Asylkommissionen presenterar aktuell kunskap!

 

#Asylkommissionens webbinarium från den 25 mars, modererat av Anna Lundberg finns nu på youtube!
Filmen är klippt av Sofia Häyhtiö. Ta tillfället i akt och se kort-kortfilmen #höross! från Asylkommissionens hearing i november. Lyssna på dr Louise Dane, knuten till Barnrättscentrum vid #SU: Vad betyder barnkonventionen? Docent Torun Elsrud talar om de många avslagens tyranni och juriststudenten @Anders Roos om tolkningen av begreppet “viljeyttring” vid tillämpning av gymnasielagen. Ett viktigt arbete för kommissionen presenterades också på webbinariet, av studenter vid #LiU och #MaU, som gjort en #forskningsöversikt. Särskilt tack till er, Josefin Åström, Alva Nissen, Hammam Skaik och Linnea Roslund Gustavsson för ett fantastiskt arbete. Forskningsöversikten kommer att få en mer genomgripande presentation senare i vår. Den är viktig för att vi ska kunna dra slutsatser i Asylkommissionen på basis av tidigare studier och rapporter.
Läs om Asylkommissionen, nu även på engelska!
Posted in Allmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *