Projektet har nu presenterat de första delresultaten!

Fredrik har tillsammans med kollegor vid Stockholms universitet tagit fram statistiska metoder för att analysera data över hur kunder beter sig i checkouten. Dessa modeller kan användas för att få en djupare förståelse för vad kunder verkligen värderar. Man kan därmed nå långt djupare än A/B-tester, och få en mer rättvisande bild än genom enkäter. Studien är den första i sitt slag och arbetet kommer ligga till grund för fler analyser inom projektet.

I rapporten som nu presenteras (ett s.k. Working Paper som ännu inte granskats) analyserar Fredrik m.fl. data från 28 ehandlare för att förstå vilka leveransalternativ som kunder föredrar när. Hur samspelar t.ex. pris, ledtid, och bekvämlighet i kundens val? Hur skiljer sig kunder i stad och på landsbygden? Vilka kunder föredrar upphämtning jämfört med hemleverans? Och hur har kundernas preferenser ändrats av coronapandemin?

I rapporten visar författarna att även om pris och ledtid är viktigt, så är bekvämlighet ofta helt avgörande, och detta tar sig många uttryck beroende på vara och kund. T.ex. är kunder beredda att betala 30 kr mer för hemleverans om de inte behöver anpassa sig efter leveransfönster. Och generellt föredrar man uthämtning från boxar snarare än utlämningsställen där man ofta får stå i kö och anpassa sig efter öppettider. Författarna ser också ett skifte i preferenser under pandemin, när allt fler börjat näthandla: hemleveranser har blivit mer populära, och leveransalternativ som inte levererar det de utlovar (t.ex. brevlådeleverans) har minskat i popularitet.

Rapporten finns snart tillgängligt för nedladdning – mer information fås genom att kontakta Fredrik (fredrik.englarsson@sbs.su.se).

Konsumentbeteendet – hur ska vi analysera?

Så härligt att prata olika analysspår med hela forskargruppen så här lagom innan jul! Idag diskuterades olika sätt vi ta oss an en stor mängd data för att förstå mer om hur konsumenter beter sig i checkouten hos e-handlare. Hur viktigt är det att alternativ är förvalda? Hur högt värderas hållbara alternativ? Kan man dela upp konsumenterna i olika grupper för att förstå mer om hur de respektive grupperna beter sig? Dessa och många andra frågor ställde vi oss under förmiddagen. Fredrik är ansvarig för analyserna av den stora mängd kvantitativ data vi har. Vi ser fram emot nytt diskussionsmöte i januari innan de faktiska analyserna drar igång i vår!

Välbesökt webinarium om e-handel och digitalisering

Idag var det så äntligen dags för webinariet “Dagens logistikutmaningar med morgondagens logistikutvecklare”. Logistik- och kvalitetsutveckling stod för värdskapet, med Uni som moderator. HELSMART presenterades och två studentgrupper redovisade sina resultat kopplade till hållbara e-handelsleveranser. Dagen bjöd även på snack om Amazons intåg på svenska marknaden, digitalisering i logistiken och om hur företag kan samverka med oss på universitetet. En fullspäckad eftermiddag som inte minst visade upp kompetenta studenter som vi har haft förmånen att få jobba med under de senaste åren. Så kul också att närmare 90 deltagare följde webinariet. Vi ser fram emot att göra fler liknande evenemang framöver!

Inbjudan till webinarium 16 december

Vi är stolta att, inom ramen för HELSMART, anordna ett webinarium om “Dagens logistikutmaningar med morgondagens logistikutvecklare”. Den 16 december kl. 12.30 kör vi igång, och vi rundar av vid 15. Logistik- och Kvalitetsutveckling på Linköpings universitet står som värd och vi bjuder in till en spännande eftermiddag där våra studenter, alltså morgondagens logistikutvecklare, tar sig an några av dagens större utmaningar inom logistikområdet. Detta innefattar både klimatsmart e-handelsdistribution såväl som digitalisering. Inbjudan hittar du här: Till inbjudan. Välkommen!

Föreläsning för blivande ingenjörer

De blivande civilingenjörerna i Energi, Miljö och Management (EMM) i årskurs 3 fick idag ta del av Unis föreläsning (på distans som sig bör i dessa tider) om konsumenternas möjligheter att välja klimatsmarta leveransalterntiv på nätet. Innan föreläningen hade studenterna uppmanats att fundera över fraktvalen vid onlineshopping och Uni fick in intressanta iaktagelse från flera av dem.
Dagen innehöll allt från grundläggande ramverk inom miljölogistik, generella utvecklingen av e-handeln, till utmaningar som behöver övervinnas för att möjliggöra klimatsmarta leveransalternativ till kosnumenter. Tack EMM’are för idag och tack examinator-Malin för att projektet fick vara med i kursen!