Asylkommissionen publicerar skuggdirektiv

Lagom till den internationella flyktingdagen publicerade Asylkommissionen skuggdirektiv till den parlamentariska kommittén om Sveriges framtida migrationspolitik. Kommittén tillsattes av regeringen för ett år sedan.
Vilka frågor borde kommittén utreda? Vad vet vi redan idag om migrationspolitiken effekter om vi beaktar tidigare forskning och asylsökandes erfarenheter av att ha sökt skydd i Sverige? Dessa frågor var utgångspunkten i arbetet med ett skuggdirektiv. Arbetet påbörjades efter Asylkommissionens möte i mars, då vi diskuterade hur vi skulle kunna bidra med relevant kunskap till den pågående offentliga debatten.
Asylkommissionens styrgrupp utsåg en liten grupp att arbeta med texten – Anna Lundberg, Sanna Vestin och Tilda Pontén. Texten har sedan gått ut på en sorts remiss till kommissionärer och andra personer som har djupgående sakkunskaper om migrationspolitiken. Vi fick in mer än 100 synpunkter och/eller referenser. Resultatet blev det omfattande dokument som ni kan läsa här. och som nu har skickats både till regeringen och till den parlamentariska kommittén.
Ett viktigt syfte med Asylkommissionens direktiv är att peka på all kunskap som finns idag, inte bara om vilka konsekvenser de senaste årens åtstramningspolitik har fått utan också  goda exempel på hur Sverige kan vara ett föregångsland i Europa på detta politikområde och hur viktig invandring till Sverige varit för landets välfärd.
Andra områden vi lyfter i direktivet är rättighetsperspektivet, inte minst familjens rätt, och att kommittén behöver skaffa sig kunskap om orsakerna till flykt och orsakerna till att människor inte kan eller vågar återvända.
0
Posted in Allmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *