Texter från NATDID:s konferens FobasNT18

Postad i: NATDID den 5 July, 2019 av Gunnar

1 people like this post.

NATDID arrangerade förra året en konferens som heter Forum för forskningsbaserad NT-undervisning. Vi ville att den skulle vara en mötesplats för både lärare och forskare. Och det lyckades vi med, det var en ganska jämn fördelning mellan lärosäten och skolor. Nu har vi publicerat en bok med texter från deltagarna vid konferensen. Den går att ladda ned fritt från följande sida:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-158020

Det är faktiskt det tredje numret i vår skriftserie. De tidigare numren innehöll bidrag från konferensen Fyskonf16 som hölls i Lund respektive texter från den teknikdidaktiska forskningsmiljön vid LiU. Alla numren kan efter hand laddas ned från vår hemsida:

https://liu.se/artikel/natdids-skriftserie

0


 


Viktigt att förstå klimatet

Postad i: Allmän, Forskning, Lärande den 3 August, 2018 av Gunnar

0 people like this post.

Efter denna varma och torra sommar är det nog många som tänker på klimatförändringar och de effekter som det kan få. Även om enstaka väderhändelser inte går att säkert koppla till global uppvärmning så är en av de väntade effekterna en högre sannolikhet för extremt väder. På så sätt tycker jag att helhetsbilden av senare års väder är väldigt skrämmande. För att kunna göra något åt detta så är det viktigt med kunskap, något som jag skrivit ett par texter om på sistone.

Jag har skrivit om ett delvis positivt resultat från en studie av gymnasieelevers kunskap om klimatförändringar. Den visade att elever har en ganska god förmåga att se klimatet som ett system, något som krävs för att kunna förstå de komplexa sambanden som styr klimatet. Ett exempel är att om isar försvinner på grund av uppvärmning så kan det leda till att mer värme stannar i atmosfären eftersom mindre solstrålning kan reflekteras bort av jordens istäcken.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/elever-ser-inte-individens-roll-i-klimatforandringarna

En mindre positiv text som jag skrivit är ett inlägg i en debatt. Jag stötte på en debattartikel som vände sig emot förslag om minskat flygande, och hävdade att vi på bara sex år skulle kunna lösa klimatproblemet genom att plantera skog. För detta sa sig skribenten ha stöd i forskningen. Det lät lite underligt tyckte jag och började gräva. Det visade sig snart att det inte alls var detta som forskningsresultaten sa. Min replik ägnade jag helt enkelt åt att förklara vad forskningsstudien egentligen kom fram till:

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/bra-att-vara-sant-20737

Det är frustrerande att det är så lätt att nå ut brett med helt felaktiga påståenden utan att någon kollar det. Jag förstår att skribenten gjorde ett ärligt misstag vid sin tolkning av forskningsresultatet, men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att inte personen själv hajade till. Vilken värld lever man i om det verkar rimligt att den globala uppvärmningen skulle kunna vara överspelad redan 2024, om vi bara planterar träd? (Visserligen en väldigt stor mängd träd på en stor yta, vilket nog i sig skulle kräva oerhörda resurser och leda till konflikter.)

I ett svar på min replik skriver debattören att poängen med debattartikeln var “att klimatdebatten behöver de här exemplen på att konkreta lösningsidéer ständigt prövas och läggs till det större pusslet”, eftersom människor blir uppgivna om de tror att det redan är för sent att göra något eller att deras semesterresor är det största problemet. Jag ser visserligen inte riktigt logiken i att människor skulle bli uppgivna om de var övertygade om att de kunde göra stor skillnad genom att skära ned på semesterresorna. Det borde väl snarare göra dem hoppfulla och optimistiska. Men jag kan hålla med om att en allt för negativ bild kan leda till passivitet. Jag menar dock att det gäller minst lika mycket för den typen av överoptimistiska bilder som debattören förmedlar. Faktum är att hon i debattartikeln väldigt tydligt argumenterar för just passivitet eftersom “världen inte behöver räddas”, eller som hon uttrycker det i slutklämmen:

Liljestrand och andra världsförbättrare kan pusta ut, de kommer inte att behöver neka sig sina flygresor särskilt länge. Fotosyntesens förmåga att omvandla det farliga till något livsnödvändigt är så nära ett gudsbevis jag kan komma och Weizmanninstitutets forskning pekar på att världen inte behöver räddas. Lite hjälp på traven och den självläker snabbt. Det är en trösterik tanke under valåret då alarmister annars har tolkningsföreträde.

Även om det är jobbigt att alltid läsa om hur illa ställt det är så måste vi ju ändå förhålla oss till verkligheten. Och det kräver en respekt för problemets omfattning, och en förståelse för hur klimatet fungerar.

0


 


Skönt att avsluta saker

Postad i: Forskning den 24 March, 2017 av Gunnar

0 people like this post.

Många av de projekt vi akademiker håller på med är ganska långa. När de väl är klara känns det då extra bra tycker jag. Under senaste veckorna har flera av de projekt jag jobbar med blivit klara, och jag tänkte berätta om ett av dem här: En artikel som jag varit med och skrivit har blivit publicerad!

Den handlar om tekniklärares attityder till teknikämnet och att undervisa det. Huvudförfattaren är Charlotta Nordlöf som är forskarstuderande, och förutom mig så är Jonas Hallström medförfattare. Extra roligt är att det är Charlottas första artikel, så det är ett stort steg för henne som forskare! (Det är även min första artikel inom teknikdidaktik!)

I artikeln har vi analyserat enkäter från mer än tusen tekniklärare. Enkäten innehöll bland annat frågor om lärarnas inställning till ämnet och undervisning, och vi kunde visa att frågorna tillsammans avspeglade fyra olika dimensioner av attityd. Dessa var hur viktigt de tycker att teknikämnet är, hur bra förutsättningar de tycker att de har på sin skola för att undervisa teknik, hur trygga de känner sig i sin undervisning, samt hur viktig kursplanen är för deras arbete.

Den statistiska analysen visade också att det gick att se tre grupper av lärare som skiljde sig åt i attityder. En grupp hade positiv inställning överlag, medan en annan grupp hade lite mindre positiva eller till och med negativa attityder. Den tredje gruppen hade en blandning av attityder. De tyckte visserligen att teknikämnet som sådant och dess kursplan är viktiga. Men samtidigt kände de sig mindre trygga i sin undervisning, och upplevde att de inte hade så goda förutsättningar för teknikundervisning på sin skola.

Vi ville förstå det här resultatet lite djupare. Därför undersökte vi om det gick att förklara grupperingen av lärare med olika bakgrundsfaktorer kring lärarnas utbildning och skola. Resultatet visade att de viktigaste faktorerna var att vara legitimerad lärare i teknik och att ha genomgått fortbildning, samt att skolan har en undervisningsplan och ett specificerat antal undervisningstimmar för teknikämnet.

Det är spännande vad mycket som går att få ut av en enkät genom att gräva lite djupare!

Länk till artikeln:

Swedish technology teachers’ attitudes to their subject and its teaching

0


 


Lärande i grupp och tvåspråkighet i skolan – nytt på Skolverkets hemsida

Postad i: Forskning, Lärande den 6 February, 2017 av Gunnar

1 people like this post.

Jag har inte bloggat så mycket på ett tag. Det har varit fullt upp med allt möjligt, så jag har glömt bort det lite grann. Nu ska jag försöka ägna lite mer tid åt det ett tag – jag gillar ju egentligen den här möjligheten att skriva lite mer informellt. Och jag vet ju att det bara är ni som läser det så jag behöver ju inte känna för stor press.

Min forskningsbevakning för Skolverket fortsätter. Jag har skrivit två nya artiklar om svenska forskningsstudier, en från Linnéuniversitetet och en från Stockholms universitet.

Lärande i grupp är vanligt i skolan, och därför är det viktigt att forska om hur detta går till. Forskare från Linnéuniversitetet i Kalmar har undersökt hur attityder i gruppen påverkar hur gymnasieelever lär sig om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll:

Öppen attityd viktigt för lärande i grupp

Många elever är tvåspråkiga, och båda dessa språk är viktiga för dem när de lär sig i skolan. Detta ger möjligheter för deras lärande, men det kan också uppstå problem om de inte får stöd i att använda båda språken i skolan. Forskare från Stockholms universitet har undersökt hur elever använder sina två språk när de lär sig om kemi på högstadiet:

Båda språken viktiga för tvåspråkiga elevers lärande

0


 


Vem tar mest plats i skolan?

Postad i: Allmän den 13 October, 2016 av Gunnar

1 people like this post.

Min senaste text på Skolverkets forskningssida handlar om en studie som undersökte skillnader i hur mycket plats pojkar och flickor tar i skolans naturvetenskap. Resultatet visade att det, precis som för 30 år sedan, är pojkar som interagerar mest med läraren.

Forskningen ger en bild av läget men säger inte något om hur det kan förändras. Så vad ska lärare göra med den här kunskapen? Forskning kan vara användbar på olika sätt. Då det här gäller subtila mönster, som kan vara svåra att upptäcka själv, så kan resultat som dessa vara viktiga för att lärare ska bli medvetna om problematiken. 

Det är lätt att tro att ens eget klassrum är fritt från mönster som reproduceras på olika nivåer i samhället. När jag var doktorand gjorde jag en intressant övning i en kurs i genus och utbildning som jag gick. En annan person från kursen var med när jag undervisade på labb, och dokumenterade hur ofta jag interagerade med män respektive kvinnor. Bara detta att jag visste att jag blev observerad fick mig att bli uppmärksam på hur jag faktiskt bemöter personer. Nästa steg är förstås att använda den här medvetenheten till att försöka hitta strategier för att inte reproducera mönster som gör att män och kvinnor får olika erfarenheter av naturvetenskap. Men första steget är att bli uppmärksam på att det kan finnas ett problem, och där tror jag att forskning som den jag skrivit om är mycket viktig.

Läs om studien på Skolverkets hemsida:

Pojkar tar fortfarande mer plats än flickor i klassrummet

0


 


Dr Hösts blogg om visualisering och lärande

Gunnar Höst
Nyfiken på vad en lektor vid Linköpings universitet gör? Jag jobbar med allt från forskning och undervisning till populärvetenskap och forskningskommunikation. På bloggen berättar jag lite om vad som händer i mitt kontor i Visualiseringscenter C i Norrköping.

Sök i bloggen

Sidor

Kategorier

Mest bloggat omArkiv

MetadataDetta är en personlig webbsida och information framförd här representerar inte Linköpings universitet. Se även Policy för www-publicering vid Linköpings universitet.

This is a personal www page. Opinions expressed here do not represent the official views of Linköpings universitet. Please refer to Linköpings universitets wwwpolicy.Dr Hösts blogg om visualisering och lärande drivs av WordPress