Closer-event om hållbar e-handel

Closer, en samlingsplats för intressenter inom transporteffektivitet, anordnade idag ett round-table event om hållbar e-handel. En trevlig tillställning där bland annat representanter från e-handlare, logistikföretag, kommuner och akademi var delaktiga. Att det finns utmaningar att ta sig an står glasklart, men det finns även ett driv och en vilja att komma framåt. Vi lyfte från projektets sida det här med konsumentperspektivet och vikten av att informera konsumenter för att möjliggöra klimatsmarta val. Detta kommer in som en viktig kugge bland många andra för att övervinna de utmaningar som finns.

Posted in Allmän.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *