Vill du möta en tvättbjörn i Zoom?

Kameran av eller på i Zoom? Det har varit ett av de stora samtalsämnena under pandemin. Särskilt bland lärare som är trötta på att bara möta studenterna som svarta rutor.

Nu har Zoom släppt en ny funktion; möjligheten att delta i videomötet som en avatar. Alltså ett gulligt djur som gör samma huvudrörelser och ansiktsuttryck som deltagaren. Tyvärr kan avataren inte göra rörelser med armar och händer.

Kan den här sortens teknik vara en god kompromiss mellan studenten som inte vill visa sig i bild och läraren som inte vill föreläsa inför svarta rutor? Hur skulle du själv reagera om du möttes av studenter i skepnad av katter, kaniner och tvättbjörnar vid ditt nästa Zoom-seminarium?

En animerad tvättbjörn i ett Zoom-möte.

Du som har Zoom version 5.10 eller högre kan testa redan idag. Klicka på pilen bredvid kamerasymbolen nere till vänster i mötesfönstret och gå in på Choose Virtual Background. Under fliken Avatar kan du välja vilket djur du vill vara. Klicka på alternativet None om du ångrar dig och bara vill vara dig själv igen.

I vilket format tänker du?

I somras snubblade jag över följande Youtube-klipp om Afantasi (på engelska Aphantasia). Att ha Afantasi innebär att man inte kan frambringa bilder i sitt inre.

Undrar du om du har Afantasi? Prova i så fall att göra följande experiment:

Stäng ögonen och tänk på ett äpple. Kan du se det? Har det en viss färg? Kan du se några särskilda detaljer?

Om du inte alls kan se något i ditt inre så har du Afantasi, likt ca 1% av en befolkning. Även personer utan Afantasi kan ha skiftande förmåga att måla upp inre bilder. För en del är den inre bilden lite suddig och för andra upplevs den lika levande och detaljrikt som om man såg den framför sig i verkligheten.

Något som också skiljer mellan individer är huruvida vi har en inre monolog. Alltså om vi formulerar våra tankar i ord, och om vi i så fall tänker i enstaka ord eller i fullständiga meningar.

Vad jag tycker är intressant, är att vi tänker på olika sätt utan att ens vara medvetna om det. Det är lätt att tro att alla har ungefär samma format på sina tankar. Men hur vi tänker borde ha inverkan på vårt känsloliv, vårt sätt att kommunicera och förstå varandra. Det kan vara bra att påminna sig om i kontakten med kollegor och studenter, om inte annat än för att ha mer förståelse när det blir missförstånd.

Jag har vid några tillfällen bett vänner och familjemedlemmar beskriva hur de tänker, och det är väldigt intressant att höra vad de svarar. Mitt primära sätt att tänka är förresten i monolog-format, jag “hör” min egen röst tala till mig. Jag har dessutom ganska bra förmåga att tänka i bilder.

I vilket format tänker du? Svara gärna med en kommentar!

Välkommen att delta på Pedagogikdagen 16 mars

Syftet med Pedagogikdagen vid LiU är att erbjuda LiUs undervisande personal en mötesplats för erfarenhetsutbyte och inspiration. Vid denna dag presenteras utvecklingsprojekt som fått ekonomiskt stöd från Didacticum, men här erbjuds också undervisande kollegor att presentera det egna utvecklingsarbetet samt väcka diskussion kring olika frågor som har med högskolepedagogik och -didaktik att göra.

Pedagogikdagen 2022 fokuserar på flera aktuella utmaningar:

Hybridundervisning

För det första är det ofrånkomligt att fånga upp någonting som har att göra med pandemin och distansläget och här väljer vi att försöka titta framåt, dvs. vad är det nya normala när det gäller undervisning och lärande på högskolan. Detta innebär både campusförlagd undervisning och distans.

Lärande

Vi vill inte enbart fokusera kring distansläget och dess implikationer utan även fortsätta att uppmärksamma utvecklingen av lärandet, vår mest centrala uppgift.

Studentaktivering

Aktivering av studenter har kommit att bli ett honnörsord i t ex bedömningskontexter. Man kan nästan säga att det har blivit obligatoriskt att nämna aktivering. Men vad innebär aktiveringen av studenter? Och betyder det att de förut har varit inaktiva? Eller är aktivering ett paraplybegrepp för den undervisning som anses ha hög kvalitet?

 

Pedagogikdagen äger rum 16 mars 2022. Sista anmälningsdag är 10 mars. För program se https://liu.se/forskning/pedagogikdagen-2022

Foto av Vanessa Garcia från Pexels

Lucka 23: När gjorde du senast ingenting?

Sedan smartphonen blev var mans egendom behöver vi sällan vara uttråkade längre. När vi har “dödtid”, i t.ex. ett väntrum eller på bussen, så tar de flesta av oss fram mobilen så att vi kan låta oss bli underhållna av något av alla sociala-medier-flöden. Idén att göra ingenting känns lite obehaglig – att låta tankarna vandra och kanske råka börja fundera på något jobbigt minne eller huruvida vi egentligen trivs i tillvaron. Men att låta sig själv tänka sina egna tankar är viktigt för vårt välmående, för att kunna vara kreativ och för förmågan att göra aktiva val.

 

Lucka 20: Vilket är ditt pedagogiska nyårslöfte?

Snart är det dags att sammanfatta det gångna året och ta steget in i det nya. Om du ännu inte har bestämt dig för nyårslöfte så kommer här några idéer samt hur vi på Didacticum kan stötta dig som är LiU-anställd att hålla det.

Börja undervisa

Är 2022 året som du för första gången ska ta steget in i föreläsningssalen? Anmäl dig till två halvdagar med Didacticum om Att börja undervisa. Kursen ges online och finns på både svenska och engelska.

 

Bli mer strukturerad

IT-utbildarnas strukturera-kurs där du får lära dig arbetsmetoder och verktyg för ett mer strukturerat arbete (och liv).

 

Utforma min kurs att vara mer inkluderande för en heterogen studentgrupp

Inspireras av Lina Roth, som driver en populär distanskurs om Hästens sinnen och beteende. Med tydlighet, god gemenskap och flexibilitet kan studenter med skiftande studievana och livssituation läsa kursen med goda resultat.

 

Minska förbrukningen av papper

Ersätt tentan som vanligen skrivs på papper med en digital examination i WISEflow. Kontakta didacticum@liu.se för att med stöd av en pedagogisk utvecklare påbörja arbetet kring digital examination.

 

Respektera upphovsrätten

Som undervisande på ett universitet finns goda möjligheter att hitta bra illustrationer till dina presentationer, utan att “låna bilder från Google”. Ta del av självstudieguiden Hitta bilder att använda – med gott samvete.

 

Visa för kollegorna att jag uppskattar dem

Skicka Beröm i Teams, antingen direkt till en person i chatten eller synligt för hela arbetsgruppen i ett Team.

 

Tillgänglighetsanpassa det jag publicerar på Lisam

Säkerställ att det du publicerar i kursrummet kan läsas eller lyssnas på av alla studenter oavsett funktionsvariation. Ta del av IT-utbildarnas självstudieguider om tillgänglighet.

 

Dela med mig av kunskap och erfarenheter

Har du provat något nytt, eller gör du något bra som fler borde ta efter? Ta chansen att dela med dig av det på Pedagogikdagen 2022 som går av stapeln den 16 mars. Årets tema är Hybridundervisning, lärande och studentaktivering, och sista dag att anmäla sitt bidrag är den 14 januari.

 

Bli bättre på att be om hjälp

Vi finns här för dig. Du som behöver stöd eller vill diskutera frågor som rör undervisning och lärande kan boka ett möte med en av Didacticums pedagogiska utvecklare. Du som har frågor rörande digitala verktyg är välkommen till IT-utbildarnas drop-in.