Klimatsmart i e-handlarnas fraktväljare? Vi har kollat!

I dagarna har vi analyserat resultatet av en genomgång av drygt 50 av Sveriges e-handlare för att se vad de erbjuder för fraktalternativ i check-outen på sina websidor. Vi har helt enkelt låtsats att handla, men avbrutit innan betalning skett. Ett av de mönster vi kan se är att en e-handlare i snitt erbjuder 4 olika fraktalternativ och att 38 av 55 företag har ett förvalt alternativ i check-outen. Tio av företagen har minst ett fraktalternativ som är miljömärkt, men dessa märkningar är inkonsekventa och svåra att greppa som konsument. Mer resultat finns och vi ser fram emot att delge dem framöver!

Koll på checkouter

I dagarna har vi färdigställt datainsamlingen till vår genomgång av hemsidor som är en del av projektet. Vi har “windowsshoppat”, alltså låtsas beställa produkter online för att se vilka distributionsalternativ som dyker upp i checkouten hos e-handlarna. Vi har stoppat där och alltså inte köpt hem alla dessa varor, vilket kanske är värt att veta.

Analyser av det vi hittat är planerade inom kort. Hittills kan vi säga att flera e-handlare numera har något alternativ som är “miljöstämplat” – en klar ökning från en liknande undersökning som gjordes på Linköpings universitet för något år sedan. Fortfarande är det dock många e-handlare som inte erbjuder några miljöalternativ. Vi konstaterar också att det inte finns någon gemensam terminologi eller stringens i alternativen mellan e-handlare, utan det verkar vara upp till respektive e-handlare att bestämma. Detta ligger i linje med de samtal vi har haft med e-handlare, men blir desto mer uppenbart i denna typ av bredare kartläggning. Mer analyser kommer framöver!

Projektavstämning

Så härligt att få träffa forskargänget i projektet idag igen för en uppdatering! Många saker är i pipen: artikelskrivande, intervjuer, analys av konsumentdata och analys av “läget” i svenska e-handlares checkouter. Vi ser fram emot att få dela resultat i takt med att de blir färdiga.

Erfarenhetsutbyte och forskarinput i workshop

Äntligen var det idag dags för en workshop där båda de företag som är kopplade till HELSMART var med. Daniel Johansson från Stadium och Kaj Jones från Apotek Hjärtat delade frikostigt med sig av högaktuella utmaningar med att kunna erbjuda klimatsmarta leveranser till konsument. Båda företagen jobbar aktivt med frågan och det blev uppenbart att det händer mycket på området. Vi från forskarsidan är så tacksamma att få ta del av Stadiums och Apotek Hjärtats pågående arbete. Samtidigt kunde båda företagen ta del av varandras arbete och därmed inspireras och dra lärdomar från varandra. Vi ser fram emot fler liknande träffar framöver i projektet!

Closer-event om hållbar e-handel

Closer, en samlingsplats för intressenter inom transporteffektivitet, anordnade idag ett round-table event om hållbar e-handel. En trevlig tillställning där bland annat representanter från e-handlare, logistikföretag, kommuner och akademi var delaktiga. Att det finns utmaningar att ta sig an står glasklart, men det finns även ett driv och en vilja att komma framåt. Vi lyfte från projektets sida det här med konsumentperspektivet och vikten av att informera konsumenter för att möjliggöra klimatsmarta val. Detta kommer in som en viktig kugge bland många andra för att övervinna de utmaningar som finns.