Erfarenhetsutbyte och forskarinput i workshop

Äntligen var det idag dags för en workshop där båda de företag som är kopplade till HELSMART var med. Daniel Johansson från Stadium och Kaj Jones från Apotek Hjärtat delade frikostigt med sig av högaktuella utmaningar med att kunna erbjuda klimatsmarta leveranser till konsument. Båda företagen jobbar aktivt med frågan och det blev uppenbart att det händer mycket på området. Vi från forskarsidan är så tacksamma att få ta del av Stadiums och Apotek Hjärtats pågående arbete. Samtidigt kunde båda företagen ta del av varandras arbete och därmed inspireras och dra lärdomar från varandra. Vi ser fram emot fler liknande träffar framöver i projektet!