Poddtips: Högskolepedagogisk spaning och Ämbetet

Sen tidigare finns ett par avsnitt under namnen Högskolepedagogisk spaning som du hittar på Spotify. Det är avsnitt som spelats in i samverkan mellan flera svenska lärosäten.

Nu har även UKÄ startat en podd, Ämbetet som lanseras som en podd om högre utbildning. UKÄ är den myndighet som kvalitetsgranskar svensk, högre utbildning. Första avsnittet handlar om mikromeriter:

Den högskolepedagogiska skärgården

Att arbeta med högskolepedagogik är en säregen gren inom pedagogikens värld som påverkas av både inre och yttre omständigheter, kulturella normer och vetenskapliga discipliners logik. Addera gärna professionsidentitet och studenters behov och önskemål – så är den komplexa kartan någorlunda ritad. Och ja – det finns faktiskt just det, en karta skapad 2011 som på många sätt illustrerar det akademiska lärarskapet och den forskning som bedrivs inom området högskolepedagogik. Den har för mig, blivit mer begriplig för varje år jag kommit att jobba med att undervisa lärare som ska undervisa studenter.

Kartan från 2011

I den andra kartan har den högskolepedagogiska skärgården vidgats ännu mer – och inkluderar två professorer från Göteborg: Roger Säljö och Ference Marton. Den verkar även gestalta både dystopi och inkluderingstankar, men här finns även det som rör klimatfrågor och det som går under begreppet transformativt lärande: lärande för att kritiskt reflektera över egna föreställningar och möjliggöra förändring. Jag hoppas innerligt att jag inte ska hamna i cynikernas hav bara.

Kartan från 2021

MacFarlanes map 2, 2021 CC BY -NC-ND

Båda kartorna kommer från artiklar av MacFarlane, varav den senaste går att läsa här A voyage around the ideological islands of higher education research, (Higher Education Research & Development, vol  41, 2022).

Spaning #4: Utbildning för alla – Ny rapport från SFS: Särskilt pedagogiskt stöd – en kartläggning av lärosätenas insatser

Omslagsbild rapport

I slutet av januari släppte SFS (Sveriges förenade studentkårer) en rapport gällande den granskning som genomförts av det pedagogiska stöd som finns (eller inte finns…) vid 43 lärosäten i Sverige. En av deras förslag för att förbättra situationen är att kompetensutveckla lärarna – något som ingår i våra högskolepedagogiska kurser, men vi täcker långt ifrån alla aspekter så vi har en del kvar att göra.

Här finner du rapporten i sin helhet via SFS hemsida.

Spaning #3: Utbildning för alla – Konferens och nätverkstips!

Include är ett nätverk där ett flertal svenska lärosäten är medlemmar för att dela med sig av kunskap och erfarenheter som rör breddad rekrytering och breddat deltagande inom högre utbildning.

I slutet av april – 26-28/4 – arrangeras en konferens: “Konferensens tema är IN-UNDER-UT och de bidrag som presenteras följer studentens väg genom högre utbildning.” (läs mer på eventets bokningssida.)

Med anledning av att jag lyfter nätverket Include är det även värt att nämna ett nätverk som finns som subnätverk till ITHU (IT inom högre utbildning) – Subnätverket för Tillgänglighet. Detta subnätverk har sitt ursprung i ett växande intresse för tillgänglighetsfrågor i digitala lärmiljöer – och vi ses med jämna mellanrum och berättar om erfarenheter och delar med oss. Mycket är återkommande frågor som många av oss brottas med, men det brukar vara värdefullt och ge nya idéer och grund för ökad samverkan även mellan olika lärosäten.

 

Spaning #2: Utbildning för alla – resurser för akademisk litteracitet

MOOC:s från MDU

Under hösten upptäckte jag två stycken öppna kurser som MDU tagit fram, den ena Språka på akademiska skrev jag om i Lucka #2: Jag är inte dum, bara förvirrad – om akademisk litteracitet, den andra är också väl värd att tipsa om – Att studera på högskolan, som också finns som bok av Marina Bergman. Jag hoppas – i och med att kurserna är öppna och släppta med creative commons-licens, att dessa kan användas av fler. Det svåra är väl att få till det, att kanske starta en studiegrupp, så att det verkligen blir av att studenterna tar del av materialet så som det är tänkt.

Konferens-tips

Konferens: Litteracitet och lärande i högre utbildning 26–27 september 2023