Asylkommissionen välkomnar bidrag till antologi

 

Asylkommissionen planerar sin första bok, en antologi med bidrag om existerande forskning, rapporter från frivilligorganisationer och andra inslag. Vi tror att de olika perspektiven kan ge en djupare förståelse av samhällsutvecklingen.

Asylkommissionen är fortfarande i början av projektet att granska vad som hänt asylsökande i Sverige efter 2015, och vilka effekter det haft.  Mycket forskning pågår. Vi kan inte redan nu komma med kommissionens slutsatser. Men samtidigt genomlever många människor konsekvenserna av den förändrade asylpolitiken just nu – medan politiker och media fokuserar på andra aspekter och hur antalet asylsökande skulle kunna minskas ytterligare.

Genom en antologi vill vi kommunicera redan existerande forskning och en del av de erfarenheter som gjorde att Asylkommissionen startade.

Många förslag till bidrag har kommit in, från forskare och från enskilda med egen erfarenhet eller andra specifika kunskaper. Men vi ser gärna fler förslag. Professor Anna Lundberg och docent Sabine Gruber, Linköpings Universitet, tillsammans med docent Torun Elsrud, Linnéuniversitetet, utgör redaktion och kommer att granska förslagen.

Ladda ned inbjudan att bidra till antologin här. Deadline för abstracts för forskare och andra förslag till bidrag är den 15 april.

Posted in Allmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *