Civic tech och pitch om användning av e-tjänster

Civic tech är ett begrepp med många definitioner. Vinnova, myndigheten för innovation definierar civic tech som ökat förtroende mellan medborgare och offentlig sektor genom digitala tjänster. I slutet av november anordnade Civic Tech Sweden en samverkansträff för Vinnovas utlysning för just detta. Där deltog Adriana Groh, som är tysk koordinator för offentligt stöd till civic tech, och hon gav tips på hur en kan tänka kring civic tech projekt. Dessutom fick olika aktörer pitcha sina idéer. Vår forskargrupp presenterade ett problem, nämligen gapet mellan offentliga e-tjänster och invånares förutsättningar att använda dessa, och öppnade upp för samtal kring samverkan.

Trots att Sverige ofta lyfts fram som ledande inom digitalisering, ligger vi efter inom civic tech, menar Vinnova. Vinnovas utlysning syftar därför till att skapa projekt om gov tech och learn tech. Ledord för arbetet är öppen data och transparens inom offentlig sektor; och en målsättning att pågående och färdiga civic tech plattformars koder ska kunna användas av så många som möjligt.

  • För att se video med pitchen

https://www.youtube.com/watch?v=rHtBUxgi-MY

  • Civic Tech Swedens hemsida

https://civictech.se/

  • Din riksdag, ett exempel på en Civic tech tjänst

https://www.dinriksdag.se/

Ahmed Kaharevic

Posted in Allmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *