Bloggens dagar är räknade

Postad i: Allmänt den 8 December, 2017 av Anna Valentinsson

Som ni sett har det varit låg aktivitet på CKS nyhetsblogg senaste månaderna och vi har beslutat att stänga den helt vid årsskiftet.
Vill du följa CKS verksamhet så hoppas vi att du går med i Facebook-gruppen Centrum för kommunstrategiska studier och följer oss på Twitter under CKS_LiU.

Frågor? Kontakta då anna.valentinsson@liu.se, kommunikatör.


 


Nytt nummer av CKS Nyhetsbrev ute nu

Postad i: Allmänt den 2 June, 2017 av Anna Valentinsson

Framsidan på CKS Nyhetsbrev nummer 2 2017.

Framsidan på CKS Nyhetsbrev nummer 2 2017.

Här kommer ett nytt nummer av CKS Nyhetsbrev. Läs bland annat om:
• Martin Klinthäll blir ny föreståndare för CKS vid halvårsskiftet.
• Josefina Syssner summerar fem år som föreståndare.
• CKS är en internationell forskningsmiljö med gästforskare från andra länder.

CKS Nyhetsbrev

#LiU


 

Taggar:  - Kerstin Johansson ny koordinator

Postad i: Allmänt den 24 May, 2017 av Anna Valentinsson

CKS-forskaren Kerstin Johansson kommer att vara koordinator för det nya samverkansavtalet mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun för de kommande tre åren. Universitetet har ett antal strategiska samarbetspartners, däribland Norrköpings kommun och Linköpings kommun.
Avtalet är främst ett kunskapsutbyte för att stärka forskning, utbildning och verksamhetsutveckling. Samverkan mellan LiU och Norrköping omfattar tre huvudområden: bildning, hållbar tillväxt och välfärd.


 


Så kan lokal utveckling skapas

Postad i: forskning, Lokal utveckling och samhällsplanering, Publikationer den 22 May, 2017 av Anna Valentinsson

Att skapa lokal attraktionskraft har blivit en allt viktigare fråga för svenska kommuner. Men hur går det egentligen till?

Det handlar CKS-rapporten ”Att stärka den lokala attraktionskraften” av Albin Olausson och Josefina Syssner. Syftet med denna rapport är att bidra med en ökad förståelse för hur svenska kommuner arbetar med lokal utveckling. Klicka på länken för att komma till fulltextversionen.

Omslag "Att stärka den lokala attraktionskraften".

Omslag “Att stärka den lokala attraktionskraften”.


 

Taggar:  -  - Civilsamhället en viktig och kompletterande aktör till äldreomsorgen

Postad i: forskning, Lokal ledning styrning och organisering, Seminarier, Socialtjänst, Välfärd den 11 May, 2017 av Anna Valentinsson

Marianne Abramsson, docent vid ASC

Marianne Abramsson, docent på avdelningen Åldrande och social förändring (ASC), vid Linköpings universitet, talade på seminariet i Valdemarsvik.

I ett Sverige som står inför stora demografiska förändringar med en åldrande befolkning kommer civilsamhället bli allt viktigare, särskilt om staten och kommunerna inte själva kommer att ha råd med all omsorg. Detta diskuterades under vårens sista CKS-seminarium.

Torsdagen den fjärde maj stod Valdemarsvik som värd för den tredje och sista av vårens CKS-seminarier på temat ”Välfärd för alla”. Denna gång presenterade Marianne Abramsson, docent i kulturgeografi, sin forskning om hur det är att åldras på landsbygden. Abramsson sitter till vardags på avdelningen Åldrande och social förändring (ASC), vid Linköpings universitet, och avdelningen har, som Abrahamsson själv vill förklara det, stort lokalt intresse och strävar efter att göra mycket egna fältstudier där de åker ut till de äldre. Avdelningen har samhällsvetenskaplig inriktning till skillnad från de flesta andra institutioner som forskar om åldrande i Sverige, där fokus i huvudsak ligger på medicin. Det gör ASC:s forskning tämligen unik.

Åldrande befolkning utmaning för många kommuner

Marianne Abramsson började med en nulägesbeskrivning. Idag blir de äldre allt fler och ännu fler blir väldigt gamla. Det ökar behovet av stöd och resurser för en större del av befolkningen, samtidigt som färre arbetar och betalar skatt. Abramssons studier har haft för avsikt att undersöka hur boende och åldrande ser ut på landsbygden med syftet att öka kunskaperna om detta ur ett bredare perspektiv. Landsbygdsaspekten blir intressant då det är svårare att få till byggen av äldreomsorgsplatser på landet och då valfrihetsreformen inte fungerar eftersom antalet välfärdsaktörer är så pass litet jämfört med utbudet i storstäderna.

Positiv social kontroll på landsbygden

Abramsson betonar dock att många äldre upplever åldrandet på landsbygden positivt, dels att det är korta avstånd till affärer och vårdcentraler, dels att de äldre, i större utsträckning än i större städer, har någon typ av relation med vård- och hemtjänstpersonal. Abramsson menar också att bristen på valfrihet för till exempel vårdboenden inte är ett stort problem sett utifrån de äldres synpunkter. Detta eftersom valet av vårdboende kan medföra stressproblematik för de äldre framförallt eftersom man inte vet var man får möjlighet att bo.

Valdemarsviks kommunchef Monika Hallberg beskrev inledningsvis Valdemarsvik som en kommun som redan idag står inför problem som många andra svenska kommuner snart förväntas stå inför: en åldrande befolkning där en större andel av befolkningen kommer vara äldre och inte i arbetsför ålder . Hallberg är dock positiv inför framtiden. Kommunen genomför just nu en förstudie tillsammans med Region Östergötland för att samverka beträffande äldreomsorgen och kommunen har även satsat mycket på hemrehabilitering för att minska efterfrågan på kommunala äldreomsorgsplatser.

Ideella föreningar ger pensionärerna guldkant

Abramssons forskning visar att det ideella föreningslivet är viktigt för äldre på landsbygden och att ideella föreningar kompletterar kommunernas service på flera olika sätt. Dels sätter pensionärsföreningar guldkant i tillvaron för pensionärerna med till exempel vardagsaktiviteter, dels fungerar kyrkan som ett ”varningssystem” som i samverkan med kommuner kan identifiera äldre som är i behov av stöd eller närvaro. Kommunerna har inte finansiella möjligheter att erbjuda den typ av service som de ideella föreningarna bidrar med, det är därför viktigt, enligt Abramsson, att kommuner aktivt samverkar och bistår civilsamhället så att de ideella föreningarna kan fortsätta verka på landsbygden. Antalet aktiva inom ideella föreningar minskar inte, men Abramssons studier visar att antalet medlemmar minskar då befolkningen minskar .

Abramsson problematiserar också relationen mellan kommun och civilsamhälle: vilka krav kan kommuner ställa på ideella föreningar? Och bör kommunen ställa krav på ideella föreningar? Det som är säkert är att kommuner aktivt bör samverka med civilsamhället för att säkerställa en långsiktighet i de ideella verksamheterna, för de äldres bästa men också för kommunens finanser.

Text: Jimmy Olofsson och Oskar Sjöberg, praktiserande masterstudenter på CKS

Läs mer: om de andra seminarierna i serien och ta del av Marianne Abramssons presentation.

kaffemingel3 Monika-Hallberg-KC-Valdemarsvik kaffemingel2 kaffemingel

 


 

Taggar:  -  -  -  -  - CKS nyhetsblogg

På CKS nyhetsblogg skriver CKS medarbetare om vad som är på gång kring CKS verksamhet och intresseområden.


Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat om

boxholm CKS CKS Lärande Forskningsprojekt forskningsrapport Gissur Ó Erlingsson Josefina Syssner Kerstin Johansson kommundagen kommuner kommunforskning Kultur kunskap politik samhällsplanering Seminarium Välfärd

Arkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.CKS nyhetsblogg drivs av WordPress