämnade böcker och vi skickar inga nya fakturor. Det betyder att du som är sjuk, eller rädd att bli det, inte behöver komma till biblioteket om ditt enda ärende är att återlämna en bok. Observera att gamla avgifter ligger kvar och för fjärrlån gäller särskilda regler. Du ska givetvis lämna tillbaka böcker du har lånat om du har möjlighet.

 

Dessa åtgärder gäller tills vidare. Bevaka detta blogginlägg för uppdateringar.

ÖPPETTIDER

Öppettiderna varierar på våra campusbibliotek. Kolla webben för aktuella tider. En översikt över våra öppettider under jul och nyår hittar du här.

 

KONTAKTA OSS

Du når oss via e-post biblioteket@liu.se, eller telefon:

Campus Norrköpings bibliotek
011-36 30 60

Medicinska biblioteket
013-28 19 91

Vallabiblioteket
013-28 19 10

Följ oss gärna på sociala medier!

Twitter: @LiU_Bibliotek

Instagram: linkoping_univbibliotek

Från oss alla till er alla! Fortsätt att hålla distansen, tvätta händerna ofta och håll dig hemma så mycket du kan!

Vi längtar efter er!

Continue reading