Programvara för 3D-design: Onshape

Onshape Print screen

Onshape Print screen

I det här projektet, att designa en knapp, har jag kikat på två typer av programvara. Det första heter Onshape och är ett onlinebaserat CAD-program. Det är gratis och molnbaserat och finns även som app till Android/iOS. Frågan är om CAD är överkurs eller om det är bra att nosa på redan i ett sånt här projekt?

Posted in 3D och additiv design and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *