Projektet har nu presenterat de första delresultaten!

Fredrik har tillsammans med kollegor vid Stockholms universitet tagit fram statistiska metoder för att analysera data över hur kunder beter sig i checkouten. Dessa modeller kan användas för att få en djupare förståelse för vad kunder verkligen värderar. Man kan därmed nå långt djupare än A/B-tester, och få en mer rättvisande bild än genom enkäter. Studien är den första i sitt slag och arbetet kommer ligga till grund för fler analyser inom projektet.

I rapporten som nu presenteras (ett s.k. Working Paper som ännu inte granskats) analyserar Fredrik m.fl. data från 28 ehandlare för att förstå vilka leveransalternativ som kunder föredrar när. Hur samspelar t.ex. pris, ledtid, och bekvämlighet i kundens val? Hur skiljer sig kunder i stad och på landsbygden? Vilka kunder föredrar upphämtning jämfört med hemleverans? Och hur har kundernas preferenser ändrats av coronapandemin?

I rapporten visar författarna att även om pris och ledtid är viktigt, så är bekvämlighet ofta helt avgörande, och detta tar sig många uttryck beroende på vara och kund. T.ex. är kunder beredda att betala 30 kr mer för hemleverans om de inte behöver anpassa sig efter leveransfönster. Och generellt föredrar man uthämtning från boxar snarare än utlämningsställen där man ofta får stå i kö och anpassa sig efter öppettider. Författarna ser också ett skifte i preferenser under pandemin, när allt fler börjat näthandla: hemleveranser har blivit mer populära, och leveransalternativ som inte levererar det de utlovar (t.ex. brevlådeleverans) har minskat i popularitet.

Rapporten finns snart tillgängligt för nedladdning – mer information fås genom att kontakta Fredrik (fredrik.englarsson@sbs.su.se).

Posted in Allmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *