Spela in pedagogisk film och bryt den fjärde väggen

Inom film och teater finns ett begrepp som kallas för ”den fjärde väggen”, som innebär att det finns en osynlig gräns mellan aktörerna och publiken. Man låtsas alltså som att publiken inte existerar eftersom det skulle bryta illusionen av den historia som berättas.

Men för dig som spelar in film för undervisning är situationen omvänd. Du behöver i stället skapa illusionen av att du talar till studenterna, trots att du spelar in föreläsningen i din ensamhet. Utmaningen är alltså att ta sig igenom den fjärde väggen – att få studenten som tittar att känna sig sedd, som att det är just hen du talar med.

Ordval: du, jag och vi

När du föreläser i sal så talar du till studenterna som grupp, som ”ni”. Men när studenterna tar del av din inspelade föreläsning så är de mer sannolikt ensamma framför skärmen. Det ger dig möjlighet till ett mer personligt tilltal, som att du har en dialog med mottagaren. Ett enkelt knep som gör stor skillnad är att säga du, jag och vi, i stället för ni eller man.

Visa engagemang för ämnet och studenterna

Forskning om multimedia i undervisning visar att vi lär oss bättre om information presenteras av en vänlig röst än en som låter uttråkad, trots att faktainnehållet är detsamma (Richard E. Mayer, 2020).

Formulera först för dig själv varför du tycker att ämnet är intressant och varför studenten (din framtida kollega) behöver kunskapen. Se därefter till att det framgår i din presentation. Tänk på att det inte bara är vad du säger som räknas, utan också hur du säger det. Använd din röst med variation beroende på vad som är särskilt viktigt, roligt, överraskande eller bekymmersamt.

Sätt filmen i sitt sammanhang

Relatera innehållet till sådant som bearbetats tidigare under utbildningen, berätta vilket kursmål innehållet hör till och visa på varför det är relevant för studentens kommande yrkesliv. Var tydlig med hur filmen passar in i utbildningen helt enkelt. Det ger din film en klar fördel jämfört med videos på samma ämne som studenten kan söka fram på Youtube.

Tala ur din synvinkel

I filmens fyrkantiga format är det lätt att tappa bort sig själv och bara fokusera på rena fakta. Men det som gör din föreläsning intressant är att den ger studenten inblick i materialet ur din synvinkel. Genom att problematisera, ge exempel, använda liknelser och berätta om egna erfarenheter kan du väcka studentens intresse.

Rikta dig till kameran

Om du ska vara i bild bör du placera kameran framför dig i ögonhöjd så att ditt ansikte är väl synligt och du kan ta ögonkontakt med mottagaren.

Försök använda motsvarande minspel och gester som du skulle göra i ett samtal med någon. Om du tycker det underlättar kan du tejpa upp en fotografi på någon du gillar bredvid kameran och låtas att det är till hen du talar.

Spela in med en kollega

Känns det svårt att arbeta upp entusiasm inför att föreläsa för en webbkamera? Slå dig då ihop med en kollega och spela in filmen tillsammans. Det behöver inte vara mer tekniskt avancerat än att koppla upp till ett samtal i Zoom eller Teams och aktivera inspelning.

Bestäm vem som ska ha vilken roll. Även om ni båda undervisar i ämnet så blir samtalet mer dynamiskt om bara en av er tar rollen som expert. Den andre intar rollen som mottagare som lyssnar aktivt och ställer frågor ur studentens perspektiv.

Lisam-snack med Mikael

Det här är andra avsnittet i en serie Lisam-snack.

Jag som har spelat in dessa intervjuer heter Stina, jobbar som IT-utbildare och håller kurser i Lisam. Jag tycker att Lisams kursrum har stor potential, men att den kan vara svår att upptäcka på egen hand. Bland annat eftersom att vi har så lite insyn i varandras kursrum. Därför skickade jag ut en förfrågan till några Didacticum-kollegor om jag kan få göra ett studiebesök i deras kursrum.

Den här gången har jag träffat Mikael Axin som undervisar inom maskinelement, produktutveckling och hydraulik. I vårt samtal berättar Mikael om hur han använder Lisam för att hantera kursens informationsflöde, så att studenterna har koll på det de behöver vid rätt tidpunkt.

Då Mikael är lite utav en expert på Lisams Test-funktion så passade jag såklart även på att ställa frågor om det. Han använder test för att utmana studenterna att ta sina kunskaper till nästa nivå, så att de kommer väl pålästa inför både laborationstillfällen och examinationen. Men hur motiverar man studenterna att göra den extra ansträngningen?

Relaterade verktygsguider

Hybridarbetsplatsen – hur kommer den se ut?

collage olika arbetsplatser

Hybridarbetsplatsen – människan, tekniken och platsen

 

Ett begrepp som ligger nära det som är kopplat till utbildningsbegreppet hyflex (hybrid-flexible) är det som rör den faktiska arbetsplatsen. Platsen där du som medarbetare förväntas utföra dina arbetsuppgifter – oavsett om det är studier, undervisning, administration eller samarbeten med andra medarbetare. Det har innan pandemin pratats om flexibilitet i samma andetag som arbetsplats, men det begrepp som tagit över alltmer i diskussionerna om framtidens arbetsplats är hybridarbetsplatsen (hybrid workplace). Möjligheten att arbeta hemifrån i kombination med någon typ av kontorsmiljö – men frågan är hur vi utformar detta på ett hållbart sätt?

För egen del har inställningen till hemmakontoret förändrats över tid. I början var det relativt enkelt – alla med möjlighet skulle jobba hemifrån. Det var svårt att tänka sig vad det där maratonloppet Tegnell pratade om skulle innebära tidsmässigt och nej – 18 månader hade jag inte riktigt kunnat greppa om den tidsangivelsen kommunicerats från början. Nu har direktiven börjat luckras upp, det finns mer utrymme för olika lösningar – men det ställer också högre krav på ledarskap, samarbete och medarbetarskap. Trots en rätt etablerad it-verktygslåda som är gemensam på LiU har vi på gruppnivå löst våra arbetsuppgifter på olika sätt. Vi är präglade av så många olika arbetskulturer och rutiner. Alla har inte en självklar mängdträning i verktygen, alla har inte stannat upp och funderat över vad vi tar med oss in i nästa fas – fokus för en del är snarare att gå tillbaka till det normala. Vad nu det är? Det har inte heller varit självklart hur en ska skapa en tydlig vi-känsla digitalt, det där viktiga sociala fluffet som behövs för att skapa en känsla av sammanhang som är viktigt för ens motivation.

En varsam tillbakagång

Vad ska vi tänka på inför övergången till hybridarbetsplatsen? Mitt första tips är att stötta de sociala processerna – oavsett om det sker digitalt eller på en fysisk plats – med en successiv, något varsam tillbakagång. Jag ska erkänna att hemmakontoret gjort åtminstone mig mer än lovligt ringrostig på det där med mellanmänsklig kommunikation, när det inte är en skärm emellan.

18 månaders kompensation för detta har satt sina spår:

Hjälp en människa! Är det 2 meters avstånd?…Oj, va, talar jag för högt…snabbt?  Har hen en UNDERKROPP också?

JA, äntligen en människa, men hur…småpratar man? Nu har jag stirrat lite väl intensivt på min kollega en stund och fasen vad gör en egentligen med sina händer nu när handrörelserna syns?

…kanske att mjukisbyxorna jag tog på mig idag är lite väl sladdriga, när nu andra får se dem?

Hemmakontoret har skapat nya (o)vanor och vi behöver ha lite extra tålamod med varandra när detta krockar. Just detta är väl förhoppningsvis en övergående fas, men behöver hanteras för att förebygga den friktion som ändå kommer av förväntningarna som byggts upp. Förväntningar som kommer från både dem som blomstrat och dem som vissnat under den här perioden. Nu är frågorna många kring hur det ska bli framöver och hur det ska bli bra både för medarbetare, ledare, arbetsgivare. Och hur vi gör nu kommer vara avgörande för dem som ska förse våra arbetsplatser med teknik, inredning, lokaler, se över arbetsmiljön m.m.

Vad behövs för att det ska bli så bra som möjligt?

Några inledande tankar att börja med och diskutera med andra.

  • Utgå inte från att på plats är den rådande normen – det är mer sannolikt att hybrid blir norm för utveckling av arbetsuppgifter, aktiviteter och samarbetsformer framöver. Och fundera över vad platsen kan innebära – kan det vara utomhus? I promenadformat?
  • Oavsett var en medarbetare befinner sig behövs kontinuerliga sociala aktiviteter för att skapa en tydlig vi-känsla. En hybrid-afterwork? En helt digital fika? Brädspelskväll på plats?
  • Grundläggande it-utrustning i hemmet och i den kontorsmiljö medarbetaren förväntas närvara i under majoriteten av sin arbetstid.
  • Självledarskap och struktur – förmågan till detta har verkligen satts på prov och det kan vara nyttigt att sätta ord på hur detta funkar på teamnivå för att skapa ökad förståelse och tillit till varandra även framöver. En av de svåraste delarna (som jag upplever det) är att ha ett gott självledarskap i det som rör mitt eget mående – jag blir lätt stillasittande, ingen annan än jag själv blir ju drabbad. Teamets diskussioner om självledarskap och struktur kan vara hjälp till dem som känner sig osäkra och kan behöva stöd i att utveckla detta ännu mer.
  • Samarbeta – men inte bara live via ett synkront möte, det finns fortfarande en hårt rotad möteskultur som vi nu bara flyttat rakt ut på nätet. Vad är syftet med möten och hur kan vi göra dem konstruktiva och meningsfulla? Hur skapar vi ett bra asynkront samarbetsklimat?
  • Inkludering – i vilka konstellationer förväntas medarbetare delta och i vilka format blir det bäst uppslutning? Det har varit intressant att se hur en del konferenser och nätverk har blivit mer tillgängliga och därmed mer heterogena i sin sammansättning. Fler röster har en chans att komma till tals – både nationellt och internationellt. Det kan vara bra att ha i åtanke när det är möten med personer från olika verksamheter.

Att utgå från dessa punkter och samtidigt se över arbetsuppgifternas karaktär ger ett bättre utgångsläge för ett medarbetardrivet samtal kring framtidens arbetsplats. Tech-industrin hoppar jämfota av glädje över alla möjligheter till tekniska lösningar – men det är enklare att se möjligheterna med tekniken om grunderna kring medarbetarskap, samarbete och ledarskap är hyfsat diskuterade först.

Mina tankar har väckts och stimulerats till reflektion ur följande källor:

KI:s portal och rapport om Hybridarbetsplatsen

How to navigate the postpandemic workplace https://www.nytimes.com/2021/04/24/business/dealbook/hybrid-workplace-guide.html

Bättre möten – finns en bra serie med filmer och metodmaterial: https://battremoten.suntarbetsliv.se/

Digi-ronden (digital arbetsmiljö) https://www.youtube.com/playlist?list=PLrRTihd39h0okZnNLYReLIBxjDbNqXM8c

Bilder ur collaget: ConvertKit, Maxime och Leon via Unsplash