Inspiration till pågående samarbete

Idag fick vi (Uni och Maria B) äran att presentera projektets resultat för ett varuägande företag och ett logistikföretag som jobbar tillsammans för en mer hållbar logistik. Jättekul att få höra synpunkter från båda företagen i samma forum och de resultat som togs upp mottogs väl. Förhoppningsvis kunde vi inspirera till nya idéer och vi är också tacksamma för input som gavs till projektet. Tack för idag, båda företagen!

Kvalitetsdagen

Kul att få berätta om projektet för åhörare på Kvalitetsdagen idag! Kvalitetsdagen anordnas av avdelningen Logistik- och kvalitetsutveckling, dit också LiU-forskarna i projektet hör hemma. Kundfokus är viktigt inom kvalitetsutveckling och kunderna är ju absolut i fokus när vi pratar om klimatsmarta leveransalternativ i e-handeln. Idag pratade Uni och Maria B om utmaningarna från e-handelsföretagens perspektiv.

Snack med Trafikanalys

I dagarna har Uni och Fredrik, vid två olika tillfällen, pratat med utredare på Trafikanalys kring klimatsmart e-handelsdistribution. Vi delade med oss av projektets resultat, som input till det regeringsuppdrag kring mer hållbara leveransval vid e-handel som givits Trafikanalys. Här gör Trafikanalys ett jätteviktigt arbete och från projektets sida ser vi fram emot rapporten i juni. Vi hoppas och tror att våra resultat kan vara en av flera viktiga pusselbitar för att i slutänden lyckas uppnå klimatsmart, eller hållbar, e-handelsdistribution.

 

Överlämningsträff

Idag var det dags för en avstämning med Apotek Hjärtat. Det var också en avslutande träff med vår kontaktperson Kaj Jones, som går vidare mot nya utmaningar. Stort tack för den här tiden, Kaj, och lycka till framöver! Från projektets sida ser vi fram emot fortsatt gott samarbete med Apotek Hjärtat, med Louise Blumenthal i spetsen.

Datainsamling och databearbetning i full gång

Under hösten har Uni och Maria B fortsatt att samla in empiri via intervjuer med flera företag. Förutom insikter från de som direkt jobbar med att ta fram, eller försöker ta fram, hållbara distributionsalternativ, så har vi nu breddat till att också prata med hållbarhetsansvariga och personer inom andra delar av logistiken än just e-handelsdistribution. Så spännande! Materialet är nu under bearbetning och en artikel ska inom en hyfsat snar framtid skickas in till akademisk journal. I artikeln står barriärer i fokus, för genom att belysa de barriärer som finns för att kunna erbjuda hållbara distributionsalternativ så kommer vi förhoppningsvis närmare de lösningar som behövs för att minska miljöpåverkan från e-handelsdistributionen.