Forskardag på Kungliga biblioteket

I Sverige ska rättssäker effektivisering göras via digitalisering. Det är viktigt att medborgarna känner tillit till den utvecklingen och är inkluderade.
Regeringen vill främja digital kompetens hos allmänheten via biblioteken. Kungliga biblioteket leder projektet Digitalt först med användaren i fokus under perioden 2018-2020. Det innebär att bibliotekens medarbetare utbildas för att i sin tur kunna stötta de många medborgare som söker sig till biblioteket med frågor om e-verktyg och e-tjänster.
Flera forskargrupper följer projektet. Fredagen den 25 oktober träffades forskare och bibliotekschefer. Från Linköpings universitet deltog Elin Wihlborg och Cecilia Nordqvist. De berättade om hur ledning och styrning av kommunernas digitalisering påverkar hur biblioteken kan stötta sina besökare i deras frågor om digitalisering. Till exempel har kommuner skilda förutsättningar att stöta sina verksamheter i digitaliseringsarbetet. Beslutsfattare har olika kompetens. Det är viktigt att beslutsfattare har tillräcklig kompetens för att kunna fatta bra beslut. Fel beslut kan undergräva medborgarnas förtroende för styrningen och på sikt hotar det demokratin. Presentationen finns i länken:

 

Posted in Allmän and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *