Förberedelserna är igång inför enkätstudie i Skäggetorp om digital hållbarhet

Sverige strävar efter att vara ledande inom digitalisering. När offentlig sektor digitaliseras alltmer förändras förväntningarna på vad invånare måste kunna för att delta i demokratin och samhället. Digital tillgång och kompetens blir förutsättningar för deltagande. Men tillgång, kompetens och användningen ser dock olika ut för invånare. Deltagandet i enkätundersökningar är dessutom lägre i socioekonomiskt utsatta områden. För att öka svarsfrekvens och legitimitet för enkätundersökningar som handlar om demokratiskt deltagande har Peter Esaiasson, professor i statsvetenskap, utvecklat en metod. Den går kort ut på att forskare kontaktar respondenter i bostadsområdet genom att knacka dörr och röra sig på relevanta ytor.

Inom projektet Ett digitalt hållbart samhälle för alla kommer vi att genomföra en pilotstudie med dörrknackningsmetoden som syftar till att studera digital hållbarhet i förorten Skäggetorp. Respondenterna kommer att kunna besvarar enkäten på flera olika språk, och i forskargruppen kommer det att finnas personer som utöver svenska talar arabiska, bosniska, somaliska, persiska, och kurdiska. Invånare som medverkar som respondent i enkäten får en symbolisk ersättning om 100 kr i en lokal matbutik.

En viktig del av förberedelserna är att studien förankras hos lokala organisationer och aktörer. Därför har vi träffat representanter från allt från bostadsbolag, vårdcentral, medborgarkontoret Kontakt Linköping, religiösa och etniska föreningar, till Agora som är en kreativ mötesplats i området, samt Vårt Nygård som är familjestöd. Nu fortsätter förberedelserna för att snart kunna börja genomföra enkätstudien i området.

För att läsa mer om Agora, kika här: https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/kultur/agora/ Agora erbjuder bland annat workshops i programmering och digitalt skapande.

/Ahmed Kaharevic

Posted in Allmän and tagged , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *